Aby vám nepršalo do taniera

Aby vám nepršalo do taniera

03. 10. 2007
Zdieľať

Keďže žijeme v dobe náročnej na kvalitu, na všetky stavebné konštrukcie a materiály vrátane strešných krytín sa kladú vysoké nároky – či už z hľadiska funkčnosti, tepelnotechnických vlastností, alebo estetiky. Čo bolo ešte prednedávnom zanedbateľná maličkosť, ktorá sa riešila improvizáciou priamo na stavbe, dnes patrí medzi podstatné prvky komplexného strešného systému. Prispel k tomu aj trend zobytňovania podkrovných priestorov, a preto sa kladú vysoké nároky aj na ucelený systém strešnej krytiny, ktorá musí odolať všetkému, čo padá z oblohy.


Aby vám nepršalo do taniera

107945

Strešná krytina šikmej strechy, to nie sú iba škridle pekne poukladané na nosnú konštrukciu strechy. Materiálových a konštrukčných možností je už na trhu dosť, dôležité je len správne si vybrať. Nemali by ste sa dať ovplyvniť iba cenou a vzhľadom krytiny, dôležité je zvoliť správny druh aj podľa lokality, kde sa stavba nachádza, sklonu strechy, nosnej konštrukcie a mnohých ďalších faktorov.

Najmä pri rekonštrukciách ba sa nemalo zabudnúť aj na hmotnosť strešnej krytiny a konzultovať so statikom vhodnosť tej-ktorej krytiny aj z tohto hľadiska. Je jasné, že ideálne riešenie sa hľadá ťažko, ale je fajn, ak sa k tomu aspoň priblížite. O to príjemnejšie sa vám bude bývať. Aby ste nemuseli v krátkom čase riešiť problémy so strechou, dbajte aj na bezchybné a dôsledné riešenie detailov.

 

 

Akú krytinu zvoliť na svoj dom so šikmou strechou? Ponúkame stručný prehľad možností.
Z praktického hľadiska môžeme krytiny rozdeliť na ťažké a ľahké, ktoré môžu byť veľkoformátové či maloformátové, rovinné a profilované.

Ťažké krytiny

 • Keramické škridle – majú dlhú životnosť, približne 80 až 100 rokov, dnes sú už odolné aj proti kyslým dažďom, tlaku snehu, krupobitiu či vysokým alebo nízkym teplotám. V strednej Európe patria medzi najpoužívanejšie. Ich vlastnosti sú: malá pórovitosť, nízka nasiakavosť, farebná stálosť a mrazuvzdornosť. Prirodzenou farbou keramickej škridly je červená. Farbu však možno ovplyvniť. Výhodou je stálofarebnosť a odolnosť proti UV žiareniu. Môžu mať glazovaný sklovitý povrch, ktorý zabraňuje usádzaniu nečistôt, machov, rias a podobne.
 • Betónové škridle – vzhľadom a vlastnosťami sú podobné keramickým krytinám, majú podobnú životnosť, sú odolné proti vnikaniu zrážkovej vody, ak majú povrch upravený granulátom, sú vhodné do oblastí bohatých na sneh, odolávajú aj silnému náporovému dažďu, vetru a krupobitiu. Ani kyslý dážď nespôsobuje na tejto krytine škodu. Výhodou betónovej krytiny je jej dlhá životnosť a vysoká pevnosť. Niektoré spoločnosti ponúkajú aj veľkoformátovú škridlu, ktorej hlavnou výhodou je nižšia hmotnosť v porovnaní s bežnými ťažkými škridlami. Vodonepriepustnosť krytiny zabezpečuje systém drážok, ktoré do seba po uložení zapadajú. Škridlu možno zvyčajne použiť na šikmé a strmé strechy so sklonom 22° až 60°, ale napríklad pri plnom debnení sa môže použiť už pri sklone 15°.
 • Bridlicové krytiny – môžu byť z prírodného alebo umelého kameňa. Znovuobjavená krytina sa nepoužíva často, ale keďže má zaujímavý vzhľad, architekti po nej radi siahnu, aby docielili dnes už nekonvenčný vzhľad strechy.

