Nové pevné nebo nad hlavou

Nové pevné nebo nad hlavou

29. 06. 2007
Zdieľať

Stropy patria do skupiny vodorovných nosných konštrukcií, ktoré spolu s ostatnými nosnými prvkami zabezpečujú stabilitu celého objektu. Použitím nesprávnych a nekvalitných materiálov či technológií môže dôjsť k deformácii až demolácii objektu. Ku každému stropu musí projektant urobiť statický výpočet a v prípade montovaného stropu plán kladenia. S akými stropmi sa môžeme stretnúť pri výstavbe rodinného domu? Stropy môžu byť monolitické, drevené, filigránove, pozostávajúce z nosníkov a vložiek spojených betónovou zálievkou, ako aj spriahnuté z rozličných typov strateného debnenia a betónu. Okrem toho viaceré typy stropov sú aj z prefabrikovaných dielcov.Nové pevné nebo nad hlavou

97286


Nové pevné nebo nad hlavou

97288


Monolitický železobetónový strop umožňuje ľubovoľne umiestniť stavebný otvor, potrebný napríklad na schodisko.


Hrúbka monolitického stropu, veľkosť, množstvo a uloženie oceľovej výstuže musí byť vždy podľa statického výpočtu pre danú stavbu. Rozhodne je neprijateľné riešenie typu: ako u suseda.


Nové pevné nebo nad hlavou

97287


Nové pevné nebo nad hlavou

97271


Monolitický železobetónový strop sa pri individuálnej výstavbe uplatňuje často. Ide o mokrý proces, pri ktorom treba vytvoriť debnenie s podopretím. Svoju pevnosť získa takýto strop po 28 dňoch, keď betón vytvrdne.


Montovaný stropný systém Premaco nepotrebuje žeriav ani náročné debnenie. Podľa plánu sa presne zostavia montážne podpery, položia sa nosníky, stropné tvárnice a platne so zodpovedajúcim odstupom. Rebrá nad nosníkom sa zalievajú betónom. Dutinami tvárnic je vhodné viesť elektroinštalácie. Dĺžka nosníkov je od 1 do 8,8 m.

Nové pevné nebo nad hlavou

97277


Polomontovaný betónový stropný systém PM možno použiť na nosné steny zhotovené z tehál, pórobetónových či debniacich tvárnic a iných materiálov. Jeho výhodou je, že do rozpätia 6 m nevyžaduje montážne podpery, čo výrazne urýchľuje výstavbu.


Stropné nosníky treba ukladať na železobetónové vence, prípadne nadbetonávku betónovať spolu s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu. Minimálne uloženie stropných nosníkov na veniec je 100 mm (pri nosníkoch s dĺžkou do 5 m) a 120 mm (pri nosníkoch dlhých viac ako 5 m). Hrúbka hotového stropného systému je 190 mm.Polomontovaný stropný systém PM pozostáva z:
a) prefabrikovaných častí
– betónového predpätého nosníka PM- betónovej stropnej vložky PM 60/19
– betónovej stropnej vložky PM 60/25
b) častí zhotovených na stavbe
– stužujúceho venca (pod stropným systémom a v úrovni stropného systému)
– spojovacej výstuže-
betónovej zálievky


Nové pevné nebo nad hlavou

97276Nové pevné nebo nad hlavou

97274


Stropné dielce sa nesmú na stavbe skracovať ani inak tvarovo upravovať. Otvory do stropu sa riešia viacerými spôsobmi. Otvory do priemeru 150 mm môžeme do dielcov vŕtať priamo na stavbe. Väčšie otvory do šírky 250 mm sa robia priamo vo výrobe a objednávateľ na ne musí upozorniť vopred.


Otvory širšie ako 250 mm sa robia prerušením jedného alebo viacerých dielcov, pričom sa použije oceľová výmena. Tieto otvory sa riešia pri tvorbe výkresu skladby stropu, ktorý spracováva výrobca dielcov podľa záväzných podkladov objednávateľa. Na základe výkresu skladby a statických požiadaviek sa potom na každý dielec individuálne dimenzuje výstuž.


