Čo je dôležité pre okno v pasívnom dome

12. 08. 2015
Zdieľať

Dôležité sú, samozrejme, jeho parametre. Tepelnoizolačná schopnosť samotného okna však nestačí, na výsledku sa podpíše aj jeho osadenie či tienenie a určite záleží tiež na cene.

Otváranie

Tam, kde sa o čerstvý vzduch stará systém núteného vetrania, sa okná síce nemusia otvárať, ale môžu – či už z psychologického hľadiska, alebo kvôli umývaniu. Navyše pri dlhšom výpadku prúdu zabezpečia prísun čerstvého vzduchu. Na to, ako sa budú otvárať, treba pamätať najmä pri rozmernejších oknách a zasklených stenách. 

Pri výbere vhodného typu kovania by ste mali zvážiť, koľko priestoru zaberie v miestnosti otvorené okno, pamätajte aj na hmotnosť veľkého zasklenia. Nie všetky okná sa však musia dať otvárať – pevné okno má väčšiu plochu skla, čo znamená lepšie parametre, viac svetla aj väčšie solárne zisky, nehrozia ani straty netesnosťami okenného krídla. A napokon, je lacnejšie.

Všímajte si účka

Ak chcete okno, ktoré čo najlepšie izoluje, všímajte si súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m2 . K)), ktorý vyjadruje tepelnoizolačnú schopnosť – udáva množstvo energie, ktorá prejde za hodinu plochou s veľkosťou 1 m², pri rozdiele teplôt na vnútornej a vonkajšej strane 1 kelvin. Čím menšie je U, tým lepšie materiál alebo konštrukcia izoluje.
Pri okne sa stretnete s troma hodnotami U, ktoré sa odlišujú indexom:
Ug – pre sklo (z anglického glass)
Uf – pre rám (z anglického frame)
Uw – pre celé okno (z anglického window)
Pri výbere sú dôležité parametre celého okna, teda hodnota Uw, zároveň by medzi súčiniteľmi pre sklo a rám nemal byť príliš veľký rozdiel. V takom prípade by sa veľmi líšili parametre malých okien, kde je väčší podiel rámu, a veľkých okien s vyšším podielom skla.


Bočné vedenie vonkajších žalúzií elegantne skryté pod omietkou umožňujú tzv. zatepľovacie polystyrény so zabudovanými vodiacimi lištami, určené na ostenie. Zároveň zamedzujú vznik tepelných mostov v okolí okna.

Bočné vedenie vonkajších žalúzií elegantne skryté pod omietkou umožňujú tzv. zatepľovacie polystyrény so zabudovanými vodiacimi lištami, určené na ostenie. Zároveň zamedzujú vznik tepelných mostov v okolí okna.
K-system, spol. s r.o.

Tienenie

Zasklená plocha je nielen miestom úniku tepla, ale aj zdrojom solárnych ziskov. V energeticky úsporných stavbách je cieľom minimalizovať tepelné straty a maximalizovať zisky, čo je prínosom v zime, v lete však treba chrániť interiér pred prehrievaním. Najmä pri južne orientovaných oknách sa teda bez tienenia nezaobídete. Najúčinnejšie je z exteriérovej strany, pričom elegantné riešenia bývajú väčšinou súčasťou obvodovej konštrukcie (napríklad skryté roletové boxy zabudované nad oknom), preto s nimi treba počítať už pri projektovaní domu.

Požadované hodnoty prestupu tepla oknom (Uw) podľa STN 370540-2
Významne obnovené budovy: Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K)
Nízkoenergetické domy: Uw ≤ 1,4 W/(m2 . K) – hodnota pre bežnú výstavbu platná od 1. 1. 2013
Ultranízkoenergetické domy: Uw≤ 1,0 W/(m2 . K) – hodnota bude normalizovaná od 1. 1. 2016
Pasívne domy: Uw ≤ 0,8 W/(m2 . K)
Cieľová odporúčaná hodnota: Uw ≤ 0,6 W/(m2 . K) – hodnota bude normalizovaná od 1. 1. 2021


Profil Eforte značky Inoutic so stavebnou hĺbkou 84 mm, štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje hodnotu súčiniteľu priestupu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K).

