Rýchla stavba – dobrá stavba?

16. 05. 2007
Zdieľať

Použité stavebné materiály a technológie priamo ovplyvňujú harmonogram stavby rodinného domu a, naopak, časový plán do značnej miery závisí od stavebného systému. V pozadí je ekonomika – rýchla stavba šetrí náklady a investícia sa začne vracať až po odovzdaní domu do užívania.


Rodinné domy sa dnes stavajú dvoma základnými spôsobmi: murovaním alebo ako montované. Celá hrubá stavba zahŕňa výkopové práce, základy, zvislé a vodorovné konštrukcie, komín, strešnú konštrukciu vrátane krytiny a výplne otvorov. Harmonogram je však najviac závislý od stavby obvodových stien, priečok a stropov.

Dom murovaný alebo montovaný


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92758

Hrubá stavba murovaného domu je do značnej miery založená na takzvaných mokrých procesoch, ktoré vyžadujú technologické prestávky na schnutie, vyzretie a podobne. V prípade montovaných domov z prefabrikátov bežný mokrý proces odpadá, čo znamená úsporu času, a tým aj nákladov.

Všetko má však svoje pre a proti. Ak medzi hlavné výhody stavby montovaných domov patrí rýchlosť, potom nevýhodou je, že sa veľakrát nedá presne vyhovieť dispozičným požiadavkám investora. Niektoré ľahké konštrukcie navyše nemajú tepelnoakumulačnú vrstvu, takže sa podlahy alebo niektoré steny stavajú ako murované, čo môže plynulosť stavby narušiť.

Tradičné murivo ostáva

Tradičnou a osvedčenou technológiou je stavba domu z páleného keramického muriva a vápenno-pieskových tehál.


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92759

Moderné veľkoformátové keramické bloky majú výborné tepelné i zvukovoizolačné vlastnosti, takže aj jednovrstvové obvodové murivo môže splniť prísne požiadavky európskych noriem a steny už nie je nutné zatepľovať. Súčasne je dobre priepustné pre vodné pary, vďaka čomu umožňuje príjemné a zdravé bývanie. Výrobcovia dodávajú murivo v ucelenom systéme, čo urýchľuje a zjednodušuje stavbu. Ďalšie podstatné urýchlenie a zlacnenie priniesla nedávna novinka na trhu – brúsená pálená tehla s ložnou škárou s hrúbkou malty iba jeden milimeter. Vápenno-pieskové tehly sú vhodné predovšetkým na stavbu lícovej vrstvy vo viacvrstvových (sendvičových) systémoch obvodových stien – táto skladba zaisťuje pre interiér optimálne tepelné podmienky. Pre tradičné murivo platia prísne technologické postupy, a to tak pri murovaní, ako aj omietaní. Preto je potrebné vybrať kvalitnú značku murovacieho materiálu a dodržiavať odporúčané postupy. Takéto omietky by sa mali nanášať postupne, aby mohli dostatočne vyzrieť a preschnúť – každá vrstva by mala zrieť vždy jeden deň na každý milimeter hrúbky, ale najmenej štrnásť dní.


K systému patria stropy

Na svojpomocnú výstavbu rodinných domov sú vhodné predovšetkým stropy z oceľových profilov s keramickými stropnými vložkami – montáž možno zrealizovať aj bez ťažkej stavebnej techniky. Náročnejšie na zhotovenie i na časový harmonogram sú stropy monolitické, zvyčajne oceľobetónové – najskôr sa musí postaviť kvalitné debnenie a stavať sa dá iba pri vhodných klimatických podmienkach. Na druhej strane sa v nich dajú jednoduchšie vytvoriť rôzne atypické prestupy a tvary.


