Staviame inteligentný dom 3

27. 09. 2005
Zdieľať

Zabezpečovací systém sa zvyčajne rieši individuálne podľa požiadaviek na bezpečnosť. Jeho súčasťou môžu byť pohybové senzory alebo aj napájanie zo záložných zdrojov energie v prípade núdze. Treba vyriešiť káblové prepojenie medzi ústredňou zabezpečovacieho systému a hlavným elektrickým rozvádzačom.

Elektronický zabezpečovací systém

Zabezpečovací systém sa zvyčajne rieši individuálne podľa požiadaviek na bezpečnosť. Jeho súčasťou môžu byť pohybové senzory alebo aj napájanie zo záložných zdrojov energie v prípade núdze. Treba vyriešiť káblové prepojenie medzi ústredňou zabezpečovacieho systému a hlavným elektrickým rozvádzačom.
Zabezpečovací systém môže poskytovať napr. informácie o alarme, prítomnosti a pohybe osôb v miestnostiach podľa pohybových snímačov na ovládanie svetiel – na základe signálu zo zabezpečovacieho zariadenia sa napr. rozsvietia všetky svetlá alebo sa prepne kúrenie.

Elektronický zabezpečovací systém chráni objekt pred narušením. Nainštalované snímače pohybu, rozbitia skla, zámkov vo dverách a pod. sledujú objekt a v prípade narušenia spustia minimálne sirénu. Komfortnejšie zabezpečovacie systémy signalizujú poplach cez GSM bránu majiteľovi, prípadne priamo polícii. Celý systém je vybavený klávesnicami rôznych úrovní od jednoduchých s tlačidlami až po elegantnejšie s rozličnými displejmi. Tieto klávesnice sú podľa naprogramovania schopné hlásiť stav zabezpečovacieho systému (snímače, poplach a pod.).

Elektronický zabezpečovací systém a inteligentné elektroinštalácie

Ďalší komfort v objekte predstavuje inteligentný systém, ktorý je prepojený s elektronickým zabezpečovacím systémom pomocou vstupno-výstupných modulov oboch systémov. Toto prepojenie prináša majiteľovi vyšší komfort užívania, ktorý má nasledujúce funkcie:

 • dom reaguje na odchod (zakódovanie) a príchod (odkódovanie) z objektu. Zakódovanie a odkódovanie sa dá zúžiť aj na časť objektu, napr. na jedno podlažie. Ak večer zakódujete suterén a pôjdete spať, svetlá v suteréne sa automaticky vypnú;
 • pri odchode sa automaticky vypínajú všetky svetlá, na chvíľu sa môže rozsvietiť svetlo v exteriéri (ak je vonku tma), pri odchode sa odpoja zásuvky s výnimkou potrebných pripojení (chladnička);
 • pri odchode sa kúrenie prepne na úsporný režimu;
 • pri odchode sa zapne funkcia simulácie prítomnosti (večer sa náhodne zapne osvetlenie, žalúzie a pod.);
 • pri príchode sa kúrenie vráti do normálneho režimu;
 • pri príchode sa znova pripoja zásuvky a zruší sa simulácia prítomnosti;
 • pri narušení objektu systém reaguje napr. sirénou, celý objekt sa rozsvieti, vytiahnu sa žalúzie;
 • doplnkovými funkciami sú signály o pohybe osôb. Snímače pohybu možno použiť na rozsvietenie svietidiel. Inteligentný systém môže mať vlastné snímače pohybu a v tom prípade netreba inštalovať ďalšiu súpravu snímačov.

O inteligencii možno čiastočne hovoriť aj v prípade, keď je nainštalovaný len elektronický zabezpečovací systém, ktorý tiež disponuje mnohými komfortnými funkciami (napr. volanie cez GSM bránu). Ak sa myslí na inteligenciu domu od začiatku projektovania, možno ovládať rôzne elektrické silové okruhy pomocou elektronického zabezpečovacieho systému. Aj tie najjednoduchšie funkcie však musia byť premyslené od úplného začiatku plánovania, systém nemožno v budúcnosti meniť alebo rozširovať.

Audio a video

Ovládanie audio- a videozariadení v spojení s inteligentným systémom domu je luxusná a užívateľsky veľmi príjemná záležitosť najmä pre milovníkov dobrej hudby a kvalitného obrazu. Na komplexnejšie riešenie treba vypracovať samostatný projekt, ktorý vyrieši umiestnenie a kabeláž reproduktorov a obrazoviek v jednotlivých miestnostiach, umiestnenie zdrojov hudby a obrazu (domáce kino, DVD prehrávač a pod.) a špeciálnych zariadení na distribúciu a prepínanie obrazu a zvuku. Výsledkom sú centrálne funkcie ovládania, napr. automatické vypnutie domáceho kina pri odchode z domu alebo ovládanie DVD prehrávača, projektora a plátna spolu so svetelnými scénami pomocou jedného diaľkového ovládača.

Vizualizácia

Celý inteligentný systém môže zastrešovať jedna alebo viac vizualizácií, napr. na dotykovej obrazovke, kde možno sledovať a nastavovať celý systém od osvetlenia cez kúrenie až po ovládanie audio- a videozariadení. Staviteľ si musí dopredu premyslieť umiestnenie centrálneho panela a podľa toho sa prispôsobujú aj silové a inteligentné prívody z rozvádzača.

Postup pri realizácii

Realizácia inteligentného systému v dome je náročná a komplexná úloha, ktorú treba zveriť do rúk odborníkov. Celý postup možno veľmi stručne zhrnúť do troch bodov:

 • výber dodávateľa inteligentného systému, ktorý bude vedieť odpovedať na investorove otázky a poradiť pri výbere technológií;
 • výber technológií do domu – napr. spôsobu vykurovania, typu žalúzií a ich dodávateľov. Niekedy je ťažké dopredu určiť všetky body. Skúsenosti však dokazujú, že časovo aj finančne najnáročnejšie sú časté zmeny v priebehu realizácie;
 • vypracovanie projektu dodávateľmi – na koordinácii viacerých dodávateľov si treba dať záležať, pretože základom dobrého diela sú kvalitné projekty. Dobrý projekt zabezpečí rýchly postup pri realizácii diela a koordinácii stavebných prác. Hladký priebeh prác teda zároveň zaručuje, že vo vašom inteligentnom dome budete spokojne bývať čo najskôr.
Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: audio i-dom inteligent video
Zdieľať článok

Diskusia