Keď je strecha plochá (3. časť)

Keď je strecha plochá (3. časť)

07. 02. 2006
Zdieľať

Po určitom čase sa na plochých strechách objavujú väčšie či menšie poruchy. Najmä tí, čo vlastnia plochú strechu zo sedemdesiatych rokov, vedia, o čom je reč. Čas ich jednoducho dotlačil alebo dotlačí k rekonštrukcii. Materiál, ktorý bol vystavený vonkajším vplyvom ani tepelnotechnické parametre starších vyhotovení plochých striech v súčasnosti už nie sú vyhovujúce.

Čo robiť, keď nastanú problémy s plochou strechou

Často je najväčším problémom, ako pri ich oprave postupovať. Je nutné, aby ste využili poznatky a skúsenosti odborníkov z tejto oblasti, ktorí na základe analýz posúdia súčasný stav strechy, určia príčiny jej poruchy a podľa vašich požiadaviek a technických požiadaviek z hľadiska tepelného odporu konštrukcie, kondenzácie vodných pár v konštrukcii, ročnej bilancie skondenzovanej a odparenej vody a pod. navrhnú najvhodnejší spôsob a rozsah opravy strechy s prihliadnutím na jej materiálovú životnosť, funkčnosť (pochôdzna, nepochôdzna, zelená a pod.), ekologické hľadisko materiálov, funkčnosť detailov, nadväznosť na okolité konštrukcie a pod. Môžu navrhnúť opravu hydroizolačnej vrstvy, pri ktorej treba prihliadnuť na druh pôvodnej izolácie.

Najčastejšie sa používajú hydroizolačné pásy z modifikovaných asfaltov alebo aj rôzne druhy fólií. Množstvo starších objektov dnes nespĺňa súčasné tepelnotechnické požiadavky. S cieľom zvýšiť tepelný odpor strešného plášťa sa pristupuje k dodatočnému zatepleniu plochých striech. Jednoduchým riešením je pridanie novej tepelnoizolačnej vrstvy z exteriérovej strany starého strešného plášťa tak, že sa na nej vytvorí nová hydroizolačná vrstva. Pôvodná hydroizolácia potom preberie funkciu parozábrany.

Keď je strecha plochá (3. časť)

44132


Keď je strecha plochá (3. časť)

44133


Ukážka ukladania nových hydroizolačných pásov natavovaním a detailný pohľad na jednotlivé vrstvy obrátenej plochej strechy od hydroizolačných pásov s položenými doskami z extrudovaného polystyrénu, geotextíliou a štrkom. Odvodnenie sa rieši na úrovni hydroizolácie.Pri takomto návrhu treba zohľadniť výpočet difúzneho odporu a podľa potreby perforovať hydroizoláciu. Na tepelnoizolačnú vrstvu sa využívajú najčastejšie minerálne doskové platne, polystyrénové, polyuretánové platne a pod. (ak treba vytvoriť alebo zmeniť spád, možno použiť penobetón alebo polystyrénbetón prekladaný polystyrénovými doskami). Toto riešenie prináša nielen zníženie nákladov na vykurovanie v zime, ale aj lepšiu tepelnú pohodu v miestnosti počas horúcich letných dní. Týmto spôsobom (dodatočne na pôvodnú hydroizoláciu strechy) vytvoríte tzv. jednoplášťovú plus strechu, ktorá bude obsahovať popri nových vrstvách aj pôvodné vrstvy. Poradie vrstiev v súvrství zhora nadol k nosnej konštrukcii bude potom takéto: ochranná vrstva, povlaková krytina, expanzná vrstva, novopoložená tepelnoizolačná vrstva, pôvodná perforovaná povlaková krytina, pôvodná tepelnoizolačná vrstva, spádová vrstva, nosná konštrukcia (strop).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Keď je strecha plochá (3. časť)

