vrstva

Rady na tému strešné záhrady
Stavba a rekonštrukcia

Rady na tému strešné záhrady

Predtým než vegetačnú strechu skutočne zrealizujete, musíte si stanoviť cieľ, ktorý má zeleň spĺňať. Hrúbka vegetačného súvrstvia zelenej strechy, ale aj skladba jej jednotlivých vrstiev totiž závisia od typu vegetácie.

Ako na plávajúce podlahy
Podlaha, dlažba

Ako na plávajúce podlahy

Nechce sa viazať na stropnú konštrukciu a aj od stien si potrebuje držať odstup. Nie je to jej rozmar, ale stratégia, ako sa nedať ovplyvniť fyzikálnymi či chemickými zmenami v susediacich konštrukciách. To, že jej hovoríme plávajúca, len potvrdzuje nezávislosť typu takejto konštrukcie od stavebného celku. Nikto a nič však nejestvuje celkom bez súvislostí a aspoň malých závislostí...

Charakteristika jednotlivých vrstiev strešnej záhrady
Stavba a rekonštrukcia

Charakteristika jednotlivých vrstiev strešnej záhrady

Predtým než vegetačnú strechu skutočne zrealizujete, musíte si stanoviť cieľ, ktorý má zeleň spĺňať. Hrúbka vegetačného súvrstvia zelenej strechy, ale aj skladba jej jednotlivých vrstiev totiž závisia od typu vegetácie.

Vegetačná strecha a dnešné moderné technológie
Stavba a rekonštrukcia

Vegetačná strecha a dnešné moderné technológie

Strešná záhrada sa u nás ešte stále považuje za drahý a komplikovaný módny výstrelok, ktorý prináša iba starosti s pretekajúcou strechou. To je veľká škoda, pretože strešná záhrada alebo vegetačná strecha prešla od svojho vzniku (obľúbené boli už v 6. storočí pred n. l. na Blízkom východe) dlhú cestu a dnešné moderné technológie nechať na ekologickú a estetickú konštrukciu s výbornými tepelnotechnickými vlastnosťami.