Profil Eforte značky Inoutic so stavebnou hĺbkou 84 mm, štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje hodnotu súčiniteľu priestupu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K).
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Profil Eforte značky Inoutic so stavebnou hĺbkou 84 mm, štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje hodnotu súčiniteľu priestupu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K). Štandard pasívneho domu Uw = 0,80 W/(m2 . K) možno dosiahnuť za veľmi priaznivú cenu s obvyklým tojsklom. Profil získal Certifikát oficiálnej certifikačnej autority, Inštitútu pre pasívne domy v Darmstadte.
Uf (tepelná priestupnosť rámom) = 0,95W/(m2 . K)
Ug (tepelná priestupnosť sklom) = 0,60 W/(m2 . K)
Uw (tepelná priestupnosť oknom) = 0,80 W/(m2 . K)

Veľké zasklené plochy orientované na juh, čo najmenšie na sever – to je optimálna schéma pre dom, ktorý má  dosiahnuť maximálne solárne zisky a minimalizovať tepelné straty oknami.

Zasklenie

Dnes sa bežne používajú izolačné trojsklá s hodnotou Ug = 0,7 až 0,5 W/(m2 . K) – medzery medzi jednotlivými tabuľami skla sa vypĺňajú vzácnymi plynmi (argón, kryptón), ktoré výborne izolujú. S klesajúcim účkom však klesá aj schopnosť zasklenia prepúšťať slnečné žiarenie (označuje sa g), čím sa znižujú tepelné zisky. Dôležité je teda zvoliť rozumný pomer medzi parametrami Ug a g. Zasklenia v rodinných domoch by mali mať g ≥ 0,5, v pasívnych domoch sa vyžadujú väčšie solárne zisky, preto sa odporúča g = 0,6.
Pri zasklení sa stretnete aj s pojmom dištančný alebo teplý rámček – používa sa na eliminovanie tepelného mosta v mieste spojenia sklených tabúľ. Vďaka tomu sa zvýši povrchová teplota okna a odstráni sa riziko kondenzácie.

Dobré tepelnotechnické parametre sa pri zasklení dosahujú ľahšie než pri okennom ráme, čo je výhodné využiť na dosiahnutie požadovaných vlastností celého okna – napríklad pri osadení štandardného izolačného trojskla s  Ug = 0,7 W/(m2 . K) do štandardného plastového rámu s hodnotou Uf = 0,95 W/(m2 . K) sa dosiahne celkový súčiniteľ prechodu tepla oknom Uw = 0,88 W/(m2 . K). Keďže všetky komponenty sú na trhu štandardné, výsledok je ekonomicky výhodný.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Profily vyrobené zo stabilizovaného tvrdeného PVC sa osvedčili pre svoje vlastnosti a prístupnú cenu. V ponuke sú v rozličných farebných vyhotoveniach – od dekoru dreva cez živé farby až po povrchovú úpravu so vzhľadom hliníka či profily s hliníkovým krytom, ktorý dodáva prémiovému plastovému oknu autentický kovový vzhľad.

Profily vyrobené zo stabilizovaného tvrdeného PVC sa osvedčili pre svoje vlastnosti a prístupnú cenu.
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.


Profily vyrobené zo stabilizovaného tvrdeného PVC sa osvedčili pre svoje vlastnosti a prístupnú cenu. V ponuke sú v rozličných farebných vyhotoveniach – od dekoru dreva cez živé farby až po povrchovú úpravu so vzhľadom hliníka či profily s hliníkovým krytom, ktorý dodáva prémiovému plastovému oknu autentický kovový vzhľad.

Rám 

Drevo má prirodzene dobré izolačné vlastnosti, výrobcovia hliníkových a plastových profilov zlepšujú ich vlastnosti vkladaním tepelnoizolačných materiálov či prvkov, tvarovaním komôr či zvyšovaním ich počtu, alebo nahrádzajú oceľové výstuže nosnými prvkami z materiálov s menšou tepelnou vodivosťou. Pri snahe o zlepšenie tepelnoizolačných parametrov sa však nemôžu priveľmi zväčšovať rozmery profilu – pohľadová výška a stavebná hĺbka. To by totiž znamenalo menej denného svetla v interiéri a nevzhľadnú fasádu.


K aktuálnym trendom patria drevo-hliníkové okná. Z exteriérovej strany rámu je hliník, ktorý zabezpečuje odolnosť proti poveternostným vplyvom aj mechanickému poškodeniu, minimálnu náročnosť na údržbu a dlhú životnosť. Ponuka hliníkových „klipov“ umožňuje tiež dokonalé zladenie s fasádou. Drevo zo strany interiéru zasa pôsobí útulne, plní nosnú funkciu a zabezpečuje výborné tepelnotechnické parametre rámu.

1610027
Makrowin


K aktuálnym trendom patria drevo-hliníkové okná. Z exteriérovej strany rámu je hliník, ktorý zabezpečuje odolnosť proti poveternostným vplyvom aj mechanickému poškodeniu, minimálnu náročnosť na údržbu a dlhú životnosť. Ponuka hliníkových „klipov“ umožňuje tiež dokonalé zladenie s fasádou. Drevo zo strany interiéru zasa pôsobí útulne, plní nosnú funkciu a zabezpečuje výborné tepelnotechnické parametre rámu.

