Častý problém starších domov: Ako vysušiť vlhké múry?

05. 11. 2017
Zdieľať

Začína sa to vlhkými mapami na stenách, neskôr sa objavia plesne, začne sa vydúvať a odlupovať omietka. Problém, ktorý je pomerne častý najmä v starších domoch. Vlhkosť je nepriateľom stavebných konštrukcií, preto sa jej treba čo najskôr nadobro zbaviť.

Hľadajte príčinu

Diagnostika príčiny je prvým a najdôležitejším krokom pri riešení problémov s vlhkými múrmi. Dôvodov môže byť totiž mnoho: presakovanie dažďovej vody cez fasádu, voda odstrekujúca z okolia, poruchy inštalácií, kondenzácia vodných pár, vzlínajúca vlhkosť atď. Príčinu vlhnutia stavby by mal určiť kvalifikovaný odborník (napr. z firmy, ktorá sa vysušovaním stavieb zaoberá), ktorý tiež stanoví metódy a postup sanácie. K najčastejším dôvodom vlhnutia múrov patrí dažďová voda, kondenzácia a vzlínanie vlhkosti zo zeme.

Odstráňte najskôr príčinu, až potom následky. Napríklad, pri vzlínajúcej vlhkosti nemá zmysel použiť len odvlhčovač, pretože nerieši príčinu – zníži síce obsah vzdušnej vlhkosti, ale nezabráni ďalšiemu prenikaniu vody do muriva, takže stena zostane vlhká.

Dažďová voda

Môže vsakovať do nevhodnej exteriérovej omietky (napríklad do starej vápennocementovej alebo cementovej, ktoré bez dodatočného náteru prepúšťajú vlhkosť), prípadne prenikať do muriva trhlinami vo fasáde. Tento problém sa dá odstrániť pomerne jednoducho – náterom pôvodnej súdržnej omietky (možno na ňu tiež naniesť tenkú vrstvu novej fasádnej omietky), prípadne odstránením starej fasády a aplikáciou novej omietky. Nová povrchová úprava by nemala prepúšťať zrážkovú vodu do muriva, no zároveň by mala byť priedušná a prepúšťať vodné pary. Tieto požiadavky spĺňa väčšina moderných omietkových zmesí. Rozumné je spojiť túto úpravu aj s vhodným zateplením.

Ďalšie úpravy. Po aplikovaní akejkoľvek sanačnej metódy by mala nasledovať povrchová úprava stien. Ak sa na nich vytvorili plesne, najskôr ich odstráňte na to určeným prípravkom. Vhodné je naniesť sanačnú omietku a pravidelne vetrať, prípadne použiť odvlhčovač na pohltenie uvoľnenej vlhkosti zo vzduchu.

Dažďová voda sa môže dostávať do muriva aj odrazená od okolia. V takom prípade je potrebné zhotoviť vodonepriepustnú vrstvu na sokli a zároveň vyspádovať chodníky v okolí smerom od budovy. Na presolené sokle sú k dispozícii špeciálne sanačné omietky.

Kondenzácia

Dôvodom môže byť vysoká vzdušná vlhkosť a nízka povrchová teplota stien. Ak kondenzáciu vodných pár zo vzduchu zapríčiňuje nízka teplota vnútorného povrchu obvodových stien, pomôže vhodné zateplenie a odstránenie tepelných mostov. Príčinou rosenia však môže byť aj vysoká vlhkosť vzduchu – často sa zvýši napríklad po výmene starých netesných okien za nové. Na jej zníženie postačí pravidelné vetranie, prípadne odvlhčovač vzduchu. Vlhké steny sa objavujú aj v nedostatočne vykúrených priestoroch. Relatívnu vlhkosť vzduchu tu možno znížiť zvýšením jeho teploty.

 • Vlhkosť podporuje rast škodlivých mikroorganizmov.
 • Pri 6 až 9 % začínajú rásť plesne, pri 10 % sa množia baktérie, ktoré spôsobujú vážne ochorenia.
 • Nevyhnutný a prvoradý je vlhkostný prieskum.
 • Najskôr treba totiž odstrániť príčinu vlhkosti, až potom možno múry trvale vysušiť.

Vzlínanie vlhkosti zo zeme

Častou príčinou vlhkých múrov býva vzlínanie vody zo zeme. Dôvodom je obvykle porušená alebo chýbajúca vodorovná a zvislá izolácia proti vode a zemnej vlhkosti. Tento nedostatok sa opravuje najťažšie, najnákladnejšie a najzdĺhavejšie.

Jednou z možností nápravy je odvodnenie okolia domu drenážou. Pri stenách sa vykope ryha až po úroveň základov a na jej vyspádované dno sa položia perforované rúrky, ktoré odvedú vodu do trativodu alebo do kanalizácie. Ryha sa potom zasype štrkom.

