Kladenie betónovej dlažby sa často spája s množstvom chýb, ktorým sa dá jednoducho vyvarovať!

21. 07. 2016
Zdieľať

Spevnené plochy dotvárajú celkový vzhľad rodinného domu a vďaka súčasnému spektru tvarov a farebností ponúkajú obrovské možnosti stvárnenia. Kladenie betónovej dlažby sa však často spája s množstvom chýb, ktorým sa dá jednoducho vyvarovať. Ktoré sú tie najčastejšie?

1 Svojpomocná realizácia

Mnohí domáci majstri sa rozhodnú pre svojpomocnú realizáciu v presvedčení, že kladenie zámkovej dlažby alebo záhradných platní predsa nie je zložité. Je potrebné uvedomiť si, že ide o náročnejší proces zložený z viacerých dôležitých krokov a nielen samotného položenia jednotlivých betónových prvkov. Dôležitá je predovšetkým správna príprava podložia a na to sú potrebné mechanizmy (vibračná doska), ktoré v drvivej väčšine domácnosti nenájdete. Preto je vhodnejšie prenechať realizáciu spevnených plôch špecializovanej firme. Ak sa predsa len rozhodnete pre svojpomocné kladenie, požadované stroje si vypožičajte.

2 Nedostatočná kontrola dodaného materiálu

Pri preberaní dlažby dobre skontrolujte, či dodaný tovar sedí s objednávkou, resp. údajmi v dodacom liste. „V prípade dlažieb od spoločnosti Premac býva už v údajoch o spotrebe materiálu z výroby zahrnutý škárový rozstup 3 až 5 mm,“ vysvetľuje Aneta Neuschelová zo spoločnosti Premac. Vždy poriadne skontrolujte, či sa dlažba nepoškodila manipuláciou alebo prepravou na miesto dodania. Sťažnosti týkajúce sa viditeľných chýb materiálu po jeho položení už totiž výrobcovia neprijímajú.


Leto je na zveľaďovanie okolia domu a položenie nových spevnených plôch ideálne. Osobitnú pozornosť treba ešte pred kladením venovať výberu dlažby. Dôležitú úlohu zohráva nielen vizuálna stránka, ale aj pochôdznosť, odolnosť proti oderu alebo UV žiareniu. (foto: Premac)

Kladenie dlažby bez chýb


Leto je na zveľaďovanie okolia domu a položenie nových spevnených plôch ideálne. Osobitnú pozornosť treba ešte pred kladením venovať výberu dlažby. Dôležitú úlohu zohráva nielen vizuálna stránka, ale aj pochôdznosť, odolnosť proti oderu alebo UV žiareniu. (foto: Premac)

3 Nezohľadnenie podložia

Základnou vrstvou pri položení akejkoľvek dlažby je vždy pôda. Tá má na každom mieste trochu iné vlastnosti a kvalitu, čo v značnej miere ovplyvňujú aj proces kladenia – je obrovský rozdiel medzi ľahkou piesočnatou pôdou, ktorá prepúšťa vodu, a ťažkou ílovitou, ktorá má zase tendenciu vodu zadržiavať. Piesočnaté pôdy sa vo všeobecnosti za dobrý základ nepovažujú. Ak teda máte pozemok, na ktorom prevláda tento typ (napríklad na Záhorí), dobré riešenie predstavuje navezenie kvalitnejšej zeminy.   

4 Nedostatok vrstiev

Skladba podkladových vrstiev pred položením dlažby má svoje pravidlá, ktorých dodržaním predídete množstvu problémov. Dno výkopu sa musí urobiť v sklone, vlastný výkop musí byť približne o 30 cm širší ako konečná šírka vydláždenej plochy. Pred kladením je nevyhnutné položiť na základnú vrstvu mrazuvzdorný podklad z drveného kameniva v hrúbke minimálne 20 cm, pričom je potrebné dodržať požadovaný sklon a rovinnosť pre navrhovanú dlažbu. Nad túto vrstvu sa potom umiestni podkladová vrstva v hrúbke od 10 cm, na ktorú sa ešte nanesie 3 až 5 cm hrubá vrstva drobného drveného kameniva.  

5 Nesprávne zhutnené podložie a povrch dlažby

Dokáže často znehodnotiť celkový výsledok práce. Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť v priečnom aj pozdĺžnom smere, pričom celú plochu je potrebné prejsť aspoň päť ráz. Horná vrstva podkladu už musí byť vyhotovená vo vhodnom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z konštrukcie. Aby pri zhutňovaní povrchu dlažby nevznikali ryhy a nepoškodili sa hrany dlažby, musí byť vibračná doska vybavená špeciálnou gumenou podložkou. Dláždený povrch je potrebné zhutniť v priečnom aj pozdĺžnom smere, pričom celú plochu je potrebné prejsť aspoň päť ráz.  

6 Nedodržanie odporúčanej šírky škár

Ak sa dlažba položí bez škár, nedostane sa do nich škárovací materiál (kremičitý piesok). V prípade pojazdných plôch dlažba potom výraznejšie pracuje – jednotlivé prvky sa posúvajú k sebe, resp. o seba, v dôsledku čoho sa odpraskávajú ich hrany. „Škárovanie je možné vykonávať iba na suchom povrchu dlažby a iba suchým škárovacím materiálom. Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa musí dláždená plocha dôkladne zamiesť,“ dopĺňa Andrea Záhumenská zo spoločnosti Semmelrock. 

7 Súvislá priebežná škára v smere jazdy

Predovšetkým v prípade, ak si plán ukladania vytvárate sami, môže sa stať, že pri kladení vznikne na ploche súvislá priebežná škára v smere jazdy, v dôsledku ktorej sa môže pri používaní dlažba začať rozchádzať. Plán kladenia preto v žiadnom prípade nepodceňte. 

Odporúčaná šírka škár je v prípade zámkovej dlažby 3 až 5 mm a v prípade záhradných platní 5 až 8 mm. Ak by sa položili bez nich, hrozí odpraskanie hrán.

8 Výrazné farebné odchýlky

Farebné odchýlky dlažieb a platní síce podčiarkujú prirodzený vzhľad spevnených plôch, v rámci úspory času sa však často pri kladení nemiešajú prvky z celej dodávky (minimálne troch paliet), ako sa odporúča, ale sa ukladá paleta za paletou, v dôsledku čoho môžu byť na súvislej ploche badateľné výraznejšie prechody medzi jednotlivými paletami. 


Na prístupovú cestu ku garáži použite iba dlažbu, ktorá je určená na takéto použitie. V závislosti od formátu danej dlažby je však možné pri správne upravenom lôžku použiť aj niektoré dlažby určené na pochôdzne účely aj na pojazdné plochy. (foto: Semmelrock)

Kladenie dlažby bez chýb


Na prístupovú cestu ku garáži použite iba dlažbu, ktorá je určená na takéto použitie. V závislosti od formátu danej dlažby je však možné pri správne upravenom lôžku použiť aj niektoré dlažby určené na pochôdzne účely aj na pojazdné plochy. (foto: Semmelrock)

9 Neodborné lepenie záhradných platní

Jedným z najčastejších problémov v prípade lepenia záhradných platní je nedodržanie technologických postupov a nesprávny výber lepiacich materiálov. Platne je vždy potrebné lepiť na betónový podklad celoplošne. Vhodným materiálom na lepenie sú vybrané lepiace malty a flexibilné stavebné lepidlá.  

PRIPRAVILA: NATÁLIA ŽÁKOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: PREMAC, SEMMELROCK
FOTO: ARCHÍV FIRIEM

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: dlažba premac semmelrock spevnene spevnené plochy
Zdieľať článok

Diskusia