Rady na tému strešné záhrady

29. 03. 2011 Zdieľať

Predtým než vegetačnú strechu skutočne zrealizujete, musíte si stanoviť cieľ, ktorý má zeleň spĺňať. Hrúbka vegetačného súvrstvia zelenej strechy, ale aj skladba jej jednotlivých vrstiev totiž závisia od typu vegetácie.

Odborník Ing. Rastislav Šmehyl, PhD. zo spoločnosti Icopal, radí na tému strešné záhrady:

• Pri návrhu vegetačnej plochej strechy je veľmi dôležitý návrh vhodného hydroizolačného systému. Hydroizolačný systém musí pri vegetačných plochých strechách spĺňať dôležitú podmienku, a to odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín.
• Hydroizolačná vrstva musí byť vyvedená minimálne 150 mm nad povrch substrátu a musí byť chránená proti mechanickému poškodeniu UV žiareniu a musí byť mechanicky kotvená.

 

• Okraje hydroizolácie musia byť vyvedené pod oplechovanie atík. Navyše sa musia dôkladne zaizolovať všetky priestupy (vetráky, komíny a podobne).
• Materiálmi vhodnými na hydroizolačný systém vegetačných striech sú modifikované asfaltované pásy a polyolefinické či polymérne fólie.

• Fóliové hydroizolácie sú vzhľadom na menšiu hrúbku náchylnejšie na poškodenie, preto treba pri realizáciách striech s fóliami postupovať opatrnejšie. Výhodou tohto systému je priaznivá cena, treba však dbať na výber kvalitných materiálov.
• Pri dvojvrstvovom systéme je riziko poškodenia nižšie, ale ani v tomto prípade netreba aplikáciu hydroizolácie podceňovať. Prednosťou dvojvrstvového systému hydroizolácie je, že aplikáciou prvej vrstvy sa zabezpečí hydroizolácia strechy. Je nutné zabrániť tomu, aby sa po takto čiastočne urobenej streche pohybovali iné profesie. Následne sa strecha uzavrie druhou vrstvou povlakovej krytiny, z vrchného pásu odolného proti prerastaniu koreňov.
• Realizovať hydroizoláciu bez spádovania je neprípustné.
• Hydroizoláciu treba proti mechanickému poškodeniu chrániť vhodnou ochrannou vrstvou.
• Drenážnu vrstvu treba správne dimenzovať, aby počas dažďov dokázala zadržať čo najväčšie množstvo zrážok, ktoré následne v období sucha odovzdá substrátu. Väčšinou ju tvoria prefabrikované platne z PE alebo iných materiálov. Jej výška závisí od výšky vegetačného súvrstvia, ktorá sa nachádza na povrchu.
• Hydroakumulačnú funkciu môžu plniť akumulačno-drenážne tvarovky alebo iné nasiakavé materiály, ktoré by mali byť trvanlivé a kompaktné.
• Netreba zabúdať ani na dôsledné spracovanie detailov strechy, napojenie na steny, napojenie na príruby vpustov a dostatočné vyspádovanie strechy.

• Vtoky nemožno umiestňovať do blízkosti iných nadstrešných konštrukcií. Vzdialenosť strešných vpustov od atík, iných nadstrešných konštrukcií alebo dilatačných škár by nemala byť menšia ako 500 mm. Materiály strešných vtokov musia byť odolné proti dažďovej vode a musia mať protikoróznu ochranu.
• Pozornosť treba venovať prichyteniu klampiarskych prvkov, ktoré sú vystavené pôsobeniu vetra, snehu a iným poveternostným zmenám. Náklady na vegetačné ploché strechy sú vyššie ako na klasické nepochôdzne strechy, a to najmä z hľadiska väčšieho zaťaženia, a tým aj zvýšenia únosnosti nosných konštrukcií podľa typu vegetačnej strechy, zhotovením drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy a samotného vegetačného súvrstvia. Na druhej strane však výhody, ktoré vegetačné strechy prinášajú, nám zvýšené náklady vykompenzujú.

