Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

08. 06. 2017
Zdieľať

Ak chcete zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien, či už ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu staršieho domu, najlepšie je zatepliť ich zvonka – vybrať si môžete prevetrávanú fasádu alebo kontaktný zatepľovací systém. Kontaktné zateplenie je pritom jednoznačne najčastejšou voľbou.

Poznáte ETICS?

ETICS je skratka pre kontaktný zatepľovací systém (z anglického External Thermal Insulation Composite System). Skladá sa z niekoľkých vrstiev, ktoré sa aplikujú na obvodové steny kontaktne, teda bez vzduchových medzier – priamo jedna na druhú v určenom poradí. Dôležité je pritom do-
držať skladbu materiálov a prvkov stanovenú konkrétnym výrobcom, inak riskujete problémy. Hlavnou zložkou ETICS-u je tepelnoizolačný materiál, ktorý sa „kontaktne“ prilepí (prípadne aj ukotví) k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné (armovacie) súvrstvie a finálna povrchová úprava. K doplnkom patria napríklad rohové alebo dilatačné lišty a tiež soklový (zakladací) profil, ktorý vytvorí rovný spodný okraj a chráni tepelnoizolačný materiál pred poškodením.

Najčastejšou voľbou pri fasádach je kontaktné zateplenie. 

Jeho výhodou je cena, ktorá je nižšia než pri prevetrávaných systémoch.

Určite si priority

Je fasáda vášho domu vystavená prudkému slnku a veľkým výkyvom teplôt? Alebo je vašou prioritou odvetranie vlhkosti z muriva, odolnosť proti mechanickému poškodeniu či umývateľnosť? Konzultujte svoje požiadavky s projektantom alebo výrobcom a vyberte si optimálny ETICS – mal by reflektovať charakteristiky podkladu, ako aj podmienky, ktorým bude fasáda vystavená. Na trhu je totiž množstvo systémov od rôznych výrobcov, ktorých skladba a postup montáže sú síce veľmi podobné, líšia sa však výslednými vlastnosťami. Asi najzreteľnejší je rozdiel v použitom izolante, z ktorého plynú aj odlišnosti v kotvení, stierkovaní či armovaní, rozdielne však môžu byť aj ďalšie vlastnosti jednotlivých komponentov.

ETICS poskytuje obvodovým stenám trojakú ochranu.

Chráni pred únikmi tepla, nežiaducimi tepelnými ziskami aj pred deštrukčným pôsobením poveternostných vplyvov.

Vrstvy a pravidlá 

Upevnenie k podkladu – má za úlohu preniesť ťahové sily, ktoré vznikajú v dôsledku vlastnej váhy izolačného materiálu, jeho objemovej rozťažnosti a sania vetra. Izolačné dosky sa upevňujú k podkladu pomocou lepiaceho tmelu (lepiacej malty), ktorý väčšinou dopĺňajú aj mechanické kotvy. Tmel treba naniesť na zatepľovacie dosky predpísaným spôsobom a v dostatočnom množstve (zvyčajne celoplošne pomocou zubového hladidla alebo v páse po celom okraji a uprostred v 3 – 4 bodoch) – tak, aby po pritlačení vznikol medzi izolantom a podkladom potrebný kontakt.

Tepelnoizolačná vrstva – je zložená z izolačných dosiek, ktoré sa ukladajú na zraz, v radoch s preložením na väzbu (aby nevznikali krížové škáry). Najčastejšie sa používa penový polystyrén (EPS), ktorého výhodou je nízka hmotnosť, nízka nasiakavosť a priaznivá cena. Prednosťou minerálnych izolácií sú najmä protipožiarne vlastnosti, priedušnosť a mechanická odolnosť. „Kombináciu vlastností“ ponúkajú špeciálne perforované dosky z EPS.
 
Výstužná vrstva – zabezpečuje pevnosť a mechanickú odolnosť povrchu a tiež rovnomerne roznáša na celú plochu fasády namáhanie spôsobené dilatačnými pohybmi izolácie. Pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev stierky (základnej omietky) a z jednej alebo viacerých vrstiev výstužných mriežok či sieťok, ktoré sa do stierky vtlačia. V rohoch otvorov, na styku dvoch systémov a pod. je potrebné zosilňujúce vystuženie. 

