18. 09. 2007
Zdieľať

Správna voľba komínového telesa je veľmi dôležitá. Výrazne ovplyvňuje ekonomiku vykurovania a celkovú úroveň bývania. Nenahraditeľná je vysoká kvalita komína. Ak uprednostníme moderné komínové systémy s dlhoročnou životnosťou a zároveň budeme dbať na kvalitu výstavby a montáže, získame optimálnu bezpečnosť, technickú bezporuchovosť a odolnosť komína proti nepriazňam počasia, ako sú víchrice, dažďové smršte, snehové kalamity, mráz a ostré slnečné žiarenie.

V prvom rade bezpečný a kvalitný

Komín je zvislá stavebná konštrukcia. Komínové teleso je založené na základovej konštrukcii objektu a ukončené komínovou hlavou. Plánujeme ho s ohľadom na výkon vykurovacieho zariadenia, samotný kotol a druh paliva, keďže všetky tieto komponenty sú súčasťou jednej sústavy. V jednom komínovom telese môžeme mať viac prieduchov pre rôzne druhy paliva.

Dôležitosť komínovej konštrukcie je v tom, že odvádza zdraviu škodlivé spaliny z obytného priestoru do exteriéru. Keďže priamo ovplyvňuje našu bezpečnosť, právnu zodpovednosť za bezproblémovú a bezpečnú prevádzku automaticky preberá subjekt, ktorý výstavbu uskutočňuje. Je preto samozrejmosťou vyžadovať od realizátora potvrdenie o spôsobilosti na montáž komínovej sústavy.


Odborné odporúčania pri výstavbe komína: • komín sa odporúča situovať vnútri stavby

 • po celej svojej výške má mať nemenný prierez, najčastejšie kruhový (okrem špecifických výnimiek)

 • komín má mať na dne prieduchu kondenzátovú záchytku

 • pri výstavbe komína uprednostňujeme materiály, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť (umelá hmota, ušľachtilá oceľ, keramika, sklo atď.)

 • na požadovaný odvod spalín je potrebné vytvoriť aj prirodzený alebo umelý komínový ťah; prirodzený komínový ťah vzniká rozdielom medzi hustotou spalín v komíne a hustotou vonkajšieho vzduchu, kým umelý vzniká vložením spalinového ventilátora do komínového telesa


Ponuka je široká


Komín a plochá strecha

99367

Z konštrukčného hľadiska poznáme komíny jednovrstvové a viacvrstvové. V súčasnosti sa považuje za štandard trojvrstvový komín. Ten sa skladá zo šamotovej rúry, tepelnej izolácie a vonkajšieho obalu. Odvetranie komína zabezpečujú kanály, ktoré sú umiestnené medzi tepelnou izoláciou a komínovou vložkou.

Ďalším používaným variantom sú parotesné komínové vložky. Sadze sa vyberajú vyberacím otvorom. Trendom posledných rokov sú komínové aerodynamické hlavice z nehrdzavejúcej ocele. Dôležité sú aj rozmery komína. Pri priveľmi širokom priemere hrozí kondenzácia spalín a pri priúzkom môže dôjsť k nedokonalému spaľovaniu. Výšku komína určuje zákon.

Na plochej streche musí byť vystavaný do výšky jedného metra nad atikou, prípadne iným najvyšším bodom (vo viacpodlažnom dome to môže byť aj výťahová šachta, ak je umiestnená na streche). Je to hlavný rozdiel medzi komínom v plochej a napríklad v sedlovej, pultovej alebo valbovej streche. Na týchto strechách je komín zvyčajne vyšší (v priemere o 3 až 4 m), a teda aj finančne náročnejší. Ak je situovaný na okraji strechy, je dokonca nutná výstavba podpornej konštrukcie.


Komín a plochá strecha

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

99368

Cez plochú strechu je to jednoduchšie

Riešenie prestupu v plochej streche je jednoduchšie ako v šikmej. Kým v šikmej streche musíme realizovať dva prestupy, a to cez strop alebo podhľad a potom cez strechu, v plochej streche stačí len jeden prestup cez strop. Ďalší rozdiel je v spôsobe opláštenia časti komína nad strechou. V šikmej streche je potrebné realizovať obmurovanie s hrúbkou približne 15 cm alebo aplikovať prefabrikát z vláknitého betónu. Pri oboch alternatívach potrebujeme ešte aj konzolovú dosku na krokvách v šikmej streche.

V plochej streche sa časť komína nad strechou omieta omietkou hrubou približne 1,5 cm. V okolí prestupu osadíme po obvode komína hydroizolačnú fóliu, ktorú potiahneme až pod atikový plech. V minulosti sa fólia alebo lepenka zvyčajne ukončovala už pri atike, čo spôsobovalo zatekanie. V nadstrešnej časti a v mieste styku so strešným plášťom je potrebné komínové teleso dostatočne zaizolovať aj tepelne, aby sme sa vyhli problémom s nadmernou kondenzáciou spalín.

Na tepelnú izoláciu sa bežne používa extrudovaný polystyrén, vhodnejšia je však minerálna vlna, ktorá je odolná proti požiarom. Pri samotnej realizácii treba zohľadniť, že komín sa pri teplotných zmenách výrazne predlžuje a skracuje. Preto musíme jednotlivým jeho vrstvám umožniť pohyb, ktorý odborne nazývame dilatácia.

Zabezpečíme ju tak, že nerealizujeme pevné, neposuvné spojenia s priľahlými konštrukciami. Pri výstavbe máme dnes na rozdiel od minulosti k dispozícii dokonalejšie a spoľahlivejšie doplnkové materiály, vďaka ktorým je vyhotovenie kvalitnejšie. Poznáme moderné škárovacie hmoty, ktoré dosahujú teplotnú odolnosť do 1 000 °C alebo silikóny a špeciálne murovacie malty, ktoré sú vodotesné, odolné proti kyselinám, oderom a teplotám do 350 °C (silikóny) a do 1 450 °C (malty).


Základné požiadavky na komín: • návrh a riešenie na základe odborného prepočtu

 • odolnosť proti pôsobeniu spalín

 • plynotesnosť

 • schopnosť rýchlo dosiahnuť a udržovať prevádzkovú teplotu

 • splnenie požiadavky prefabrikácie

 • zabezpečenie úspory paliva


… a konečne sa dymí


Komín a plochá strecha

99366

Výsledkom odborne postavenej komínovej konštrukcie by mala byť dobrá mechanická odolnosť a stabilita s dôrazom na pevnosť v tlaku, ťahu a pri bočnom zaťažení. Z pohľadu ochrany zdravia a životného prostredia má byť komín plynotesný, odolný proti kondenzácii, vode, kyselinám a žiaru. Komín musí okrem technických, technologických a ekonomických kritérií spĺňať aj naše estetické požiadavky. Má ladiť s výrazom stavby, aby ničím nerušil celkový dobrý dojem a našu spokojnosť.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: ko komín plochá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia