Ako si vybrať strešnú krytinu

24. 07. 2008
Zdieľať

Pri širokej ponuke strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať na našu chatu. Keďže rozhodujú záujmy majiteľa, veľkosť investície, exkluzívnosť či nenáročnosť chaty, konštrukcia krovu, poveternostné podmienky atď., nemožno dať jednoznačnú odpoveď. Podľa čoho vyberať?

 

Sklon strechy

Čím menšie sú skladobné prvky krytiny, tým strmší musí byť sklon strechy. Napríklad profilované plechy sa môžu bez prídavnej hydroizolácie použiť už od siedmich stupňov. Na sklon 15° je vhodná aj krytina z vláknocementových dosák, vlnitého plechu a plechová krytina, ktoré imitujú tvar pálenej krytiny. Krytina z malorozmerových prvkov (škridiel), napríklad betónová krytina s profilovanou drážkou a pálená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou sa môžu použiť na strechu so sklonom minimálne 22° (bez prídavnej hydroizolácie), neprofilovanú betónovú a keramickú krytinu možno použiť od sklonu 30°, rovnako ako krytinu z prírodnej bridlice, vláknocementových rovinných prvkov, asfaltových šindľov a pod.

 

Miestne pomery

Pri rozhodovaní by sme nemali zanedbať ani extrémne poveternostné vplyvy (náporový dážď, lietajúci sneh, námraza), ďalej miestne podmienky a konštrukčné zvláštnosti. Práve na tvare strechy môžeme napríklad pri historických dreveniciach veľmi ľahko rozpoznať snahu staviteľov zosúladiť architektúru obydlí s okolitým prostredím.

Únosnosť krovu


Ako si vybrať strešnú krytinu

157129

Konštrukcia krovu musí zodpovedať hmotnosti použitej krytiny. Ťažké krytiny (napríklad dvojité krytie bobrovkou) majú výhodu v porovnaní s ľahkými. Spočíva v tom, že vlastnou hmotnosťou vytvárajú stabilnú záťaž, ktorá pôsobí proti vztlakovej sile vetra. Ľahké krytiny (plechové, vláknocementové, bitúmenové a iné pásy, šindle či fólie) sú v porovnaní s ťažkými lacnejšie, ale majú kratšiu životnosť. Uplatňujú sa na staršie krovy najmä pri rekonštrukciách. Ťažké krytiny sa ukladajú zvyčajne na latovanie a ľahké na debnenie s hydroizoláciou.

Kvalita

Cena síce často rozhoduje, ale pri výbere krytiny si treba zistiť, čo všetko za svoje peniaze dostaneme. Všimnime si, aké sú záručné podmienky. Pri výbere je dôležité porovnávať záruky výrobcov na rozličné druhy krytín. Tie by mali zodpovedať životnosti krytiny i cene. Zaujímavá je aj rýchlosť dodávky, predajná sieť, predaj doplnkového materiálu a príslušenstva. Môžeme si prezrieť referenčné stavby. Pri menej známych výrobkoch si vyžiadajme doklad o vhodnosti výrobku, prípadne jeho certifikát. Okrem kvalitnej krytiny je dôležité dbať aj na kvalitnú montáž s dôrazom na precíznosť uloženia škridiel alebo pásov krytiny.

Betónová strešná kritina

Výhodou tejto krytiny je jej vysoká mechanická odolnosť proti prelomeniu (napríklad pri stúpaní po streche), nízka nasiakavosť a mrazuvzdornosť. Je vhodná na väčšie moderné murované chaty. Sortiment výrobkov je široký a dostatočne propagovaný. Podkladom pre krytinu je latovanie a podmienkou funkčnosti je prevetrávaná vzduchová medzera, ktorá sa vytvorí kontralatami. Pri starších strechách sa rátalo, že drevená konštrukcia krovu musí uniesť 55 až 60 kg/m2 (krov bol takto dimenzovaný na pálenú škridlu).

Ak je krov v dobrom stave, takúto strechu možno bez problémov zaťažiť novou betónovou krytinou, ktorá má plošnú hmotnosť 42 kg/m2 (bobrovka má plošnú hmotnosť až 86 kg/m2). Zosilniť, resp. vymeniť krov treba, ak bola pôvodná krytina napríklad z azbestocementu alebo plechu. Za povšimnutie stojí poskytovaná 30-ročná písomná záruka, ktorú poskytuje výrobca krytiny.

Pálená strešná krytina

Pôsobí historizujúco a prirodzene. Najmä bobrovka pekne vyzerá na rekonštruovaných vidieckych chalupách. Záruka od výrobcov na pálenú škridlu je 30, niekde až 33 rokov. Odolnosť keramickej škridly proti mrazu sa prejaví v prvých piatich rokoch po zabudovaní. Ak v tomto období obstojí, zachová si svoje vlastnosti po celú dobu životnosti. Trvanlivosť presahuje 80 rokov používania. Hmotnosť veľkoformátových škridiel je v rozpätí od 42 kg/m2 až po 55 kg/m2. Pri maloformátových škridlách je to od 40 kg/m2 až po 54 kg/m2. Hmotnosť bobroviek sa pohybuje od 64 kg/m2 až do 88 kg/m2 v závislosti od druhu škridiel a sklonu strechy. Pálená krytina aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru, ľahko sa vysúša, a pritom nepresiakne a zabezpečuje ochranu pred zrážkovou vodou.
 


