Nemusíte chodiť po špičkách…

24. 01. 2006
Zdieľať

Štatistiky dokazujú, že človek je pri pobyte v uzavretom priestore či vo vonkajšom okolitom prostredí vystavený nadmernému hluku, čo prispieva k vzniku závažných civilizačných chorôb. Priveľké akustické pôsobenie môže trvalo poškodiť zdravie človeka, znížiť jeho plnohodnotný pracovný výkon a kvalitu prostredia, ktoré ho obklopuje. Jednou z konštrukcií, ktorej úlohou je chrániť oddelené priestory pred prenikaním zvuku vzduchom a vedeného konštrukciou od chôdze osôb alebo pohybu telies, je stropná konštrukcia.

Šírenie zvuku v konštrukcii


Nemusíte chodiť po špičkách...

42718

Zvuk dopadajúci na konštrukciu sa čiastočne odrazí, čiastočne pohltí a časť cez konštrukciou prejde. Zvuková izolácia má zvukovú energiu konštrukcie obmedziť, teda zvýšiť jej vzduchovú nepriezvučnosť. Vzduchovú nepriezvučnosť charakterizuje stupeň vzduchovej nepriezvučnosti R, ktorý sa udáva v decibeloch. Aby konštrukcia prenášala čo najmenej zvuku, navrhujú sa protihlukové opatrenia.

Krokový hluk

V stavebníctve, najmä v problematike podláh, je dôležitým tzv. krokový hluk, ktorý vzniká priamym kontaktom chvejúceho sa telesa s konštrukciou. Zvuková energia sa prenáša konštrukciou vo forme vibrácií. Krokový hluk v budovách vzniká chôdzou, nárazom, pádom predmetov a pod. Tento typ hluku dôverne poznajú všetci obyvatelia slovenských panelákov.


Nemusíte chodiť po špičkách...

42719

Pri pôsobení zdroja hluku na stropnú dosku bez podlahy (napríklad pri chôdzi) sa väčšia časť hluku prenáša priamo do stropnej konštrukcie a vyžaruje sa do chránenej miestnosti, teda miestnosti pod stropnou konštrukciou. Treba si uvedomiť, že kroková nepriezvučnosť holej stropnej dosky je veľmi nízka. Preto k nej treba navrhnúť adekvátnu podlahu, pri zohľadnení jej materiálovej a konštrukčnej skladby. Zlepšiť zvukovoizolačné vlastnosti stropnej konštrukcie možno aplikáciou poddajnej (pružnej) nášľapnej vrstvy alebo v praxi často používaným spôsobom – zložením stropnej konštrukcie z viacerých navzájom odizolovaných častí.

Podlaha – ochrana proti krokovému hluku

Vrstvy podlahy, ktoré sa nachádzajú na stropnej doske, chránia konštrukciu i miestnosti nachádzajúce sa pod ňou pred krokovým hlukom. Požiadavkou na tieto vrstvy je, aby boli čo najpružnejšie. Čím je plošná hmotnosť podlahy väčšia, konštrukčná a materiálová skladba rôznorodejšia, tým sú zväčša jej zvukovoizolačné parametre lepšie.

Podlahy sú viacvrstvové konštrukcie uložené na horizontálnych plochách podkladu. Ich konštrukcia závisí od toho, akému účelu budú slúžiť a kde sa budú nachádzať. Horná nášľapná vrstva podlahy tvorí súčasť interiéru. Materiál, z ktorého je zhotovená, rovnako ako farba a plošné členenie nezohľadňujú preto len funkčné, ale aj estetické potreby. Z funkčného hľadiska sa podlahy navrhujú ako súčasť podkladu, na ktorom sa nachádzajú.

Podlahy sa z hľadiska akustických vlastností a konštrukčného zloženia delia na:

  • ťažké plávajúce podlahy s hrúbkou h väčšou, alebo rovnou 50 mm,


  • ľahké plávajúce podlahy s hrúbkou h menšou, alebo rovnou 25 mm a menšou, alebo rovnou 40 mm.
Nemusíte chodiť po špičkách...

42722


Nemusíte chodiť po špičkách...

42723


Plávajúce podlahy

Termínom plávajúca podlaha sa označuje taká podlaha, ktorá sa oddeľuje od ostatných konštrukcií pružným materiálom, to znamená, že „pláva“ vo vani z tohto materiálu. Základné vrstvy podlahy tvorí nášľapná, roznášacia a izolačná vrstva.
  • Nemusíte chodiť po špičkách...

    42721

    Nášľapná vrstva je najvrchnejšia časť podlahy, obvykle ju tvoria vlysky, parkety, podlahové povlaky, PVC, guma a pod.  • Roznášacia vrstva sa líši podľa typu podlahy. V ťažkých podlahách tvorí roznášaciu plochu minimálna betónová vrstva (hrúbky prilbližne 4 cm), ktorá býva vystužená drôteným pletivom. Vrstvu od izolačných dosiek oddeľuje hydroizolácia, ktorá bráni zatečeniu vody z betónu do izolácie. Plošná hmotnosť ťažkej plávajúcej podlahy presahuje 75 kg/m2. Roznášaciu vrstvu ľahkých plávajúcich podláh vytvárajú väčšinou ľahké, za sucha montované dosky. Tie môžu byť drevotrieskové na pero a drážku, špeciálne sadrokartónové (Knauf, Rigips), sadrovláknité (Fermacell) alebo cementotrieskové (Cetris). Väčšinou sa kladú vo dvoch vrstvách a ich výrobcovia majú vytvorené špeciálne systémy ukladania. Plošná hmotnosť ľahkých plávajúcich podláh býva vyššia ako 15 kg/m2.


  • Pružná izolačná vrstva je podstatnou súčasťou plávajúcej podlahy. Jej úlohou je zabezpečiť výrazné zvýšenie krokovej nepriezvučnosti podlahy.

Podmienky

Na to, aby zvuková izolácia plnila svoju funkciu (teda zvukové a tepelné izolovanie konštrukcie), musí byť v celej ploche podlahy uložená súvisle v rovnakej hrúbke a kvalite. Celú podlahovú konštrukciu od stien oddeľuje izolačný okrajový pás z toho istého materiálu, ako je hlavná izolácia, a tým zabraňuje prenosu krokového hluku a prechodu tepla. K najvhodnejším izolačným materiálom na plávajúce podlahy patria materiály na báze minerálnych vlákien.

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: hluk plávajúca podlaha podlaha podzvuk
Zdieľať článok

Diskusia