Jednoduchá stavba, ale s fasádou


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92763

Pórobetónové tvárnice, vyrábané lisovaním zmesi z kremičitého piesku, vápna, cementu a hliníkového prášku, majú niekoľko nesporných výhod: nízku objemovú hmotnosť, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, umožňujú presné murovanie na sucho alebo iba s 1 až 3 cm hrubou vrstvou murovacej malty a dobre sa opracúvajú, takže murovacie práce sú jednoduché a prakticky bezodpadové. Výrobcovia, samozrejme, dodávajú murivo ako kompletný systém. Vďaka vlastnostiam pórobetónu je potrebné upraviť murivo kvalitnou systémovou omietkou. Rýchlosť murovania záleží najmä na organizácii práce a tuhnutí murovacej malty. Prestávka medzi ukončením murovania a omietaním by mala byť minimálne štyri až šesť týždňov.


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92764

Tvárne betónové tvárnice

Betón ako stavebná hmota zažíva skutočnú renesanciu, predovšetkým v podobe betónových tvárnic. Majú pomerne tenké steny, ale sú pevné, mechanicky odolné, trvanlivé a mrazuvzdorné. Môžu byť hladké, drážkované alebo ako režné murivo s konečným povrchom (bez omietky). Niektoré typy obsahujú vložku z expandovaného polystyrénu, ktorá zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Profil moderných betónových tvárnic má zámok, ktorý podstatne urýchľuje a zjednodušuje murovanie – prvky sa na seba kladú buď nasucho, alebo iba do tenkej vrstvy maltovej zmesi. Potom sa otvory zalejú monolitickým betónom, prípadne sa konštrukcie ešte spevnia armovaním.


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92765

Zaujímavým variantom je murovanie zvislých konštrukcií z tenkostenných tvárnic z vibrolisovaného betónu, takzvaných škrupín. Majú plné dno, pri murovaní sa kladú hore dnom a v ložnej škáre sa spájajú polosuchou betónovou zmesou. Vo vnútri ostanú z väčšej časti duté – betónom sa zaplnia iba zámky medzi nimi. To síce podstatne urýchľuje priebeh murovania, ale obvodová stena sa potom musí (zvyčajne zvnútra) tepelne a zvukovo dodatočne izolovať. Betónové murivo sa takisto bežne dodáva ako systém a harmonogram hrubej stavby tak závisí (okrem organizácie práce) predovšetkým od času tvrdnutia spojovacej maltovej zmesi a výplňového betónu. V ničom sa však podstatne nelíši od systémov z keramických blokov alebo pórobetónu. Napríklad hrubá stavba bežného rodinného domu trvá pri priaznivých klimatických podmienkach asi šesť až sedem týždňov, najviac desať až dvanásť týždňov.


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92766

Ílová variácia

Určitú alternatívu dominantných technológií predstavujú dutinové tvárnice z ľahkého keramického betónu, čo je vytvrdnutá zmes kameniva z expandovaného ílu Liapor s cementom a vodou. Výrobcovia ponúkajú kompletný murovací systém, ktorého súčasťou sú aj špeciálne tvarovky, široká ponuka prekladov a prefabrikované schodisko z ľahkého betónu. Rýchlosť murovania je porovnateľná s murovaním s keramickými alebo betónovými tvarovkami. Novinkou v systéme Liapor sú kalibrované (zabrúsené) tvarovky, ktoré umožňujú tenkovrstvové murovanie na maltové lôžko s hrúbkou iba 2 mm – je to menej prácne, nevznikajú tepelné mosty, ušetrí sa malta a zníži sa technologická vlhkosť muriva, ktoré potom rýchlejšie vysychá.


Rýchlo montované priečky

Každý systém hrubej stavby obsahuje aj vnútorné priečky. Časový harmonogram sa dá výrazne skrátiť použitím montovaných priečok. Tie sú vyrobené zo sadrokartónu alebo drevocementu, menej často z prírodných či plastových vlákien, a to ako monolit alebo ako viacvrstvový panel s nosnou a izolačnou vrstvou. Pri montáži sa kotvia do kovových či drevených profilov, vďaka čomu sa vytvorí stena s dutinou, kam sa vkladá tepelná izolácia, potrubie alebo stenové vykurovanie. Povrch priečok môžeme natierať, maľovať, štukovať, omietať, tapetovať či obkladať.