Ľahké krytiny

 • Plechová krytina – hladké alebo trapézové plechové platne často používané v minulosti, dnes už existujú aj v tvare profilovanej krytiny, ktorá svojím vzhľadom pripomína škridlu. Materiálom na výrobu môže byť oceľ a hliník s povrchovou úpravou (napríklad pozinkovaním, poplastovaním atď.) alebo meď, zinok a jeho zliatiny bez povrchovej úpravy. Plechová krytina je vhodná na akýkoľvek sklon, z profilovaných krytín od sklonu 22°, v niektorých prípadoch už od 8° až 10°. Jej výhodou je okrem širokých možností uplatnenia aj nízka hmotnosť a rýchla montáž.
 • Bitúmenové pásy a šindle – pásy sa k podkladu kotvia mechanicky. Medzi sebou sa napájajú s presahom v pozdĺžnom i priečnom smere. Podkladom pre šindle je debnenie. Na správnu funkciu strechy treba vytvoriť pod debnením odvetranú vzduchovú vrstvu. Bitúmenové pásy aj šindle sú vhodné na širokú škálu striech – so sklonom od 10° do 85°. Výhodou tejto krytiny je nízka hmotnosť a tvarovateľnosť, preto si nájde uplatnenie najmä pri rekonštrukciách a pri členitých strechách. Jej nevýhodou je možnosť mechanického poškodenia.
 • Fólie – v oblasti povlakových krytín majú fólie na báze PVC budúcnosť predovšetkým pre svoje veľmi dobré vlastnosti. Sú tvarovateľné, elastické, odolné proti UV žiareniu, kyslým dažďom a prelietavému ohňu. Fólie sa používajú najmä na ploché strechy, ale možno ich použiť aj na strechy so sklonom až do 85°.
 • Polykarbonátové a sklené krytiny – používajú sa zväčša na presvetlenie určitej časti strechy a bývajú súčasťou doplnkov komplexného strešného systému. Sú odolné proti slnečnému žiareniu ani ho neprepúšťajú a sú odolné aj proti nárazom. Polykarbonátové panely možno použiť na strechu s akýmkoľvek sklonom, sklenené tabule na strechy so sklonom od 15°.

Plastové – vyrábajú sa zväčša na báze polyolefínov alebo tvrdého PVC. Keďže majú nízku hmotnosť, každý kus sa musí pri kladení na strechu pripevňovať skrutkou.

 

 

 


Aby vám nepršalo do taniera

107940


Aby vám nepršalo do taniera

107944

Dvojplášťová odvetrávaná strecha je riešením pre zatepľované podkrovné priestory. Cirkulácia vzduchu vo vzduchovej medzere je zabezpečená vplyvom rozdielu teplôt pri odkvapoch a pri hrebeni. Preto musí byť zabezpečený prívod a odvod vzruchu vetracími otvormi v hrebeni. Niekedy nestačí použiť iba odvetrávacie hlavice, pretože v náročnom zimnom období sa môže stať, že otvor hlavíc prekryje sneh.


Aby vám nepršalo do taniera

107939


Aby vám nepršalo do taniera

107941

Práve v mieste úžľabia sa môžu pri neodbornej realizácii rýchlo prejaviť škody.

Vetrací pás nárožia je dôležitým prvkom ochrany strešného plášťa proti prieniku poletujúceho snehu, hnaného dažďa a vetra pri zachovaní maximálneho účinku odvetrávania strechy.

 

 

Záhradná krytina

Šikmá strecha a zazelenená? To už dnes nie je iba rozprávka, ale realita, a nie až taká nezvyčajná. Vegetačná strecha môže byť do sklonu 45°. Okrem toho, že má výrazne ekologický aspekt, vyniká aj výbornými stavebnofyzikálnymi vlastnosťami, zlepšuje vnútornú klímu, pôsobí ako výborná tepelná izolácia a chráni strešnú konštrukciu. Je však náročná na návrh a vyhotovenie a zatiaľ aj na peňaženku. Rastliny sa volia podľa lokality, sklonu a požiadaviek majiteľa domu.

Slamená strecha – dnes sa občas používa / Slamená strecha sa dnes používa iba občas (ak nebudú odrážky) na zdôraznenie určitého charakteru architektúry domu alebo pri rekonštrukcii ľudovej architektúry. Treba ju chrániť pred biologickými škodcami. Sklon strechy by mal byť minimálne 45°, keď je táto krytina odolná proti snehu a dažďová voda prenikne len do hĺbky 5 cm. Životnosť tejto krytiny je pri správnej údržbe 30 až 50rokov.


Aby vám nepršalo do taniera

107942


Aby vám nepršalo do taniera

107943

Hromozvodová škridla a hromozvodový hrebenáč dnes patria medzi najbezpečnejšie prvky ukotvenia a vedenia hromozvodu na streche. Pôvodné prerážanie škridle spôsobovalo časté zatekanie strachy.

Na bezpečný pohyb po ploche strechy slúži množstvo doplnkov, ktoré zvýšia bezpečnosť pohybu na streche. Okrem toho ochránia aj samotnú krytinu, keďže môže ľahko prasknúť.


