Vplyv okien na hospodárnu prevádzku budovy

20. 06. 2013
Zdieľať

Každý, kto stavia nový alebo sa rozhodol pre rekonštrukciu starého domu, musí skôr či neskôr riešiť aj to, aké okná si zvoliť. Stavebníci si uvedomujú dôležitosť tohto rozhodnutia, a preto treba výberu okien venovať dostatočne dlhý čas. Pri rozhodovaní by nemala byť jediným kritériom cena.

Pri výbere okien je veľmi dôležité zodpovedať otázku, z akého materiálu budú okná, respektíve aj vchodové dvere vyrobené. Veľmi dôležité – či už pri rekonštrukciách, alebo novostavbách – je použitie energeticky úsporných izolačných trojskiel, ktoré priaznivo ovplyvňujú energetickú bilanciu celej stavby. Okno má spomedzi ostatných materiálov a výrobkov pre obvodové plášte stavebných konštrukcií tú výhodu, že ide o transparentnú konštrukciu, ktorá okrem toho, že má tepelno- a zvukovoizolačnú schopnosť, prepúšťa do interiéru teplo zo slnečného žiarenia, teda funguje ako ďalší zdroj tepla.
V súčasnosti máme možnosť výberu okien z viacerých materiálov. Sú to plastové okná, ktoré sú ekonomickejšie z hľadiska obstarávacej ceny, hliníkové okná bez prerušeného tepelného mosta, tradičné drevené okná, ktoré sa natierajú po 14 až 17 rokoch a moderné drevohliníkové okná, ktoré sú obľúbené z estetického aj kvalitatívneho hľadiska.


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez drevohliníkovým oknom – exteriérová strana

Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: d) rez drevohliníkovým oknom – exteriérová strana (foto: Mirador)
Mirador


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez drevohliníkovým oknom – exteriérová strana


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez plastovým oknom (foto: Kalypso)

Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: a) rez plastovým oknom
Kalypso s.r.o.


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez plastovým oknom (foto: Kalypso)

Drevené okná

Drevené okná sa čoraz častejšie používajú v rodinných domoch, ale aj v školách, hoteloch či reštauráciách. Drevo je jedinečný materiál, ktorý vytvára neopakovateľnú atmosféru a teplo domova. Jeho estetická hodnota je veľká. Mnohostrannosť tohto prírodného produktu, ako aj nenáročná údržba zaručujú trvalú spokojnosť používateľov. Podstatný je aj zdravotný aspekt – nijaký používaný stavebný materiál nevytvorí takú zdravú mikroklímu v dome ako masívne drevo. Smrek má v porovnaní s inými druhmi dreva, ktoré sa využívajú na výrobu okien, najnižšiu hustotu, čo sa prejavuje tým, že má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti. (Na porovnanie: dub má dvojnásobnú hustotu ako smrek, a teda aj dvojnásobne horšie tepelnoizolačné vlastnosti – do nízkoenergetických stavieb nie je takéto drevo vhodné). Vlastnosti dreva overili tisícročia. Životnosť dreveného okna (v porovnaní s inými materiálmi) pri adekvátnej starostlivosti je teda veľmi vysoká. 
Mnohí si mýlia životnosť drevených okien so životnosťou povrchovej úpravy, z čoho môžu mať niektorí stavebníci – majitelia nových objektov dojem, že drevené okná treba každé tri roky obrusovať a natierať novou farbou. Tu je však obava úplne zbytočná.
Keď sa bližšie pozrieme na životnosť drevených okien a životnosť povrchovej úpravy, vychádza nám, že životnosť okien sa odhaduje na 50 až 70 rokov a trvácnosť povrchovej úpravy drevených okien sa pohybuje okolo 14 až 17 rokov. Po jej uplynutí možno povrch jednoducho obnoviť. Vykonanie obnovovacieho náteru sa z hľadiska obstarávacej ceny a neporiadku, ktorý sa pri takomto veľkom stavebnom zásahu do objektu spôsobí, nedá ani porovnávať s výmenou okien za nové.


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla:  rez dreveným oknom

Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: b) rez dreveným oknom (Mirador)
Mirador


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez dreveným oknom


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez drevohliníkovým oknom – interiérová strana

Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: c) rez drevohliníkovým oknom – interiérová strana, (foto: Mirador)
Mirador


Zasklenie izolačným trojsklom má výrazný vplyv na zníženie úniku tepla: rez drevohliníkovým oknom – interiérová strana

Po skončení životnosti povrchovej úpravy možno drevené okno opraviť dvomi spôsobmi:
•  úplne odstrániť povrchovú úpravu a opätovne naniesť novú,
•  naniesť novú renovačnú povrchovú úpravu na pôvodný náter.
Tepelnoizolačné vlastnosti drevených okien umožňujú výraznú úsporu nákladov na vykurovanie a vytvárajú príjemnú tepelnú pohodu v interiéri. Stavebná hĺbka profilov, z ktorých sa drevené okná vyrábajú, sa pohybuje až do 92 mm. Pri použití tepelnoizolačných trojskiel so súčiniteľom prechodu tepla zasklením až Ug = 0,5 W/(m2 . K) sa dajú dosiahnuť veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti celých okien, kde výsledná hodnota súčiniteľu prechodu tepla sa pohybuje pod Uw = 0,8 W/(m2 . K).