 

Akými rastlinami sa intenzívna strešná záhrada osadzuje?

„Logicky je nutné voliť druhy, ktoré znesú priame a celodenné slnko,“ hovorí Martin Adamíra zo spoločnosti Zahrady Praha. Uplatnia sa tu trvalky, trávy, kríky, a dokonca aj stromy, zaujímavá je takisto bylinková výsadba, ktorá pekne vyzerá a nádherne prevonia okolitý vzduch.
Pri tvorbe intenzívnych strešných záhrad je dôležité použiť kvalitné špecializované strešné substráty, ktoré dlhodobo zabezpečia optimálnu výživovú hodnotu a dostatočnú priepustnosť nadbytočnej vody. Vhodné sú aj strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a prídavných komponentov. „V architektonicky náročnejších strešných záhradách treba rátať aj s inštaláciou závlahového systému,“ dopĺňa Martin Adamíra.

 

Ako dostať substrát na terasu bytového domu?

Vďaka možnosti použiť špecializované strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a doplnkových komponentov možno zabezpečiť prepravu substrátu prostredníctvom pneumatického vyfúknutia až do výšky asi 100 m. V praxi to znamená, že začať s tvorbou strešnej záhrady sa dá aj vtedy, keď nie je k dispozícii vežový žeriav, prípadne možnosť ukotvenia kolesového žeriavu. Pneumatické vyfúknutie substrátu umožňuje v priebehu približne štyroch hodín dopraviť až asi 25 m3 substrátu hadicou až do výšky 25. poschodia. Technológiou pneumatického vyfúknutia špeciálnych strešných substrátov zo sila pri tvorbe extenzívnej strešnej záhrady možno v priebehu štyroch hodín aplikovať strešný substrát na plochu asi 400 m2. Podmienkou uplatnenia tejto technológie je vylúčenie substrátov na báze hliny, prípadne ornice, ktoré sú krajne nevhodné na extenzívne strešné záhrady. (zdroj: Strešné substráty, www.stresnesubstraty.sk)

Výhody použitia minerálnych substrátov na vytvorenie strešnej záhrady

•    zabezpečia nízke zaťaženie na štvorcový meter pri plnom nasýtení vodou
•    zaburiňujú sa menej ako zemina
•    odstraňujú tepelné mosty (výhoda pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy)
•    šetria náklady na izoláciu strechy (kalkulácia už pri výstavbe domu)

Odborníci zo spoločnosti Strešné substráty vysvetľujú, že investori sa často obávajú vysokých vstupných nákladov na vytvorenie strešnej záhrady. Preto ponúkame príklad výpočtu nákladov na vytvorenie extenzívnej a intenzívnej strešnej záhrady.

Približné náklady na vytvorenie strešnej záhrady
Extenzívna strešná záhrada:

celkové náklady na 1 m2 – približne 19 €
•    separačná vrstva – separačná textília – 1 m2 – približne 1 €
•    drenážna vrstva a hydroakumulačná doska – 1 m2 – približne 9 €
•    filtračná vrstva – filtračná textília – 1 m2 – približne 1 €
•    substrát (už 6 cm je dostatočná vrstva) – 1 m2 – 6 €
•    osadenie rastlinami (rozchodníky alebo trávy) – 1 m2 – asi 2 €

Intenzívna strešná záhrada:

celkové náklady na 1 m2 – približne 59 €
•    separačná vrstva – separačná textília – 1 m2 – približne 1 €
•    drenážna vrstva a hydroakumulačná doska – 1 m2 – približne 12 €
•    filtračná vrstva – filtračná textília – 1 m2 – približne 1 €
•    substrát (od 25 cm) – 1 m2 – 25 €

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: drenážna ekologia izolácia ochranná strecha strešná substrát terasa vrstva záhrada zakladanie zeleň
Zdieľať článok