Okná a dvere ako z budúcnosti

Okná a dvere ako z budúcnosti

18. 08. 2008
Zdieľať

Energeticky úsporný dom sa v súčasnosti prezentuje v rozličných médiách. Jeho obvodový plášť musí mať nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti a z tohto hľadiska sú jeho najslabším článkom okná, ktorým práve preto treba venovať zvýšenú pozornosť.Základnou funkciou okenných konštrukcií je sprostredkovanie vizuálneho kontaktu s vonkajším prostredím a presvetľovanie vnútorných priestorov budovy. Pri energeticky úsporných domoch majú navyše ešte ďalšiu veľmi dôležitú funkciu, a to zabezpečovať pasívne solárne zisky – okná zhromažďujú slnečnú energiu, ktorá ohrieva vnútorné priestory. Okná však nie sú potrebné kvôli vetraniu. Funkciu vetrania spĺňa vetracie zariadenie, ktoré zabezpečuje prísun požadovaného množstva čerstvého vzduchu.

Niektorí odborníci často podliehajú mylnej predstave, že okná energeticky úsporných budov sa nemôžu otvárať, aby sa nenarúšala účinnosť vetracieho zariadenia. V každej obytnej miestnosti by však malo byť aspoň jedno okno, ktoré možno v prípade potreby otvoriť, a toto pravidlo sa dôsledne uplatňuje aj pri nízkoenergetických domoch. Okná sa môžu otvárať napríklad počas letných nocí, čo umožní odvádzanie prebytočného teplého vzduchu v miestnostiach. V energeticky úsporných domoch pri nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu by sa však nemalo vetrať oknami, aby sa dosiahli maximálne energetické úspory. Pri vyšších teplotách vonkajšieho vzduchu otvorenie okien alebo balkónových dverí nie je problém.

Zasklenie


Okná a dvere ako z budúcnosti

159770
Andrea Lhotáková

Kvalita okna závisí od troch základných faktorov – skla, rámu a spôsobu osadenia. Zasklenia pre energeticky úsporné domy majú mať súčiniteľ prechodu tepla v strede plochy sklenej výplne hodnotu U ≤ 0,7 W/(m2 . K). Veľmi hodnotné tepelnoizolačné zasklenia sú zložené z troch sklených tabúľ. Dve z nich majú nízkoemisný a selektívny nános tenkého kovového povlaku. Nízkoemisná vrstva vytvára pri šírení tepla sálaním v priestore medzi sklami tzv. tepelné zrkadlo. Čím nižšia je emisivita kovového povlaku, tým vyšší je tepelný odpor uzavretej plynovej vrstvy a nižší súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug.

Vnútorná povrchová teplota zasklení s takýmito kvalitnými tepelnoizolačnými parametrami sa blíži dokonca k priemernej interiérovej teplote (asi 20 °C). Selektívne vrstvy sa pre vykurované budovy navrhujú tak, aby prepúšťali čo najviac svetla a slnečného žiarenia, teda aby boli okenné tabule na pohľad transparentné. Povlaky však predsa o niečo znižujú transparentnosť vo viditeľnej oblasti i celkovú priepustnosť energie slnečného žiarenia (hodnota g), preto treba dosiahnuť kompromis medzi tepelnou ochranou a solárnymi ziskami zasklení. Nízkoemisné zasklenia sa vypĺňajú vzácnymi plynmi (argón, kryptón, xenón alebo hexafluorid síry SF6), čím sa zlepšujú ich tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto plyny majú nižšieho súčiniteľa tepelnej vodivosti ako vzduch, vďaka čomu sa znižuje vedenie tepla v plynovej vrstve.

Možno použiť aj dvojité okná, teda kombináciu dvoch tepelnoizolačných dvojskiel. Treba však overiť kombináciu kovových nánosov, lebo štvrtá sklená tabuľa môže veľmi znížiť celkovú hodnotu priepustnosti energie slnečného žiarenia zasklenia. Zdvojené okná sa realizujú ako kombinácia tepelnoizolačného dvojskla a jednoduchého skla. Tieto konštrukcie sú výhodné z hľadiska akustiky a navyše do vzduchovej vrstvy možno integrovať i slnečnú ochranu.


