Rozumná zábezpeka (2.)

Rozumná zábezpeka (2.)

28. 12. 2010
Zdieľať

Správne nastavené poistenie dokáže pomôcť pri rôznych škodách spôsobených na našom majetku. Pod slovným spojením správne nastavené poistenie treba rozumieť nielen vhodný výber rizík, ale tiež správne nastavenú poistnú sumu.

Poisťovne vo svojich produktoch ponúkajú zväčša celú škálu rizík od základných, ako sú požiar, víchrica či krupobitie, cez škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení až po škody spôsobené vandalizmom. Tak má klient istotu, že má svoj majetok ochránený komplexne. Správne nastavená poistná suma by mala zodpovedať hodnote majetku. Zbytočne vysoká alebo, naopak, nízka poistná suma znamená v prípade poistnej udalosti a následnej náhrady škody pre poškodeného zbytočné sklamanie. V oboch prípadoch bude mať pocit, že dostal menej, než očakával. Aj keď je poistná suma na zmluve vyššia ako hodnota majetku, človek dostane plnenie len do výšky hodnoty majetku, o ktorý prišiel, takže platil zbytočne veľa. Pri nízkej poistnej sume sa zasa uplatňuje takzvané podpoistenie – znamená to, že plnenie sa bude krátiť v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku skutočnej hodnote majetku.

Dôležité je nastaviť poistné sumy tak, aby zodpovedali aktuálnej hodnote majetku, zvážiť by ste mali aj výber poistných rizík. Tých ponúkajú poisťovne vo svojich produktoch vždy celú škálu. Pamätať by ste mali aj na špeciálne predmety, ako sú napríklad umelecké diela či akvárium, ktoré možno špeciálne pripoistiť.

Na podpoistenie si treba dávať pozor najmä vtedy, keď už máte poistenie uzatvorené niekoľko rokov a nijako ste ho neupravovali, váš majetok však za ten čas prešiel rekonštrukciou alebo ste si zmodernizovali vybavenie domácnosti. Presne to isté by ste mali urobiť aj s poistením. Poistné sumy treba pritom nastaviť tak, aby zodpovedali aktuálnej hodnote majetku, a prekontrolovať by ste mali aj poistné riziká. Rovnako by ste mali myslieť aj na poistenie všetkých špecifických predmetov v domácnosti – zbierok, cenností, starožitností, umeleckých diel, elektroniky, športových potrieb, akvárií a podobne, ktoré sa dajú v prípade potreby špeciálne pripoistiť.

Čo robiť v prípade škody?

Keď už spokojne odchádzate na dovolenku s istotou, že ste urobili všetko pre to, aby vás po návrate nečakalo doma nepríjemné prekvapenie, môžete si naplno užiť odpočinok aj prirodzený pocit, že sa vám nič zlé nemôže stať. V skutočnosti sa však môže stať všeličo. Počasiu napríklad nerozkážete. A ujmu na majetku vám môže spôsobiť nielen príroda, ale aj vandali či zlodeji. Vo všetkých prípadoch platí rovnaký postup: dôležité je všetko podrobne zdokumentovať, aby ste pri žiadosti o náhradu škôd mohli jasne dokázať, aké boli na vašom majetku spôsobené. Keď teda prídete domov, kde vám živly (či už prírodné, alebo ľudské) spôsobili hotovú katastrofu, pamätajte na to, že skôr ako začnete upratovať, musíte škody zdokumentovať a nahlásiť do poisťovne. Po nahlásení škôd je najistejšie postupovať podľa pokynov poisťovne.

 

Koľko stojí poistenie?

Poistenie dokáže kryť majetok bez obmedzenia hodnoty. V niektorých špecifických prípadoch môžu mať poisťovne špeciálne požiadavky pri akceptovaní poistenia, napríklad doloženie fotodokumentácie, znaleckého posudku a podobne, ale po predložení potrebných dokumentov je zvyčajne možné poistenie uzatvoriť. Pri poistnej sume 100 000 eur stojí poistenie nehnuteľnosti približne 80 € ročne a poistenie domácnosti pri poistnej sume 20 000 eur stojí asi 40 eur ročne. Cena poistenia v porovnaní s tým, aké výdavky nás čakajú pri oprave poškodeného majetku – domu či domácnosti – bez poistenia, je teda zanedbateľná. V čase, keď sa nám nešťastie vyhýba, nám možno poistenie pripadá iba ako zbytočný výdavok, jeho význam však oceníme až vtedy, keď sa nám začne lepiť smola na päty a na našom majetku vzniknú menšie či väčšie škody.

Aby ste však neskôr nemuseli novo načerpanú energiu míňať na odstraňovanie škôd na svojom majetku, treba včas urobiť všetky opatrenia na to, aby ste vzniku škôd zabránili, prípadne si čo najviac uľahčili ich odstraňovanie. A práve tu môže byť veľkou pomocou poistenie hnuteľného i nehnuteľného majetku.

Ohľadne poistenia domácnosti a nehnuteľnosti vám radí PaedDr. Lenka Trebunová, PhD., produktová manažérka AWD. www.awdsk.sk

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: financie
Zdieľať článok

Diskusia