Zdroj: domy od architektov s.r.o.
28. 05. 2022 Zdieľať

Projekt rodinného domu KATALPA od firmy domy od architektov s.r.o.

Popis projektu

Počet osôb: 4

Obytné miestnosti: 4

Úžitková plocha: 136,83 m2

Obytná plocha: 67,46 m2

Zastavaná plocha: 169,62 m2

Obstavaný priestor: 678,48 m3

Orientácia vstupu: S, V, J, Z

Spotreba energie: do 50 kWh/(m2 . rok)

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Cenník:

Cena na kľúč: od 170 000 €

Cena svojpomocne: od 120 000 €

Cena projektu:  1 750 €

Obsah projektu: I, II, III, IV, V

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

Projekt rodinného domu KATALPA

Zdroj: domy od architektov s.r.o.

domy od architektov s.r.o.

Autori: Ing. arch. Dávid Chaľ,
Ing. arch. Nikola Chaľ Miklovičová
ul. Svornosti 42, 821 06 Bratislava
tel.: 0904 530 619
e-mail: chal@domyodarchitektov.sk
www. domyodarchitektov.sk

*Obsah projektu:

I. architektonicko-stavebné riešenie (1 – sprievodná technická správa,
2 – prehľad stavebných materiálov, 3 – orientačný rozpočet, 4 – stavebné výkresy (výkopy, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily) v mierke 1 : 100,
resp.1 : 50, 5 – oplotenie)

II. vnútorné inštalácie (6 – vykurovanie, 7 – voda, 8 – kanalizácia, 9 – plyn, 10 – elektroinštalácia)
III. prípojky inžinierskych sietí od uličných rozvodov k domu (11 – voda,
12 – kanalizácia, 13 – elektrina, 14 – plyn)

IV. statika
V. iné (15 – celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 16 – rozvinutý uličný pohľad s okótovaním od susedných objektov)

Kategória: Projekty rodinných domov
Tagy: projekty domov rodinný dom
Zdieľať článok