44129

Pri dodatočnom zatepľovaní a oprave hydroizolácie strechy možno využiť ďalšiu alternatívu – princíp obrátenej plochej strechy, pri ktorom sa na opravenú hydroizoláciu ukladá tepelnoizolačná vrstva – dosky z extrudovaného polystyrénu, na ktoré sa kladie separačná nenasiakavá geotextília a zaťažovacia vrstva (50 až 100 mm hrubá vrstva kameniva alebo mrazuvzdorná dlažba na podložky). Toto riešenie je nielen jednoduché svojím vyhotovením, ale navyše šetrí prácu pri odstraňovaní starých vrstiev hydroizolácie. Takto zaizolovanú plochú strechu možno využiť aj ako zelenú strechu so zeminou a s vysadenými nízkymi okrasnými drevinami a rastlinami. V takomto prípade je nad štrkovou vrstvou filtračná geotextília (zabraňujúca vyplavovaniu jemných častí humusu do štrkovej vrstvy) a vrstva humusu, ktorej hrúbka a druh závisia od typu a veľkosti vysadených rastlín.

Zrekonštruovaná strecha na princípe obrátenej strechy má hydroizoláciu viac chránenú pred účinkami UV žiarenia, nie je vystavená prudkým zmenám teplôt a kondenzácii vodných pár nad hydroizoláciou. Ďalším spôsobom opravy strechy je vytvorenie dvojplášťovej strechy, pričom pôvodnú hydroizolačnú vrstvu môžeme využiť ako parozábranu. Je však dôležité vždy postupovať podľa výsledkov tepelnotechnických výpočtov a na základe toho umožniť prestup vodným parám perforáciou pôvodnej hydroizolácie (stane sa z nej parozábrana v rekonštruovanej skladbe), položiť tepelnú izoláciu a medzi starou a novou konštrukciou strechy vytvoriť prevetrávaciu vrstvu na odstránenie a zmiernenie účinkov kondenzovania vodnej pary. K odvodneniu plochých striech Voda všeobecne a najmä zrážková voda predstavuje veľmi vážny problém, ak sa dostane tam, kam nepatrí. Preto správne odvodnenie a rýchle zbavenie sa vody z plochých striech je veľmi dôležitou úlohou, ktorú treba realizovať a projektovať podľa platných noriem.


Keď je strecha plochá (3. časť)

44130


Keď je strecha plochá (3. časť)

44131


Skladba plochej zateplenej strechy vhodnej na obytné, administratívne a priemyselné budovy, skladovacie haly a pod. Vľavo zateplená strecha s vrstvami 1 – oceľový trapézový plech, 2 – samolepiaca parozábrana, 3 – lepiaci tmel v pruhoch, 4 – dosky z minerálnej vlny, 5 – podkladový samolepiaci elastomérbitúmenový pás, 6 – vrchný elastomérbitúmenový natavovací pás. Vpravo zateplená strecha s vrstvami 1 – betón, 2 – špeciálna penetrácia, 3 – parozábrana, 4 – lepiaci tmel v pruhoch, 5 – zvinovateľný polystyrénový pás, 6 – vrchný elastomérbitúmenový natavovací pás


Príklad skladby plochej zelenej strechy vhodnej na použitie na obytné, administratívne budovy, garáže a pod. 1 – oceľový trapézový plech, 2 – samolepiaca parozábrana, 3 – lepiaci tmel v pruhoch, 4 – polystyrénové dosky, 5 – samolepiaci elastomérbitúmenový pás s mikroventiláciou, 6 – pás proti prerastaniu koreňov, 7 – deliaca a klzná fólia, 8 – ochranná rohož, 9 – minerálny substrát, 10 – vegetačná vrstva.Plochú strechu môžeme odvodniť niekoľkými spôsobmi, napríklad spádovaním plochej strechy na jej obvod, kde môže voda voľne odkvapkávať do žľabov, a jej zvedením odpadovým zvodovým potrubím alebo minimálne do dvoch bodov (zberných kotlíkov), napojených na zvodové odpadové potrubie. Riešením sú aj vnútorné bodové odpady (vpusty), tepelne izolované, prípadne aj vo vyhotovení s ohrevom, napojené na vnútorné zvislé odpadové potrubie, kryté sieťkou, košíkom alebo mriežkou. Odvodnenie cez atikové konštrukcie do vonkajšieho dažďového odpadového potrubia by sa nemalo navrhovať, vhodné nie sú ani zaatikové a medzistrešné žľaby.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolácia oprava opravy plochá strecha ps
Zdieľať článok

Diskusia