Ďalšie sanačné metódy sú založené na vytvorení clony medzi základmi a múrom, ktorá nahradí chýbajúcu hydroizoláciu – napríklad vkladaním hydroizolácie (asfaltových pásov či PVC fólií) do vodorovnej škáry, ktorá vznikne postupným podrezávaním alebo vybúravaním muriva, prípadne zarážaním kovových platní do muriva. Táto metóda je účinná, avšak veľmi prácna. Ďalším variantom je injektáž – do šikmých vrtov v murive sa aplikuje chemická látka, ktorá prenikne do pórov a vytvorí vodoodpudivú vrstvu, ktorá znemožní vzlínanie vody. Nevýhodou oboch variantov je ovplyvnenie statiky stavby.

Účinnou možnosťou je aj metóda aktívnej elektroosmózy. Rýchlo sa inštaluje a nenarúša statiku budovy, je však cenovo náročná. Vytvorí sa pri nej uzavretý elektrický okruh, ktorý preruší kapilárne vzlínanie tým, že voda je priťahovaná k zápornej elektróde pod základmi. Aby zariadenie trvalo bránilo vzlínaniu, ostáva pripojené do siete aj po vysušení muriva.

Elegantné riešenie

Šikovnou alternatívou na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva sú omietky regulujúce vlhkosť. Špeciálny trojvrstvový omietkový systém Exzellent je ideálny pri poruchách hydroizolácie. Nanáša sa zo strany interiéru alebo exteriéru priamo na vlhké murivo, pričom nie je potrebné podrezávanie či injektáž. Vlhkosť stien upravuje vďaka vysokej difúzii vodných pár, ktoré spolu so soľami prenáša na povrch omietky. Doteraz sa tento omietkový systém u nás používal najmä na odbornú sanáciu historických stavieb, v súčasnosti je však k dispozícii už aj na svojpomocnú sanáciu vlhkých stien rodinných domov.

Odstránenie vlhkosti z muriva je obvykle dlhý proces, ktorý môže trvať mesiace, ba aj roky. Na účinnú nápravu často nestačí použiť len jednu metódu. K najlepšiemu výsledku sa obvykle dostanete kombináciou viacerých spôsobov – sanáciou poruchy a následným zbavením sa vlhkosti.

Ak neodstránite príčinu a nezabránite prenikaniu vlhkosti do muriva, problém sa vám nepodarí „zamaskovať“. Vlhkosť, plesne a poruchy sa časom objavia aj na novej omietke.

Odporúčame

OMIETKY REGULUJÚCE VLHKOSŤ


Častý problém starších domov: Ako vysušiť vlhké múry?

2061511
MC-BAUCHEMIE

A – Základná omietka, prednástrek

Základná omietka Exzellent 520 sa používa na vytvorenie väzného mostíka pred aplikáciou sanačnej omietky regulujúcej vlhkosť. Možno ju použiť aj ako vyrovnávaciu omietku pri veľmi nerovných podkladoch. Nanáša sa na akékoľvek murivo alebo betón, na očistený a vopred navlhčený nosný povrch.

B – Omietka na ručné nanášanie

Omietka Exzellent 610 sa používa na reguláciu vlhkosti v interiéri aj exteriéri, najčastejšie v soklovej oblasti. Je vhodná na všetky druhy muriva pri rekonštrukciách aj v novostavbách, kde dokáže nahradiť náročné vysušovacie opatrenia. Výhodou je jej použitie na zasolené a vlhké murivo. Má protiplesňový účinok a odoláva náporovému dažďu, ostrekujúcej vode a zaplaveniu. Má bielu farbu a môže tvoriť finálnu povrchovú úpravu. Dá sa tiež upraviť difúznym farebným náterom.

C – Jemná biela a farebná omietka

Vrchná omietka Exzellent 750 s vysokým stupňom priepustnosti vodných pár sa používa v interiéri aj exteriéri (mimo silne zasolených soklových oblastí) na trvalú reguláciu vlhkosti bez nákladných vysušovacích opatrení. Má protiplesňový účinok a odoláva náporovému dažďu, ostrekujúcej vode a zaplaveniu. Nanáša sa v dvoch vrstvách na zdrsnený a vopred navlhčený podklad. Možno ju upraviť farebným náterom, ktorý nebráni difúzii vodnej pary.

 • Výhody omietok systému Exzellent
 • Nahrádzajú vonkajšiu a horizontálnu izoláciu.
 • 15-krát rýchlejšie transportujú vodné pary bez uzavretia vlhkosti.
 • Vytvárajú finálny suchý povrch bez potreby dosúšania muriva.
 • Sú odolné proti kryštalizácii solí a mrazuvzdorné.
 • Majú dlhú životnosť.
 • Znižujú náklady na sanáciu pri poruchách spôsobených vlhkosťou.

www.mc-bauchemie.sk

TEXT: ERIKA KUHNOVÁ

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: ROBERT KOVÁČIK, MC-BAUCHEMIE

FOTO: ISIFA/SHUTTERSTOCK A MC-BAUCHEMIE

ZDROJ: časopis Môj dom 10/2017

Kategória: Steny a fasády
Tagy: pleseň na stenách
Zdieľať článok

Diskusia