Takmer 10-ročné drevené okná, ktoré neboli vôbec ničím ošetrené. Sú stále vo veľmi dobrej kondícii, perfektne fungujú, izolujú a nevyžadujú takmer nijakú údržbu.

Takmer 10-ročné drevené okná, ktoré neboli vôbec ničím ošetrené. Sú stále vo veľmi dobrej kondícii, perfektne fungujú, izolujú a nevyžadujú takmer nijakú údržbu.
Mirador


Takmer 10-ročné drevené okná, ktoré neboli vôbec ničím ošetrené. Sú stále vo veľmi dobrej kondícii, perfektne fungujú, izolujú a nevyžadujú takmer nijakú údržbu.

Takmer 10-ročné drevené okná, ktoré neboli vôbec ničím ošetrené. Sú stále vo veľmi dobrej kondícii, perfektne fungujú, izolujú a nevyžadujú takmer nijakú údržbu.
Mirador

Pravidelná údržba dreveného okna spočíva v umývaní zasklenia podľa lokálnych podmienok prašnosti (zhruba jeden až dva razy ročne), pričom pri umývaní skiel treba, samozrejme, umyť a ošetriť aj rámy drevených okien na to určeným prípravkom, ktorý možno zakúpiť u výrobcu okien. Netreba zabudnúť ani na pravidelné premazanie pohyblivých častí kovania (jedenkrát ročne). Okná sa nenatierajú každý rok farbou!

Drevohliníkové okná

V súčasnosti sú čoraz populárnejšie nadčasové drevohliníkové okná, a to aj v rodinných domoch. Okrem kvality, estetického vzhľadu a trvácnosti je ich výhodou aj pevnosť a tvarová stálosť. Nosným prvkom je drevo, ktoré má zo všetkých materiálov používaných na výrobu okien najmenšiu dĺžkovú rozťažnosť, takže sa nemení pôsobením teploty a slnečného žiarenia. Hliníkové opláštenie sa používa len ako kapotáž, ochrana proti dažďu, slnečnému žiareniu a krupobitiu. Veľkou výhodou takýchto okien je, že ich z exteriérovej strany okrem čistenia netreba vôbec udržiavať. Drevená časť okien je celá v interiéri, takže možno použiť okrem bežných odtieňov, ktoré čiastočne prekrývajú štruktúru dreva, aj transparentnú povrchovú úpravu, zvýrazňujúcu kresbu dreva a vytvárajúcu ešte väčší pocit pohody a príjemnej atmosféry v interiéri. Vďaka modernému dizajnu drevohliníkových okien je vhodné takéto okná osadzať do moderných a architektonicky náročnejších stavieb. Zvonka môžu byť drevohliníkové okná povrchovo upravené eloxovaním alebo aplikovaním nástreku v širokej farebnej škále odtieňov RAL.
Už pri projektovaní stavby sa nesmie zabudnúť na veľkosť okenných plôch, ktoré nám na jednej strane prinesú do priestoru dostatok svetla, ale na druhej strane aj nie veľmi žiaduce nadmerné prehrievanie, najmä v letných mesiacoch. Tomu sa dá zabrániť dvoma spôsobmi: prvou možnosťou je priame osadenie špeciálnych protislnečných zasklení s reflexnou vrstvou, ktoré dokážu zadržať až do 72 % slnečného žiarenia, druhou možnosťou je správne navrhnutie tieniacej techniky, ako sú napríklad exteriérové rolety alebo žalúzie.
V dôsledku podcenenia správneho návrhu tieniacej, protislnečnej techniky sa zvyšujú náklady na ochladzovanie, klimatizovanie miestností.


Drevená časť drevohliníkového okna je celá v interiéri, a preto možno použiť aj transparentnú povrchovú úpravu, ktorá zvýrazňuje kresbu dreva a vytvára ešte väčší pocit pohody a príjemnej atmosféry.