Aby vám nepršalo do taniera

107963


Aby vám nepršalo do taniera

107960

Strechy, ktorých krytiny neumožňujú prekrytie v mieste hrebeňa vlastnými tvarovkami, sa musia v týchto miestach oplechovať, aby sa voda nedostala do konštrukcie. Prvky strešného systému možno rozdeliť skryté a viditeľné. Skryté sú pod strechou a bežný užívateľ ich nevidí, kým viditeľné môžu ovplyvniť celkový vzhľad strechy a jej estetické pôsobenie. Na každej odvetrávanej streche by nemali chýbať vetracie mriežka, vetracie pásy či podstrešná hrebeňová konštrukcia, ktorá pomáha cirkulácii vzduchu pod krytinou.

 

Čo sa treba opýtať predajcov, ak si potrebujete vybrať krytinu?

 • Akú ma životnosť, odolnosť a trvanlivosť strešná krytina? Dokáže odolať kyslým dažďom, zásaditým látkam, vtáčiemu trusu, sadzi a špine z komínov bez následkov? Odolá krytina silným náporom vetra, zaťaženiu snehom či napríklad pádu konára zo stromu?
 • Vie vám predajca podložiť laboratórne potvrdené testy na životnosť aj konkrétnymi skúsenosťami z praxe?
 • Akú záruku poskytuje výrobca a na čo sa vzťahuje, na ktoré časti strešného systému? Súvisí záruka ja so stálofarebnosťou? Koľko rokov zostane vaša strecha bez farebných zmien. Dá sa prípadná zmena dodatočne opraviť a aké sú náklady s tým spojené?
 • Sú materiály, z ktorých je krytina vyrobená, zdraviu neškodné?
 • Mrazuvzdornosť je termín, ktorý sa často spomína v súvislosti s krytinami. Preto sa pýtajte, ako je zabezpečená schopnosť krytiny odolávať zmrazovaciemu procesu.
 • Aké klimatické podmienky vytvorí konkrétna krytina v podkrovnom priestore, pomáha chrániť pred prehriatím a únikom tepla? Prepúšťa paru, dýcha?
 • Veľmi dôležitým faktorom je aj akustika. Pomôže krytina k akustickej pohode v interiéri, nebudete sa v noci budiť pri silnom daždi alebo vetre?
 • Aká je hmotnosť krytiny? Dôležitá otázka najmä pri rekonštrukcii staršieho rodinného domu.
 • Dôležitá je, samozrejme, aj cena. Preto sa pýtajte, čo v ich prípade znamená bezúdržbovosť strešného systému. S akými dodatočnými nákladmi musíte rátať?

A keďže strešná krytina nie sú iba samotné škridle, šindle či platne, informujte sa, čo výrobca ponúka ako kompletný strešný systém, aké doplnky a príslušenstvo ku konkrétnej krytine patria, aby strecha dokázala dokonale plniť svoju funkciu.

 

 

 


Aby vám nepršalo do taniera

107951


Aby vám nepršalo do taniera

107961

Moderným materiálom strešnej krytiny je ihliník. Napriek tomu, že krytina je ľahká a tenká, vlastnosti hliníka jej zaručujú rozmerovú stálosť aj pri kolísaní teplôt a trvanlivosť aj pri silnom krupobití.

Maloformátová krytina (falcované škridle, šindle a šablóny) sú prichytené tak, aby odolali aj víchrici – kladenie na väzbu a pevné uchytenie príchytkami a navyše falcami je lepšie ako jednoduché preloženie.


Aby vám nepršalo do taniera

107953


Aby vám nepršalo do taniera

107955

Lemovanie štítových stien a komínov, hrebenáče, ventilačné vyústenie, tvarovky na priestup antény, kompletný odkvapový systém, rebríky, lávky, snehové zábrany a iné – všetky tieto doplnky patria do uceleného strešného systému a často nahrádzajú aj tradičné klampiarske prvky. Sedia ako uliate, vďaka čomu sa zjednodušujú dokončovacie práce na streche. Na druhej strane však treba povedať, že tento komfort nie je úplne zadarmo.


Aby vám nepršalo do taniera

107958


Aby vám nepršalo do taniera

107959

Netesné miesta na streche sú často zapríčinené spojením dvoch rozdielnych materiálov. Tieto slabé miesta na streche eliminuje strešný systém kompletne vyrobený z hliníkových dielcov s farebnou povrchovou úpravou nevyžadujúcou údržbu, strešnou krytinou, lemovaním, úžľabím, oplechovaním komínov, odvetranými herebenáčmi, priestupmi strechou, strešnými žľabmi a zvodmi, všetko z rovnakého materiálu.

 

 

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha strešná krytina strešný systém
Zdieľať článok

Diskusia