Okná a dvere ako z budúcnosti

159772

Okenný rám a krídlo

Pozitívne solárne zisky špeciálnymi zaskleniami však môžu v celkovej energetickej bilancii okna znehodnotiť zvýšené tepelné straty cez okenné rámy, tepelný most v mieste dištančnej vložky a v mieste osadenia okna do obvodovej steny. Vzhľadom na to, že rámy predstavujú 30 až 40 % plochy otvoru, je dôležité, aby ich súčiniteľ tepelnej vodivosti bol menší ako 0,8 W/(m2 . K). Jednoducho povedané, je zbytočné používať izolačné trojsklá, ak by vám teplo malo utiecť rámami. Vynikajúce zasklenie vyžaduje i rám so špičkovými parametrami a k tomu v posledných rokoch prispelo vloženie vrstvy tepelného izolantu do okenného rámu i krídla.

Na trhu je už dostatok tepelnoizolačných okenných rámov v podobe sendvičových vlysov. Celková hrúbka rámu tak dosahuje asi 110 mm. Keďže na integráciu tepelnoizolačnej vrstvy bežná hrúbka okenného rámu nestačí, niektorí výrobcovia hotových okenných vlysov na báze dreva s tepelnoizolačným plášťom z korku, polyuretánu či penového polystyrénu už prechádzajú od ich vzájomného lepenia k skrutkovaným alebo zásuvným spojom.

Z ekologického hľadiska je to veľmi pozitívne, pretože jednotlivé komponenty sa pri odstraňovaní okenných konštrukcií oddeľujú oveľa jednoduchšie. Na vytvorenie okenného rámu sa často používa predsadený plášť z hliníkových profilov. Pri plastových profiloch treba väčšie komory vyplniť tepelnoizolačným materiálom. Požadované tepelnoizolačné parametre dosahujú hrubé rámy dvojitých a zdvojených okenných konštrukcií z celodrevených vlysov. Tepelnoizolačná vrstva rámu musí prechádzať bez prerušenia, rovnako dôležitá je vzduchotesná realizácia tesnenia (bežné sú už tri roviny tesnenia medzi rámom a krídlom – dve dorazové tesnenia, štandardne používané pri bežných oknách, sú doplnené o tretie stredové tesnenie), odolnosť proti účinkom náporového dažďa a funkčnosť počas celej životnosti okna.

Konštrukčným zosúladením zasklenia, ktoré má Ug ≤ 0,7 W/(m2 . K), s takýmto rámom možno dosiahnuť pri okne hodnotu Uw ≤ 0,85 W/(m2 . K), čo je podmienkou splnenia jedného z kritérií energeticky úsporného domu. Netreba však zabudnúť ani na dištančné vložky vkladané medzi sklenené platne, ktoré môžu tvoriť výrazný tepelný most na okrajoch zasklenia. Preto sa okrem klasických hliníkových používajú aj rozperky z iných materiálov (tenkostenný plech z ušľachtilej ocele či plastové profily). Tepelné straty okrajom zasklenia redukuje aj hlbšie zapustenie okraja do okenného krídla. Dôležité je aj takmer úplné vylúčenie rizika tvorby kondenzátu na okrajoch zasklenia znížením účinku tepelného mosta (povrchová teplota ani tu neklesne pod 13 °C).
 

Vonkajšie žalúzie a rolety

Vonkajšie rolety s predokenným boxom sú určené na dodatočné zabudovanie do už existujúcich okien. Niektorí výrobcovia ich ponúkajú aj s úpravou na vyhotovenie pod omietku alebo v kombinácii so zabudovanou roletou na ochranu proti hmyzu. Revízny kryt zabezpečuje ľahký prístup do roletového mechanizmu z exteriéru.