Systémy strateného debnenia


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92768

Hlavným prvkom týchto systémov sú „debniace“ dosky alebo tvarovky z drevocementu, expandovaného polystyrénu či neoporu, ktoré po zostavení a ich zaplnení zmesou z betónu alebo oceľobetónu ostanú súčasťou steny. Tým vznikne monolitický a tepelne dobre izolujúci sendvič. Dosky i tvárnice sú pomerne presné a ľahké, stavba pokračuje rýchlo a nie je potrebná ťažká technika. Debnenie má aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti, takže stavať možno zvyčajne až do teploty –5 °C. Tomu zodpovedá i rýchlosť stavania – profesionálna firma postaví hrubú stavbu bežného rodinného domu asi za dvadsať dní.


Náš tip: Suché murovanie

Suché murovanie z betónových tvárnic je určené predovšetkým svojpomocným stavebníkom, ktorí aj bez väčších teoretických vedomostí a praktických skúseností môžu týmto spôsobom postaviť garáž alebo jednoduchý domček. Dodávateľ systému zvyčajne stavebníkom ponúka na začiatku i v priebehu stavby odbornú pomoc.

Montovaný dom za tri dni

Hrubá stavba montovaného domu sa stavia (až na výnimky) z prefabrikátov, vopred vyrobených vo výrobnej hale a dovezených na stavenisko. Konštrukcie sú z rôznych materiálov v rozličných kombináciách:


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92767

• viacvrstvová masívna konštrukcia – obsahuje nosnú a izolačnú vrstvu. Materiálom nosnej vrstvy môže byť murivo, oceľobetón (liate betónové zmesi), drevná hmota alebo biomasa. Viacvrstvové konštrukcie sa spájajú monoliticky, takže životnosť stavieb je prakticky neobmedzená;

• zrubová konštrukcia – je zostavená obyčajne zo smrekovej guľatiny so stredovým priemerom 230 až 340 mm. Guľatina je opracovaná strojovo alebo ručne, čo dodáva stavbe prírodný vzhľad;

• ľahká rámová konštrukcia s výplňou – tvoria ju drevené alebo oceľové stĺpiky či rámy, medzi ktoré sa upevňujú sendvičové výplne s nízkou hmotnosťou. Tento systém umožňuje veľkú variabilitu priestoru a priečky možno ľahko demontovať. Nevýhodou je, že výplne majú zlé tepelnoakumulačné vlastnosti;


Rýchla stavba – dobrá stavba?

92778

• ľahká vrstvená konštrukcia – obsahuje veľkoplošné stenové diely alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníka. Panely môžu byť vrstvené (z dreva) alebo v oceľových rámoch s izoláciou;

• stenová drevená konštrukcia – nosnú časť má na báze vrstvených panelov, vyrobených z niekoľkých (zväčša piatich) vrstiev lepených dosák. Z vnútornej strany sa stena obkladá drevom alebo sadrokartónom, z vonkajšej strany sa upevňuje tepelnoizolačná vrstva z drevovláknitých dosák alebo korku. Podobným spôsobom sa zhotovujú stropné dielce. Tento systém sa vyvinul pre takzvané nízkoenergetické domy – jeho tepelný odpor je porovnateľný so 60 cm murovanej steny. Rýchlosť montáže je podobná ako pri iných typoch montovaných stavieb. Hlavnou výhodou montovaných domov je presnosť a rýchlosť stavby – obvodové a vnútorné steny bežného rodinného domu postaví firma do troch dní (na vopred pripravených základoch), celý dom sa kompletne dodá za štyri až šesť týždňov, v prípade náročnejších stavieb za dvanásť týždňov. Skelet zrubového domu je hotový do štrnástich dní, no celá zrubová stavba na kľúč aj s nutnými technologickými prestávkami trvá asi jeden rok.

Pripomíname: Rodinný dom možno postaviť aj technológiou klasickej panelovej výstavby, čiže z vopred vyrobených a na stavenisku zostavených prefabrikátov. Tento spôsob však už vo svojej podstate patrí k montovaným technológiám. Ďalšou špeciálnou a pomerne výnimočne používanou technológiou je hrubá stavba rodinného domu liatím betónovej zmesi do vopred pripraveného debnenia priamo na stavbe.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: materiál stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia