Keramická dlažba v interiéri

30. 06. 2006
Zdieľať

Keramická dlažba má miesto v domoch našich starých rodičov, uplatní sa na chate, ale aj v hypermodernom byte alebo dome. Pre pestrosť jej povrchov, farieb, štýlov a jednoduchej údržbe je vhodná do každej domácnosti. Rovnako v časoch keď zrejme v každej domácnosti žije aspoň jeden alergik, nachádza keramická dlažba svoje uplatnenie.

Zloženie dlažby

Keramická dlažba sa vyrába vypaľovaním pri vysokých teplotách z kaolínov, ílov, živcov a ďalších prísad. Dlažba sa delí na glazovanú a neglazovanú. Kým neglazovanú tvorí jedna vrstva, ktorá je po celom priereze z rovnakého materiálu, glazovaná je vytvorená z črepu – „tela“ dlaždice a glazúry.

Druhy dlažby


Keramická dlažba v interiéri

57402

Režné dlaždice sa vypaľujú v tunelových peciach, bývajú červenohnedej farby. Sú predchodcami spekaných dlažieb. Výsledné dlaždice sa neglazujú, majú vysokú nasiakavosť. Dnes ich nahradili vysokospekané dlaždice.

Spekané dlaždice (známe i pod označením gres) majú vysokú tvrdosť a nízku nasiakavosť. Vypaľujú sa pri teplotách až 1300 °C, majú hutný črep. Sú neglazované, lesk sa docieľuje leštením. Zatiaľ, čo kedysi bolo možné vytvoriť iba jednofarebnú, nie veľmi dizajnovo zaujímavú dlaždicu, dnes už technológia dovoľuje vytvárať i gresové dlaždice, ktoré napríklad napodobňujú povrch mramoru. Pre tých, ktorí imitácie neobľubujú, ešte dodajme, že celkom verne.


Keramická dlažba v interiéri

57399

Glazované dlaždice sú stále najrozšírenejšie a v požadovanej kvalite i cenovo najdostupnejšie dlaždice na našom trhu. Delia sa na jeden a dvakrát vypaľované. Jedenkrát vypaľované sú také, ktorých čerstvý vylisovaný črep sa glazuje a až potom vypaľuje pri teplote 1200 °C. Dvakrát vypaľované sa vypaľujú pri teplote 1200 °C bez glazúry. Následne sa glazujú a znova vypaľujú pri teplote do 800 °C. Výsledné dlaždice môžu mať glazúry vo väčších vrstvách, ich dizajn býva zaujímavejší.

Medzi glazovanými dlaždicami sú obrovské rozdiely, ktoré sa, samozrejme, neprejavujú iba na kvalite výrobku, ale aj na cene. Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou cenou môže byť aj 10-násobný.


Keramická dlažba v interiéri

57409

Spekané glazované dlaždice sú najnovším trendom v oblasti dlažieb. Progresívna technológia výroby tejto dlažby v sebe spája najlepšie vlastnosti spekaných a glazovaných obkladových prvkov. Ak sa dá povedať, že spekaná dlažba je výborná po technickej stránke, avšak menej dizajnovo lákavá, a glazovaná dlažba naopak, dosahuje krásne povrchy, ale kvalitou sa spekaným nemôže vyrovnať, glazovaná spekaná dlažba je výborná z oboch stránok.

Vlastnosti dlažby

Keramická dlažba má pred ostatnými podlahami mnoho výhod, ktoré vyplývajú z jej prirodzených vlastností. Práve ony by mali byť hlavným hľadiskom výberu vhodnej dlažby. Bez dostatočných znalostí sa vám totiž môže stať nielen to, že sa necháte oklamať neserióznym predajcom, ale chybným umiestnením môžete znehodnotiť i kvalitnú dlažbu.

Vlastnosti vyplývajúce z nasiakavosti


Keramická dlažba v interiéri

57406

Nasiakavosťou sa rozumie schopnosť obkladového prvku prijímať tekutinu. Pórovitý materiál je nasiakavý, hutný materiál nasiaka menej. Nízka nasiakavosť je predpokladom odolnosti proti mrazu. S istotou možno povedať, že črep s nasiakavosťou do 3 % je mrazuvzorný a s nasiakavosťou väčšou ako 10 % nie je odolný proti mrazu. Spekaná dlažba má nasiakavosť maximále 0,5 %. Mrazuvzdorné obkladové prvky sú určené do exteriéru, avšak ich možno použiť aj do interiéru, pretože sa vyznačujú aj väčšou trvanlivosťou.

S nasiakavosťou súvisí i čistiteľnosť. Povrch glazovanej dlažby má 0 % nasiakavosť, teda by sa mali ľahko čistiť. Spekané dlažby majú nasiakavosť 0,5 %, avšak i takáto, z hľadiska napríklad mrazuvzdornosti zanedbateľná nasiakavosť môže spôsobiť problematickú čistiteľnosť. Preto sa na miesta, kde sa predpokladá väčšie alebo častejšie znečistenie, odporúča použiť dlažbu glazovanú alebo spekanú s nasiakavosťou 0,04 %. Čistiteľnosť dlažby sa udáva v vstupňoch 1-5, kde vyššie číslo znamená lepšiu čistiteľnosť. Najvyšší stupeň garantuje vyčistenie štandardných nečistôt bez čistiacich prostriedkov.


Keramická dlažba v interiéri

57410

Najmä na lacných obkladoch často vznikajú malé trhlinky. I keď by sa mohlo zdať, že sú len optickou chybou, nie je to pravda. Aj mikrotrhlinky sú cestou pre vnik vlhkosti. Ich vznik spôsobuje veľký rozdiel medzi tepelnou rozťažnosťou črepu a glazúry. Kvalitný obkladový materiál musí vzniku trhliniek odolávať.

Tepelná vodivosť

Pretože keramické prvky sa vyznačujú vysokou vodivosťou, v hojnom počte sa používajú pri podlahovom vykurovaní, kde je táto vlastnosť obrovskou výhodou. Problém môže nastať pri podlahách nad nevykurovaným suterénom, kde sa môže chlad cez konštrukciu prenášať až na povrch.

Odolnosť proti opotrebeniu

U glazovaných prvkov sa nazýva oteruvzdornosťou. Závisí od tvrdosti glazúry alebo lícnej plochy dlaždice, avšak i prekvapujúco od farby a lesku glazúry. Dokázalo sa, že tmavšia dlažba sa opotrebuje rýchlejšie ako bledšia. Označuje sa stupňom oteruvzdornosti PEI, ktorý dosahuje hodnôt 1-5. So zvyšujúcim sa číslom je dlažba odolnejšia, a teda ju možno použiť na viac namáhané miesta. Presné použitie podľa stupňa oteruvzdornosti je v tabuľke 1.

Oteruvzdornosť

Možnosť použitia


PEI 1


Na podlahy izieb, súkromných kúpeľní a WC


PEI 2


Vnútorné obytné priestory


PEI 3


Všetky obytné priestory, balkóny


PEI 4


Kuchyne, terasy


PEI 5


Miestnosti s priamym vstupom z exteriéru, garážeU neglazovaných prvkov určuje odolnosť proti opotrebovaniu tvrdosť podľa Mohsa. Udáva sa v 10 stupňoch, ktoré sú odvodené od reálnych tvrdostí prírodných nerastov.

Protišmykovosť


Keramická dlažba v interiéri

57400

Zatiaľ čo do obytných miestností, kde sa nepredpokladá, že by mohla prísť podlaha do styku s vodou, možno uložiť i vysokoleštenú dlažbu, do kúpeľní, WC, na schodisko, teda všade tam, kde by mohlo prísť k pošmyknutiu, je vhodné použiť dlažbu s vyšším stupňom protišmykovosti. Táto požiadavka je v protiklade s čistiteľnosťou, čo môže byť niekedy problémom. V takýchto prípadoch je potrebné nájsť vhodný kompromis.

Geometrické vlastnosti

Presnosť rozmerov dlažby udáva na Slovensku norma. Vzťahuje sa na všetky obkladové prvky (teda na dlažby i obklady) a povoľuje odchýlku 0,6 % medzi najmenšou a najväčšou dlaždicou v dodávke. Ak by sa táto tolerancia naozaj dodržiavala, rozdiel medzi dlaždicami napíklad pri rozmere 40×40 cm by bol až 4,8 mm. Aj laik spozná, že takáto dlažba sa prakticky nedá použiť. Preto kvalitní výrobcovia zaviedli tzv. deklarovaný rozmer. To znamená, že dlažba 20×20 cm má napríklad deklarovaný rozmer dodávky 20,1×20,1 cm. Odchýlka od tohto rozmeru je potom už minimálna a pri pokládke nerobí problém. Na tento fakt netreba zabúdať pri doobjednávaní so zámerom doplniť už položenú dlažbu, pri kombinovaní viacerých farebných odtieňov alebo matných a leštených dlaždíc. Riešením je informovať predajcu o vašich zámeroch. Pri preberaní tovaru by mala byť samozrejmosťou kontrola všetkých parametrov vrátane deklarovaného rozmeru.