Drevená časť drevohliníkového okna je celá v interiéri, a preto možno použiť aj transparentnú povrchovú úpravu, ktorá zvýrazňuje kresbu dreva a vytvára ešte väčší pocit pohody a príjemnej atmosféry.
Mirador

Slovo odborníka

Ondřej Fridrich
marketingový manažér spoločnosti
Inoutic / Deceuninck

Ako sa snaha o energetickú úspornosť premieta do vývoja nových výrobkov v oblasti okien a dverí?
Najvýznamnejším faktorom pri nákupe okien a dverí sú (okrem ceny) momentálne tepelnoizolačné vlastnosti. Cítime výrazný dopyt po výrobkoch s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Dosahovanie prvotriednych tepelnoizolačných parametrov však nemôže byť na úkor ďalších kritérií týkajúcich sa okien, akými sú pohľadová výška a stavebná hĺbka profilu. Na trhu sú jasne viditeľné signály rastúceho dopytu práve po mimoriadne úsporných otvorových výplniach s parametrami vhodnými pre nízkoenergetické alebo aj pasívne domy. Na trhu sú už v súčasnosti dostupné okenné rámy do pasívnych domov, ktoré získali certifikát od oficiálnej certifikačnej autority – nemeckého Inštitút pre pasívne domy Dr. Feista v Darmstadte. Vhodný je napríklad profil Eforte so štandardnou stavebnou hĺbkou 84 mm, ktorý pri použití bežnej oceľovej výstuže a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje výborný súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K).

Akými spôsobmi možno dosiahnuť okno v pasívnom štandarde?
Okná určené do pasívnych domov vznikajú špeciálnymi výrobnými technológiami. Bežne sa uplatňujú tieto tri:
•  zabudovanie širšieho viackomorového profilu rámu a/alebo krídla. Na našom trhu sú v ponuke rámové profily, ktoré pri štandardnej stavebnej hĺbke 84 mm spĺňajú požadované tepelnoizolačné parametre. Rámy so stavebnou hĺbkou okolo 95 až 120 mm sú nepraktické, lebo ich rozmery komplikujú samotnú inštaláciu, a ani po estetickej stránke nie sú príliš vhodné;
•  použitie profilov so špeciálnymi výplňami. Môžu byť buď vypenené, alebo môžu obsahovať špeciálne izolačné vložky, ktoré sa do komôr vkladajú dodatočne;
•  nahradenie bežných oceľových výstuží profilu iným výstužným systémom. Priamo do stien profilu sa zabudovávajú sklené vlákna. Recyklovateľnou alternatívou je používanie výstuží z kompozitných materiálov, ktoré nevytvárajú tepelné mosty.


Vplyv okien na hospodárnu prevádzku budovy

1231190
Mirador

Pri dosahovaní pasívneho štandardu sa využíva najmä synergia rámu s rôznymi typmi zasklenia. Nedostačujúce hodnoty súčiniteľa prechodu tepla rámom možno v niektorých prípadoch zlepšiť napríklad extrémne silnými sklami. Priveľa komôr, rovnako ako zosilnené zasklenie alebo väčší počet a sila skiel môžu nevhodne zväčšiť bežnú šírku okna natoľko, že obmedzia prísun svetla do miestnosti. Vhodným príkladom dosiahnutia rozumného kompromisu a požadovanej hodnoty pre okno v pasívnom dome w ≤ 0,8 W/(m2 . K) je osadenie vysokoizolačného trojskla s Ug = 0,5 W/(m2 . K) do okenného rámu s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla rámom Uf = 1,0 W/(m2 . K).

Vyžadujú si okná do pasívnych a nízkoenergetických domov špeciálne postupy montáže?
Proces montáže okna do bežného alebo nízkoenergetického domu sa technologicky nelíši. Pri každej stavbe by mala byť pravidlom precízna práca. Len správne osadené okná môžu plniť riadnu izolačnú funkciu. Pasívny dom je mimoriadne náročný na technicky a konštrukčne dokonalo zvládnuté detaily stavby. Problematické sú najmä napojenie okna na obvodové múry. V týchto miestach často vznikajú tepelné mosty, ktoré sú príčinou energetických strát. Je dôležité, aby montážna firma zvládla detail kotvenia okna do ostenia a utesnenia parotesnou páskou z interiéru a difúznou páskou z exteriéru. Tepelný most v mieste kotvenia treba eliminovať dodatočným zateplením ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Progresívni výrobcovia tento krok predpokladajú a ponúkajú dostatočne vysoké profily na dosiahnutie harmonického vzhľadu.


Vplyv okien na hospodárnu prevádzku budovy

1231191
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Je záujem aj o rôzne farebné vyhotovenia okenných rámov?
Stále viac ľudí chce pre svoj dom okná s farebnými profilmi – či už v tradičnom drevodekore, alebo čoraz častejšie v sýtych farbách. Okrem tradičných dizajnov sa presadzuje aj povrchová úprava Titanium Plus, ktorá prepožičiava oknám metalický vzhľad hliníkových okien. Povrchová úprava okien nanesením akrylovej fólie z PVC je aj naďalej najrozšírenejšou technológiou. Vďaka nej možno dosiahnuť zaujímavý efekt drevenej štruktúry vo viacerých farebných odtieňoch i dokonalé zladenie okien a parapetov.

Kategória: Okná
Tagy: okná plastové okná úsporné okná
Zdieľať článok

Diskusia