20. 10. 2005
Zdieľať

Podhľady sú konštrukcie visiace pod stropnou konštrukciou. Podhľady môžu plniť niekoľko funkcií, napr. zakrývajú inštalačné rozvody, zlepšujú svetelné, tepelné a akustické vlastnosti, tvoria estetické korektúry prípadného nevzhľadného spôsobu riešenia stropnej konštrukcie alebo slúžia ako prvok požiarnej ochrany stavby. Väčšinou sa podhľady konštrukčne riešia ako podvesené pod stávajúce stropné konštrukcie, výnimočne majú samostatnú nosnú konštrukciu.


Podhľady

32609

Podhľady môžu plniť tieto funkcie: • zakrývajú inštalačné rozvody,


 • zlepšujú svetelné vlastnosti,


 • zlepšujú tepelné vlastnosti,


 • zlepšujú akustické vlastnosti,


 • zlepšujú estetický vzhľad stropu,


 • spĺňajú požiarne požiadavky.

Tvary a materiály

Podhľady môžu byť rovné alebo profilované, lomené, zakrivené, zvýšené, znížené a iné. Ako materiál sa na podhľady používajú sadrokartónové dosky, sadrové tvarovky, prípadne dosky (historizujúce motívy na strope) či minerálne podhľady v oceľovom rastri. Podhľady môžu byť aj drevené (masívne alebo aglomerované materiály na báze drevotrieskových a drevovláknitých dosiek), a to trámové, kazetové alebo palubovkové. Atraktívne sú podhľady zo zrkadlovej fólie alebo z dekoračných podhľadových dosiek.

Rovný sadrokartónový podhľad


Podhľady

32617

Sadrokartónový podhľad sa v súčasnosti používa v obytných stavbách najčastejšie. Jeho výhodami sú rýchla a suchá montáž a pri správnom zhotovení dokonale rovná a hladká plocha podhľadu. Nevýhodami sú prašnosť spôsobená brúsením tmelených spojov a malá akustická pohltivosť. Podhľad tvoria plošné sadrokartónové dosky, ktoré sú zavesené na drevených alebo oceľových nosných profiloch. Z dôvodu finančných úspor sa dosky upevňujú na nedostatočne vysušené drevené hranoly, preto sa často podhľady v škárach dodatočne potrhajú. Špeciálne sadrokartónové dosky s menšou nasiakavosťou, ktoré sa pre väčšiu prehľadnosť vyrábajú v zelenej farbe, sú určené na inštaláciu sadrokartónových materiálov do miestností so zvýšenou vlhkosťou (do kúpeľní a pod.).

Podhľady zo sadrokartónu môžu byť rovné, ale aj veľmi profilované alebo tvarované. Sadrokartónové dosky možno ohýbať buď zasucha, alebo zamokra, čo umožňuje pracovať aj s oblými tvarmi a vytvárať podhľady rozmanitého vzhľadu. Spolu so zabudovanými svietidlami poskytujú široký priestor na vytváranie rozličných tvarov podhľadov.

Minerálne podhľady


Podhľady

32619

Minerálne podhľady tvoria kazety zavesené na oceľové nosné profily. Tieto profily sú buď viditeľné, alebo čiastočne či úplne neviditeľné. Výhodami týchto podhľadov je rýchla, suchá a čistá montáž, ale aj možnosť jednoduchej demontáže podhľadu pri prípadných opravách. Podhľad z minerálnych kaziet má oproti sadrokartónovým podhľadom lepšie akustické vlastnosti. Minerálne podhľady sa vo veľkej miere využívajú v kancelárskych, obchodných a podobných stavbách, ale aj v technických miestnostiach, ako sú garáže, posilňovne alebo bazény. Do obytných stavieb nie sú veľmi vhodné. K dispozícii sú rozličné druhy stropných kaziet na báze minerálnych materiálov, a to jednak kazety do vlhkého prostredia a jednak kazety s vysokou akustickou pohltivosťou.

Palubovkový drevený podhľad


Podhľady

32612

Spomedzi drevených podhľadov je najväčší záujem o podhľady z palubových drevených dosiek. Jednotlivé dosky sa pomocou pera a drážky pripevňujú na drevené hranoly, ktoré sa pomocou vyrovnávacích hranolov buď upevňujú priamo na strop, alebo sú na strope zavesené. Dôležité je správne výškové vyváženie nosného rastra. Bežnou praxou býva pribíjanie nenalakovaných dosiek a potom ich lakovanie na strope. Odporúča sa, aby sa dosky pred upevnením na strop spracovali v dielni, vrátane vybrúsenia medzi prvým a druhým lakovaním, budú kvalitnejšie a zabráni sa prípadnému znečisteniu dosiek pri montáži. Znečistenie sa môže odstrániť len prebrúsením. Okrem toho sa nevyhneme aj náročnej práci, akou je lakovanie dosiek na strope. Dôležitým detailom je zakrytie škáry medzi koncom dosky a stenou. Ak sú steny dostatočne rovné a konce dosiek sú presne dopasované k stene, nemusíme použiť kryciu lištu, čím dosiahneme elegantnejší vzhľad stropu (vzniknutú škáru do 5 mm možno vyplniť silikónom). Ak však stena nie je dostatočne rovná, možno na konci dosiek ponechať medzeru (10 až 20 mm), čím sa opticky potlačí nerovnosť steny. Vhodným výberom dĺžky dosiek možno minimalizovať počet škár potrebných pri napájaní jednotlivých dosiek podhľadu.