Povrchová úprava – chráni ostatné vrstvy pred vlhkosťou a ďalšími vplyvmi počasia. Najčastejšie sa používa pružná tenkovrstvová dekoračná omietka s vhodnými vlastnosťami (paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a pod.), prípadne omietka a farba. Pod omietku sa aplikuje penetračný náter, ktorého úlohou je vyrovnať nasiakavosť výstužnej vrstvy a zabezpečiť jej spolupôsobenie s povrchovou úpravou. Aby sa predišlo trhlinám, ktoré by spôsobili degradáciu fasády, dôležité je použiť pružné omietky odporúčané výrobcom a zosúladené s výstužnou vrstvou. Dilatačné pohyby totiž spôsobujú výrazné namáhanie, ktoré krehká a nepoddajná bežná omietka nedokáže preniesť, takže popraská.

Odborník radí

Pri výbere tepelnej izolácie máte viacero možností. Medzi najčastejšie používané materiály na kontaktné zateplenie patria:

Biely polystyrén, λ = 0,038*
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky** (R = 4,4 m2 . K/W) 17 cm
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie cieľovej hodnoty** (R = 6,5 m2 . K/W) 25 cm
• Nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia 

Sivý polystyrén, λ = 0,031
• Hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky 14 cm
• Hrúbka na dosiahnutie cieľovej hodnoty 21 cm
• Nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia

Sklená fasádna minerálna vlna, λ = 0,034
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky 15 cm
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie cieľovej hodnoty 22 cm
• Ekologický materiál s podielom recyklovanej zložky 80 %
• Vynikajúce akustické parametre, o polovicu nižšia hmotnosť v porovnaní s bežnou kamennou fasádnou minerálnou vlnou, vysoká paropriepustnosť, odolnosť proti nárazu, protipožiarna izolácia

Kamenná fasádna minerálna vlna, λ = 0,036
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky 16 cm
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie cieľovej hodnoty 24 cm
• Výborné akustické parametre, vysoká paropriepustnosť, protipožiarna izolácia

Kombinovaný izolant – sivý polystyrén + kamenná minerálna vlna, λ = 0,033 – 0,034
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky 15 cm
• Potrebná hrúbka na dosiahnutie cieľovej hodnoty 22 cm
• Nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia a spracovanie, veľmi dobré protipožiarne vlastnosti

* λ označuje súčiniteľ tepelnej vodivosti
** Hrúbka izolantu nezohľadňuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie obvodového plášťa


Kontaktný zatepľovací systém vytvorí na obvodových stenách domu súvislú vrstvu, ktorá zabezpečuje účinnú tepelnú ochranu a eliminuje aj nežiaduce tepelné mosty.

1979185


Kontaktný zatepľovací systém vytvorí na obvodových stenách domu súvislú vrstvu, ktorá zabezpečuje účinnú tepelnú ochranu a eliminuje aj nežiaduce tepelné mosty.

Estetické možnosti. Finálnou povrchovou úpravou ETICS-u sú väčšinou omietky – na výber sú rôzne farby a štruktúry, vďaka ktorým môže dom získať originálny vzhľad.

Správne zateplenie obmedzí únik tepla z interiéru v zime, v lete zas chráni stavbu pred prehrievaním. Vnútorná povrchová teplota stien sa zvýši, takže na nich nekondenzuje vodná para, nehrozí rast plesní a zlepší sa pocit tepelnej pohody.

Na kontaktné zateplenie fasády odporúčame


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979197

Mapetherm M

Systém možno jednoducho aplikovať na všetky druhy bežných podkladov. Realizačným firmám ponúka spoločnosť Mapei zákaznícky servis vrátane odborného poradenstva pri spracovaní projektovej dokumentácie a aplikácii systému.

Tepelná izolácia: minerálna vlna

Výrobca: Mapei

Odporúčaná skladba:
1 vyrovnávacia cementová malta – Nivoplan Plus
2 lepiaca univerzálna malta – Mapetherm AR2 
3 tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny
4 1. vrstva armovacej cementovej stierky – Mapetherm AR2 
5 sklotextilná mriežka
6 2. vrstva armovacej cementovej stierky – Mapetherm AR2
7 kolorovaný silikónový základný náter Silancolor Base Coat
8 silikónová povrchová úprava Silancolor Tonachino


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979199

Jubizol Microair

Jadrom zatepľovacieho systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska, ktorá sa podieľa aj na jednoduchej aplikácii. Systém zabezpečuje vysokú paropriepustnosť pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii, vďaka čomu vytvára v interiéri príjemnú a zdravú klímu. 