Vonkajšie rolety s nadokenným boxom sú vhodné pre novostavby. Dodávajú sa ako jeden celok s oknom, a preto sú navzájom perfektne zosúladené. Hodia sa ku každému typu okien a dosahujú výborné hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie. Ovládanie zabezpečuje popruh, ktorý môže byť zapustený do omietky, šnúra, kľuka, pružina alebo motor zvnútra objektu.

Vnútorné rolety a žalúzie

Súčasné sťahovacie rolety vytvárajú s oknom jeden optický a funkčný celok. Roleta sa pevne namontuje na rám okna a môže sa s ním otáčať alebo sklápať. Vodiace koľajničky ju spoľahlivo pridržiavajú. Kvety alebo predmety uložené na parapete roleta neobmedzuje. Kryt navíjacieho mechanizmu len jemne vystupuje na rám okna. Vodiace koľajničky tvoria s rámom okna jednu rovinu. Ovládací mechanizmus (retiazka a podobne) zabezpečí polohovanie v každej výške. Druhou možnosťou sú rolety namontované na ostenie.

Vnútorné horizontálne žalúzie fungujú ako usmerňovače slnečného žiarenia. Rôzne sklony lamiel sa perfektne prispôsobia prichádzajúcemu svetlu aj požiadavkám užívateľa na vytvorenie príjemnej vnútornej atmosféry. Vnútorné horizontálne žalúzie sú vhodné predovšetkým tam, kde nemožno umiestniť tieniace prvky na fasádu, netreba však zabúdať, že pri veľkých zasklených stenách otočených na slnečnú stranu nezabraňujú pri vyšších teplotách vonkajšieho vzduchu prehrievaniu interiéru. Vyťahovanie, sťahovanie a natáčanie žalúzií zabezpečuje tenká retiazka. Niektorí výrobcovia ponúkajú vnútorné horizontálne žalúzie integrované priamo pri výrobe do konštrukcie okna.

Vnútorné vertikálne žalúzie patria k majstrom modulácie svetla. Vertikálne lamely regulujú prichádzajúci slnečný svit rôznej intenzity a pritom stále umožňujú pohľad von. Vďaka vodiacim koľajničkám sa vertikálne žalúzie prispôsobia každému tvaru, sklonu i umiestneniu v priestore. Zvislé lamely sa ovládajú retiazkou, ktorá žalúzie otvára aj zatvára a natáča do správneho uhla. Dištančné retiazky na dolných koncoch lamiel zaručujú pravidelný rozstup a uľahčujú otváranie a zatváranie. Závažia v spodných lemoch tlmia pohyb lamiel. Vertikálne žalúzie sa vyrábajú zo syntetických i prírodných materiálov, ktoré sú pevné, stálofarebné a ľahko sa čistia.

Montáž

Z hľadiska tepelných strát je dôležité i osadenie okna v ostení, zateplenie ostenia a parapetu, ako aj tesnenie škáry medzi oknom a murivom. Okno musí s tepelnou izoláciou obvodového plášťa vytvárať súvislú tepelnoizolačnú vrstvu. Aj keď sa môže zdať osadenie okna bezproblémové, vhodné je prenechať túto prácu odbornej firme, ktorá takéto okná dodáva. Zlá montáž môže totiž znehodnotiť výsledný efekt aj technicky dokonalého a drahého výrobku. Pri samotnej montáži sa musí klásť dôraz najmä na kvalitu a vzduchotesnosť.

Domové a balkónové dvere

Domové dvere musia plniť rovnaké požiadavky ako okenné konštrukcie. Hodnota U zabudovaných dverí v štandardnej veľkosti 1,1 m × 2,2 m by nemala prekročiť 0,80 W/(m2 . K). Tepelný most v oblasti prahu je relevantný, lebo rám v tejto oblasti nemožno dostatočne zatepliť. Okrem tepelných požiadaviek je dôležitá i požiadavka dlhodobej vzduchotesnosti, pretože dvere sú oveľa viac namáhané ako okná. Na trhu sa už objavili aj špeciálne prahové profily s uzatváracími mechanizmami.

Kategória: Dvere, brány Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dvere nízkoenergetický dom okná
Zdieľať článok

Diskusia