Otázniky okolo financií a bývania (1. časť)

Otázniky okolo financií a bývania (1. časť)

24. 03. 2006
Zdieľať

Zasaď strom, postav dom a sploď syna... tak nejako znie známa veta. Odhliadnuc od syna a stromu, v súčasnosti je pre väčšinu z nás problémom najmä stavba domu, prípadne zaobstaranie si bývania podľa našich predstáv. Sny nás dokážu opantať, ale iba do onoho kritického bodu, keď sa znovu prenesieme do reality a zistíme, že práve nedostatok financií láme krídla našim predstavám. Netreba však vešať hlavu... existujú riešenia, ako premeniť sny na skutočnosť.

Sen o bývaní sa môže splniť aj menej solventným

Nemusíte mať dostatok financií a predstava bývania vo vlastnom dome alebo v byte nemusí byť nereálnym snom. Pre ideálny spôsob bývania však treba niečo urobiť. Okrem vlastných financií, ktorých je takmer vždy nedostatok, ich môžete za určitých podmienok získať aj z iných zdrojov. V súčasnosti sú to tri základné zdroje – príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania, stavebné sporenie alebo hypotekárny úver. Pre menej solventných sú výhodné najmä prvé dva z nich, lebo v súčasnosti štát na ne prispieva, a tak je situácia budúceho investora jednoduchšia.


Ak ste menej solventný a mladší, potom je pre vás vhodný Štátny fond rozvoja bývania. Ak nemáte dostatok financií, sú tu pre vás stavebné sporenie, stavebné úvery i medziúvery. Pre bonitného klienta je k dispozícii hypotekárny úver. Rozhodne najvýhodnejšia je kombinácia viacerých nástrojov. Cestou je napríklad budovanie si vlastného kapitálu prostredníctvom stavebného sporenia. Tak si občan počas šesťročného cyklu stavebného sporenia vytvorí základ na získanie stavebného úveru, ktorý môže do určitej výšky získať aj bez záložného práva, a spolu s vlastnými nasporenými peniazmi a prípadne s úverom od ŠFRB mu tieto prostriedky môžu stačiť na výstavbu bytu, rodinného domu alebo prístavbu k už existujúcemu rodinnému domu, prípadne na prestavbu nebytových priestorov, alebo na rekonštrukciu starých bytových priestorov. V prípade potreby ešte ďalších finančných zdrojov je vhodné kombinovať predchádzajúce dva spôsoby aj s hypotekárnym úverom, čím si občan znásobí potrebné finančné prostriedky na riešenie svojho bytového problému. A to je i jedna z ciest, ako realizovať ,,svoj sen o bývaní“ vlastnými silami.

Podpora bývania zo strany štátu

Štátny fond rozvoja bývania je určený na poskytovanie podpory na výstavbu a zveľaďovanie bytového fondu. Súčasná novela tohto zákona je smerovaná na pomoc sociálne slabším vrstvám obyvateľstva v snahe riešiť ich bytový problém. Preto sa môže poskytnúť len žiadateľovi, ak jeho mesačný príjem a mesačný príjem osôb, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nepresahuje 3,5-násobok životného minima a súčasne vek žiadateľa je do 35 rokov. Maximálna výška úveru je stanovená na 600-tisíc korún. Žiadateľ musí preukázať, že má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške 20 % z obstarávacej ceny, t. j. 150-tisíc korún. Musí byť schopný splácať splátky úveru vrátane úrokov. Obmedzením je fakt, že byt v bytovom dome môže mať maximálnu výmeru 80 štvorcových metrov podlahovej plochy (120 štvorcových metrov, ak ide o kúpu bytu v rodinnom dome). Úroková miera sa každoročne stanovuje do výšky diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska. Podpora sa poskytuje vo forme dlhodobých výhodných stavebných úverov so splatnosťou až do 30 rokov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Stavebné sporenie – klasický pilier financovania bývania

Stavebné sporenie predstavuje jednu z najúčinnejších a najefektívnejších foriem odkladania finančných prostriedkov na bývanie. Je vhodné nielen na výstavbu domu či bytu, resp. jeho kúpu, ale aj na rekonštrukciu a modernizáciu bytov a domov. Podľa štatistických sledovaní je podiel novej výstavby vrátane kúpy bytov a rekonštrukcií starého bytového fondu v účeloch využitia stavebného sporenia zhruba 1 : 1. Vzniklo zákonom č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. V roku 2005 sa k nasporeným prostriedkom klientovi pripisuje 14,5-percentná štátna prémia, maximálne 2 500 Sk ročne pri vklade najmenej 17 242 Sk. Vklad i prémia sa zhodnocujú výhodným úrokom a po nasporení potrebnej časti z cieľovej sumy stanovenej klientom ďalšie prostriedky klient získa formou výhodného stavebného úveru s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou počas celého obdobia jeho splácania.


Stavebné sporenie si aj v tomto roku zachováva veľa výhod, ktoré umožňujú vyššie zhodnotiť vložené finančné prostriedky oproti iným komerčným bankám. Vklady klientov sú chránené obdobne ako v komerčných bankách až do výšky 20-tisíc eur ročne. Klienti môžu po šiestich rokoch sporenia svoju zmluvu vypovedať a celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov použiť ľubovoľne, čím si zabezpečia finančnú rezervu do budúcnosti. V prípade, že budú potrebovať vklady a úroky do dvoch rokov po uzatvorení zmluvy, stavebná sporiteľňa im ich vyplatí kedykoľvek, keď o to požiadajú, ale bez štátnej prémie. Už po dvoch rokoch môžu celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov použiť na stavebné účely. Možno povedať, že vaše finančné prostriedky vložené do stavebného sporenia, ako aj úroky z nich sú vám stále k dispozícii.

Kategória: Legislatíva a financovanie Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom stavba
Zdieľať článok

Diskusia