Trámový drevený podhľad


Podhľady

32608

Trámový drevený podhľad nadväzuje na tradičné historické konštrukcie stropu. Uplatňuje sa pri rekonštrukciách historických objektov alebo ak trámy vytvárajú nosnú konštrukciu stropu alebo strechy. V takom prípade treba už vopred rátať s chemickým ošetrením a povrchovým dokončením trámov a vyhnúť sa dodatočnému obkladaniu drevených trámov. Trámy sa osadzujú až po ošetrení a nalakovaní. Rovnako treba pripraviť aj palubové pole medzi jednotlivými trámami.

Kazetový drevený podhľad

Kazetový drevený podhľad vychádza z historickej konštrukcie stropu a používa sa v historizujúcich interiéroch. Jeho funkcia väčšinou nebýva nosná, ale len dekoračná. Stropný podhľad je buď členený rastrom z trámov, medzi ktoré sú vložené podhľadové kazety, alebo celé pole je členené len rastrom zo stropných kaziet. Trámy sú väčšinou falošné – vytvorené zlepením z dosiek alebo plošných dielov. Jednotlivé kazety môžu byť masívne alebo z dyhovaných plošných dielov. Kazetový podhľad je buď zostavený a spojený napevno bez možnosti následného rozobratia, alebo jednotlivé kazety sú zavesené tak, aby umožnili prípadné demontovanie časti podhľadu pri opravách alebo dodatočných inštaláciách rozvodov.

Zrkadlová fólia


Podhľady

32618

Určitou zvláštnosťou je technológia podhľadu, ktorá je vytvorená zrkadlovou fóliou napnutou nad celou plochou miestnosti. Do tejto fólie možno zapustiť vstavané svietidlá. Pri dobrom zvážení môže tento podhľad ozdobiť a ozvláštniť danú miestnosť.

Dekoračné podhľady

Dekoračné podhľady môžu byť celoplošné alebo ostrovčekové. Na trhu sú dostupné typové dekoračné podhľadové prvky rozličných tvarov aj farieb. Ich súčasťou často bývajú zabudované dekoratívne svietidlá. Dekoračné podhľady môžu byť vyrobené na zákazku. Ak potrebujeme napr. posunúť polohu stropného svetelného vývodu do výhodnejšej polohy, môže nám pomôcť dekoračný podhľadový prvok, ktorý zakryje predĺženie elektrických káblov, prípadne sa v podhľade môže umiestniť transformátor na napájanie nízkovoltových žiaroviek.

Pri inštalácii podhľadov je dôležité: • poznať budúce rozmiestenie a typy svietidiel (prisadené/vstavané),


 • poznať potrebnú výšku pre vstavané svietidlá,


 • poznať rozmiestnenie prípadných prvkov elektronického zabezpečovacieho systému,


 • poznať potrebnú výšku vstavanej klimatizačnej jednotky,


 • rátať s pomocnou konštrukciou na zavesenie ťažších závesných svietidiel,

Technická príprava


Podhľady

32610

Pred zhotovením podhľadov treba vyriešiť rozmiestenie svietidiel, aby sa mohli urobiť káblové svetelné rozvody. Pri použití vstavaných svietidiel je nevyhnutné poznať ich rozmiestnenie (pre prispôsobenie polohy nosného roštu) a vstavanú výšku (vstavané halogénové žiarovky asi 10 cm, vstavané svietidlá typu Down Light 15 až 20 cm, len niektoré typy Down Light umožnia vstavanie do výšky 10 cm). Vstavanú výšku si treba overiť aj vtedy, keď zvažujeme prípadnú inštaláciu stropnej vstavanej klimatizačnej jednotky (asi 35 cm).

Znížený podhľad môže kolidovať s menšou výškou okenného nadpražia. V tom prípade treba vytvoriť „kapsy” pri oknách, ktoré zabezpečia otváranie okenných krídel. Pri oknách sa môžu v podhľade vytvoriť podobné „kapsy” na umiestenie garniže s vedením závesov alebo záclon.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: podh podhľad strop
Zdieľať článok

Diskusia