Tepelná izolácia: špeciálne perforované dosky z bieleho alebo sivého EPS

Výrobca: JUB

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Odporúčaná skladba:
1 lepiaca malta – JUBIZOL MICROAIR FIX
2 tepelnoizolačná vrstva – JUBIZOL EPS F – W2
3 základná omietka – JUBIZOL MICROAIR FIX
4 výstužná mriežka – JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter – JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka – JUBIZOL SILICONE FINISH


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979191

Henkel Universal

Univerzálny zatepľovací systém odolný proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom, so zvýšenou odolnosťou proti riasam a plesniam. Predstavuje ekonomické a univerzálne riešenie – jeho univerzálnosť spočíva v možnosti použiť EPS, XPS aj izoláciu z minerálnych vlákien.

Tepelná izolácia: EPS, XPS alebo dosky z minerálnych vlákien

Výrobca: Henkel 

Odporúčaná skladba:
1 lepiaca hmota – lepiaca malta Ceresit CT 80, rozperné kotvy podľa výpočtu
2 izolačné dosky – EPS, XPS alebo minerálna vlna
3 výstužná vrstva – výstužná mriežka, univerzálna malta Ceresit CT 80
4 základný náter – podľa typu omietky
5 povrchová úprava – minerálne, silikátovo-silikónové, silikátové alebo silikónové omietky s rôznymi povrchmi
6 akrylátový, silikátový, silikónový alebo nanosilikónový náter

Najčastejšie používaným izolantom v ETICS-och je polystyrén.

Popri nízkej hmotnosti je jeho hlavnou prednosťou priaznivá cena.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979189

Cemix THERM K

Novinka spoločnosti Cemix umožňuje vysokú variabilitu pri stvárnení fasády a uplatnenie nájde najmä pri kombinovaní omietky s obkladom. Povrchovú úpravu systému tvorí obklad  z keramických alebo tehlových prvkov, lepený špičkovým flexibilným lepidlom.

Tepelná izolácia: EPS alebo dosky z minerálnych vlákien

Výrobca: Cemix 

Odporúčaná skladba:
1 lepiaca vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
2 izolant – fasádny EPS alebo dosky z minerálnej vlny
3 výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
4 sieťka – sklovláknitá tkanina
5 kotvenie – tanierové skrutkovacie rozperky, kotvenie cez sieťovinu
6 penetračný náter – Cemix Penetrácia akrylát-silikón alebo Penetrácia hĺbková
7 lepiaca vrstva – Cemix Lepidlo FLEX EXTRA
8 obklad – keramický mrazuvzdorný alebo z tehlových pásikov
9 škáry – príslušná pružná škárovacia hmota


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979187

Baumit open

Systém v sebe spája odolnosť, vysokú paropriepustnosť a vysokú účinnosť izolácie s inovatívnou povrchovou úpravou na princípe nanotechnológií. Zateplenie má podobnú paropriepustnosť ako tehlové murivo, čím sa predchádza vzniku kondenzácie a zabezpečuje sa príjemná vnútorná klíma.

Tepelná izolácia: dierovaný penový polystyrén

Výrobca: Baumit

Odporúčaná skladba:
1 kotvenie – Baumit StarTrack
2 lepenie – Baumit openContact
3 tepelná izolácia – Baumit open reflect, Baumit openPlus alebo Baumit openTherm 
4 stierka – Baumit openContact 
5 výstuž – Baumit openTex
6 základný náter – Baumit PremiumPrimer
7 povrchová úprava – Baumit NanoporTop alebo Baumit openTop

Schopnosť materiálu viesť teplo charakterizuje súčiniteľ tepelnej vodivosti λ.

Nižšia hodnota λ znamená lepšiu tepelnú izoláciu.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení

1979195

Webertherm exclusive

Prednosti tohto systému sú založené na výborných úžitkových vlastnostiach izolácie z minerálnej vlny, ale aj ostatných komponentov. Na povrchovú úpravu sa odporúčajú tenkovrstvové omietky weberpas so širokou škálou štruktúr a farieb. Cenovo výhodnejší variant predstavuje systém webertherm terranova.

Tepelná izolácia: dosky z minerálnej vlny

Výrobca: Weber

Odporúčaná skladba:
1 lepiaca a výstužná malta – webertherm exclusive, webertherm exclusive Z alebo webertherm KPS
2 tepelná izolácia – dosky z minerálnej vlny
3 rozperná kotva s kovovým hrotom
4 lepiaca a výstužná malta – webertherm exclusive alebo webertherm KPS
5 sklovláknitá mriežka
6 penetračný náter – weber 700, weber 705
7 tenkovrstvová omietka – weberpas

Každý zatepľovací systém treba chápať ako celok – jeho komponenty sú navzájom zosúladené a pri aplikácii treba dodržiavať postup stanovený výrobcom.

TEXT. ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom špeciál 2017

Kategória: Steny a fasády
Tagy: etics fasády
Zdieľať článok

Diskusia