Keramická dlažba v interiéri

57405

Rovinnosť dlažby takisto určuje norma. Tá stanovuje odchýlku medzi okrajom a stredom dlaždice 0,5 %, čo znamená pri veľkosti 40×40 cm 2 mm. Nijaká dlažba nie je naozaj rovná a túto nepresnosť vidieť najmä u väčších rozmerov. Ak sa však splní norma, nemôžu byť tieto odchýlky pri ukladaní problémom a nevplývajú ani na životnosť dlažby.

Výber dlažby

Ak sa v dlažbe orientujete aspoň zbežne, môžete sa i pri kúpe porozprávať s predajcom na odbornejšej úrovni, môžete mu dávať fundovanejšie otázky, a aj jeho odpovede pre vás budú zrozumiteľnejšie. Takisto je menšia pravdepodobnosť, že naletíte neserióznemu predajcovi, ktorý by vás mohol „opiť rožkom“.


Keramická dlažba v interiéri

57408

Pred kúpou sa informujte o skúsenostiach u známych, ktorí kupovali dlažbu v ostatnom čase. Nekupujte v prvej predajni. Porovnávajte. Premýšľajte. Nechajte sa inšpirovať výstavnými „kójami“, ktoré majú v svojich priestoroch väčší predajcovia. Ak informujete predajcu o všetkých podrobnostiach svojho zámeru – kam chcete dlažbu uložiť, aký veľký ten priestor je, v akom štýle máte postavený dom, prípadne zariadený interiér, aké farby preferujete atď. – mal by vám odporučiť dlažbu, ktorá spĺňa potrebné parametre. Niektorí predajcovia ponúkajú možnosť počítačovej vizualizácie, ktorú namodelujú do vášho priestoru z dlažby, ktorú si vyberiete. Tak si môžte lepšie predstaviť výsledok a predísť sklamaniu z výsledku vašej snahy.


Keramická dlažba v interiéri

57404

Dnes je k dispozícii obrovské množstvo obkladových prvkov. Na začiatku sa vám môže zdať, že si nikdy nevyberiete. Ak si však na výber vyhradíte dlhší čas, určite tú správnu dlažbu či obklad nájdete. Nepodliehajte módnym vplyvom alebo radám susedky. Nákup dlažby je dlhodobá investícia, a viac ako vzor by vás mali zaujímať technické parametre.

Ukladanie dlažby

Dodnes pretrváva názor, že dlažbu môžu uložiť i murári, prípadne nie je problém uložiť ju svojpomocne. Pri malých formátoch naozaj môže zručný amatér uložiť dlažbu bez problémov. Avšak pri veľkých formátoch, ktoré sa dnes dostávajú do popredia čoraz viac, je pokládka komplikovaná a odporúča sa ju zveriť odborníkom. I keď predajcovia nepodmieňujú záruku odbornou pokládkou, môže sa stať, že nesprávnym uložením dlažbu znehodnotíte, a tým stratíte nárok na reklamáciu. Až 90 % všetkých reklamácií spôsobujú chyby pri uložení. Ak investujete veľa peňzí do nákupu dlažobného materiálu, nešetrite na pokládke. Nemusí sa vám to oplatiť.

Tabuľka 2: Pomôcka pri nákupe obkladu a dlažby – Odporúčané vlastnosti na použitie do priestorov bytu


x

Odporúčané vlastnosti


Priestor


Dlažba


Obklad


Obytné miestnosti


Oteruvzdornosť PEI 4-5


Odolnosť proti tvorbe škvŕn a trhliniek


Stálofarebnosť farebných odtieňov


Kúpeľna a WC


Protišmykovosť R 10


Oteruvzdornosť PEI 2


Spekané dlažby s čo najnižšou nasiakavosťou – ideálne 0,04 %


Tvrdosť podľa Mohsa
5-7


Odolnosť proti tvorbe škvŕn a trhliniek


Odolnosť proti čistiacim prostriedkom používaným v kúpeľni


Kuchyňa


Oteruvzdornosť PEI 4


Spekané dlažby s čo najnižšou nasiakavosťou – ideálne 0,04 %


Protišmykovosť R 10


Tvrdosť podľa Mohsa
5-8


Odolnosť proti chemikáliám používaným v kuchyni


Vstupné priestory a chodby


Oteruvzdornosť PEI 5


Spekané dlažby s nasiakavosťou nižšou ako 0,1 %


Tvrdosť podľa Mohsa
5-8


Odolnosť proti tvorbe škvŕn a trhliniek


Technické priestory bytu


Oteruvzdornosť PEI 5


Spekané dlažby s nasiakavosťou nižšou ako 0,1 %


Sila črepu 7-9 mm


Odolnosť proti zmenám teploty

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: interiér keramická dlažba
Zdieľať článok

Diskusia