Odborník radí

Ondřej Fridrich, 
marketingový manažér spoločnosti Inoutic

Technológia vlepovaných skiel zvyšuje pevnosť celej konštrukcie okna a umožňuje vyrábať plastové okná veľkých rozmerov. Okná s vlepenými sklami majú tiež lepšie izolačné vlastnosti, pretože v plastových profiloch nemusia byť použité kovové výstuže, ktoré inak vytvárajú tepelné mosty a zhoršujú izolačné vlastnosti okien.
Pri dosahovaní pasívneho štandardu sa využíva predovšetkým synergia rámu s rôznymi typmi zasklenia – nedostačujúce hodnoty tepelnoizolačnej schopnosti rámu možno v niektorých prípadoch zlepšiť kvalitnejším sklom. Veľmi hrubé zasklenie môže obmedzovať prístup svetla do miestnosti, rovnako ako veľmi robustné, široké a vysoké okenné profily. Z tohto hľadiska je dôležité brať do úvahy aj celkovú energetickú bilanciu medzi solárnymi ziskami a stratami tepla cez okná. 
Pozor na cenu! Pri podozrivo lacných oknách nemusí kvalita zodpovedať našim štandardom. Podozrivo nízka cena naznačuje, že výrobok nespĺňa niektorú alebo viacero z požadovaných základných technických vlastností, napríklad tepelnoizolačné či hygienické parametre, požiadavky na horľavosť, odolnosť, mechanické vlastnosti a pod. O kvalite okna napovie aj záručná lehota.


Drevostavba roka 2014 – nízkoenergetická stavba permakultúrnej ekofarmy v Malej Lehote od firmy Drevstav Slovakia, vybavená energeticky úspornými drevenými oknami od slovenského výrobcu, spoločnosti Makrowin z Detvy.

Drevostavba roka 2014 – nízkoenergetická stavba permakultúrnej ekofarmy v Malej Lehote od firmy Drevstav Slovakia, vybavená energeticky úspornými drevenými oknami od slovenského výrobcu, spoločnosti Makrowin z Detvy.
Makrowin

Tepelnoizolačná schopnosť okna by mala byť zladená s parametrami ostatných obvodových konštrukcií – nie je rozumné dávať špičkové okno do bežného domu a naopak.


Čo je dôležité pre okno v pasívnom dome

1610035
Tremco Illbruck

Osadenie

Pre pasívne domy je typická hrubá vrstva tepelnej izolácie a okná osadené práve v tejto úrovni – zamedzí sa tým vzniku tepelného mosta v mieste ostení, nadpražia a parapetu a okno zároveň nevyzerá „utopené“ vo fasáde. Na tzv. predsadenú montáž okna sú v ponuke aj systémové riešenia (napr. firma Tremco illbruck ponúka špeciálne nosné profily na kotvenie s vyložením okna od 35 do 200 mm). Pri klasickom osadení v úrovni muriva je dôležité zatepliť ostenie dostatočne hrubou vrstvou izolácie (30 až 40 mm). Progresívni výrobcovia preto ponúkajú rámy s vysokými profilmi, ktoré umožnia odstrániť tepelný most v tomto mieste aj dosiahnuť harmonický vzhľad fasády. Najvhodnejšiu pozíciu okna v ostení musí určiť projektant výpočtom. 


Čo je dôležité pre okno v pasívnom dome

1610037
Tremco Illbruck

Utesnenie

V osadzovacej škáre, teda mieste napojenia okna na konštrukciu domu, je potrebné umožniť dilatáciu okna (rozťahovanie a sťahovanie pri zmenách teploty) aj zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu. Najmä v domoch s núteným vetraním (nízkoenergetických a pasívnych) sa zároveň nesmie ani v tomto detaile porušiť vzduchotesnosť. Zabezpečí to vhodná tepelná izolácia (stlačiteľná páska alebo PUR pena) spolu s tesniacimi páskami (z interiérovej strany parotesná, z exteriérovej vodotesná a paropriepustná), ktoré sa napoja na vzduchotesný obal domu. Sofistikovanou alternatívou sú stlačiteľné tesniace pásky, ktoré v sebe spájajú tri funkcie – parotesnosť, paropriepustnosť aj tepelnú izoláciu. 

Pripravila Erika Kuhnová
Foto archív firiem
Zdroj časopis Môj dom špeciál

Kategória: Okná
Tagy: okná pasívny dom
Zdieľať článok

Diskusia