Nové pevné nebo nad hlavou

97437


Nové pevné nebo nad hlavou

97275


Montovaný strop je sústava nosných železobetónových alebo oceľových nosníkov, na ktoré sa kladú stropné vložky. Rebrá vyprofilované nad nosníkom sa potom zalievajú betónom. Montované stropy majú vysokú únosnosť, hoci ich hmotnosť je malá.


Stropný dielec netreba počas realizácie podopierať a je nosný hneď po položení. Maximálna dĺžka dielca je 6 000 mm.Nové pevné nebo nad hlavou

97279


Strop zo stropných dielcov, ktoré sa vyrábajú priemyselne na zákazku. Ide o pórobetónové vystužené prefabrikované panely. Umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž bez podopretia a debnenia. Odbúrava sa ďalší mokrý proces na stavbe a montáž stropných dielcov môže prebiehať za každého počasia, vďaka čomu sa urýchľuje výstavba.


Ako sa stavia biely strop


Takzvaný biely strop je tradičný vložkový strop s vysokou variabilitou. Umožňuje ľahkú a rýchlu montáž a je vhodný aj pri svojpomocnej výstavbe. Ide o sústavu prefabrikovaných železobetónových stropných nosníkov, na ktoré sa kladú stropné vložky z pórobetónu a monolitickej zálievky. Nosníky treba montážne podoprieť. Minimálna dĺžka uloženia nosníkov na murivo je 150 mm, ak neudáva statický výpočet inak. Predpísanú vzdialenosť nosníkov zabezpečujú stropné vložky, ktoré sa kladú na konce nosníkov. Súčasťou tohto stropu je betónová zálievka a strop je nosný po 28 dňoch, keď betón dosiahne svoju pevnosť. Takýto strop má konštrukčnú hrúbku 250 mm. Štandardne sa nosníky vyrábajú v dĺžkach od 1 000 do 7 600 mm.
Nové pevné nebo nad hlavou

97293


Nové pevné nebo nad hlavou

97294


Biely strop je sústava nosných železobetónových nosníkov s priestorovou výstužou, na ktoré sa kladú nearmované stropné vložky z pórobetónu. Po rozložení nosníkov podľa plánu kladenia treba nosníky podoprieť. Raster podporných stĺpov musí byť maximálne 1,6 × 1,6 m.


Nosníky sa ukladajú do maltového lôžka z tenkovrstvovej murovacej malty. Prvý nosník môže byť od okraja múru vzdialený tak, že stropná vložka leží jedným koncom na múre s presahom 20 mm. Tento okrajový rad vložiek možno skrátiť podľa potreby.


Nové pevné nebo nad hlavou

97295


Nové pevné nebo nad hlavou

97296


Pred uložením vložiek na nosníky sa musia položiť do malty po obvode vencové tvárnice, čím sa v úrovni stropnej konštrukcie vytvorí priestor na stužujúci veniec.


Priestor na veniec je ohraničený stropnými vložkami a vencovými tvárnicami. Stropné vložky sa potom upravia podľa potreby tak, aby ostala medzera medzi vencovou tvárnicou asi 200 mm na stužujúci veniec.


Nové pevné nebo nad hlavou

97300


Nové pevné nebo nad hlavou

97273


Komínové teleso musí voľne prejsť stropnou konštrukciou.


Pri správnom položení stropných nosníkov je kladenie stropných vložiek veľmi jednoduché a rýchle.


Nové pevné nebo nad hlavou

97303


Nové pevné nebo nad hlavou

97304


Pred betonážou treba hornú časť dosky celoplošne vystužiť. Do medzery medzi stropnými vložkami a vencovými tvárnicami sa musí vložiť výstuž venca.


Pred betonážou sa musí konštrukcia očistiť a navlhčiť, medzery pri stropných nosníkoch sa polejú vodou. Potom sa vybetónujú rebrá trámov, vence a stropná doska podľa projektu. Hrúbka dosky je minimálne 50 mm, betón B 25. Montážne podopretie sa môže odstrániť až po úplnom vyzretí konštrukcie, najskôr za štyri týždne.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: stropné systémy stropy
Zdieľať článok

Diskusia