Ako si vybrať strešnú krytinu

157130


Ako si vybrať strešnú krytinu

157134

Rekreačný dom so strechou v stredomorskom štýle Pálenú strešnú krytinu možno použiť všade na Slovensku

 

 

Plechová strešná krytina

Plechová krytina je vhodná do veterných vysokohorských oblastí. Obyčajné pozinkované plechy poskytujú pri súčasnom vplyve životného prostredia (kyslý dážď) len časovo obmedzenú protikoróznu ochranu. Po ukončení procesu oxidácie treba pozinkovaný plech ošetriť najneskôr do dvoch až troch rokov a pravidelne ho ošetrovať. Moderné bezúdržbové plechové krytiny nemajú tento nedostatok. Materiál plechovej krytiny tvorí vrchný (zväčša polyuretánový alebo polyesterový) lak, 2-násobná vrstva základného náteru, pasivácia a zinkový povlak. Nízka hmotnosť strešnej krytiny šetrí náklady na novú výstavbu a znižuje statické zaťaženie celej stavby. Pre tieto vlastnosti je vhodná aj na rekonštrukcie striech. Minimálny sklon je 8°, ak strecha neobsahuje priečne spoje, v opačnom prípade je to 14°. Záruka na tento typ krytiny je 10 rokov na vybrané vlastnosti lakovoplastovej povrchovej úpravy a 50 rokov na odolnosť proti prehrdzaveniu plechu (pri polyuretánovej úprave).

 

 

 

 


Ako si vybrať strešnú krytinu

157133


Ako si vybrať strešnú krytinu

157132

   

Ako si vybrať strešnú krytinu

157128


Ako si vybrať strešnú krytinu

157131

   

 

 

 

Na báze asfaltu

Asfaltové šindle a vôbec krytiny na báze asfaltu sú svojou cenou vhodné na drevené chaty a menej náročné stavby. Na jednoduchej streche prácu s nimi zvládne aj zručný domáci majster. Plošná hmotnosť krytiny je od 10,5 kg/m2 do 11,5 kg/m2. Šindle si vyžadujú súvislú podkladovú plochu, ktorá musí mať pevný drevený podklad, napríklad z dosák (nemusia byť ohobľované) so šírkou 100 až 150 mm, s hrúbkou min. 20 až 24 mm, aby sa dali šindle klincovať. Vrchná strana šindľov je upravená vysokokvalitnou hrubozrnnou posýpkou so zvýšenou farebnou stálosťou. Čím bledšia je povrchová vrstva, tým dlhšia je životnosť šindľov.

Pri asfaltových krytinách spomeňme aj povlakové strešné krytiny, medzi ktoré patria krytiny z asfaltových pásov, ktoré sa uplatňujú najmä pri plochých strechách, ale v ojedinelých prípadoch sa s touto krytinou stretávame aj pri strechách šikmých, najmä s miernym sklonom. Vlnité bitúmenové platne sa vyrábajú z organických vláken nasýtených bitúmenom za vysokého tlaku a teploty. Krytina je pružná, odolná proti mrazu, nehrdzavie a nevyžaduje si prakticky žiadnu údržbu. Pretože plošná hmotnosť krytiny je len asi 3,5 kg/m2, predstavuje jedno z riešení pri výmene starej krytiny. Záruka na vodotesnosť, tvarovú stálosť a mrazuvzdornosť je 15 rokov. Tieto krytiny sa pribíjajú priamo do dreveného roštu klincami s tesniacimi hlavičkami.

 

Doplnky

V súčasnosti každá firma pomocou vlastného systému môže dodať materiál na celý strešný plášť do posledného detailu. Okrajové škridly a hrebenáče patria k najstaršiemu doplnkovému sortimentu. Vetracie škridly zabraňujú kondenzácii vodnej pary. Úžľabia sa osádzajú úžľabnými pásmi z plastu alebo hliníka. Priestupové škridly na antény, vetráky a podobne uľahčujú riešenie tesnenia problémových detailov. Snehové zachytávače a protisnehové škridly zabezpečujú rovnomerné topenie snehu. Výstupové strešné okienka slúžia na výstup na strechu. Presvetlenie neobývaných podkroví zabezpečujú aj presvetľovacie škridly zo skla alebo plexiskla. Stúpacie plošiny uľahčujú pohyb po streche.
 


Ako si vybrať strešnú krytinu

157127

Modernú strechu tvorí komplexný systém od jedného výrobcu vrátane doplnkov

 

 

Krytiny na plochú strechu

Asfaltované pásy
Ploché strechy sa na rekreačných chatách využívajú najmä v rovinatých oblastiach, na brehu vodných tokov, jazier a podobne. Na izoláciu proti vode sa využíva najmä povlaková krytina, v našich podmienkach najmä asfaltované pásy a plastové fólie. Životnosť asfaltovaných pásov je minimálne 30 rokov. Ako vrchná hydroizolačná vrstva sa používajú modifikované pásy s hrúbkou minimálne 4 až 5 mm. Asfaltované pásy s hrúbkou viac ako 5 mm sa používajú na jednovrstvové hydroizolačné systémy.

Plastové fólie
V našich podmienkach sa najčastejšie používajú fólie z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC). Viacvrstvová fólia s pevnostnou vložkou môže mať kašírovanú syntetickú geotextíliu (ak ju nemá, podkladáme pod ňu geotextíliu). Na mechanické kotvenie s obnaženou hydroizolačnou fóliou z mäkčeného PVC sa odporúča fólia s hrúbkou minimálne 1,5 mm. Predávajú sa aj fólie z elastomérnej gumy, resp. kaučuku (EPDM), polyizobutylénu (PIB) a ich modifikácií, aj pásy z polyetylénu (PE), resp. z polyolefínov.

 

 

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: chalupa chata strecha strešná krytna
Zdieľať článok

Diskusia