03. 10. 2005
Zdieľať

Práce pri konštrukcii a montáži strechy nie sú vôbec zanedbateľné. Všetky činnosti sa musia dokonale zosúladiť od tesára, izolatéra, pokrývača až po klampiara. Pri výbere materiálu klampiarskych prvkov treba vždy posúdiť materiál vzhľadom na životnosť strechy a správanie materiálu v kombinácii s iným materiálom.


Práce na streche

31374

Klampiarske práce a výrobky slúžia na dokonalé prekrytie častí, ktoré jednoducho klasická krytina neobsiahne. Pomáhajú rýchlemu a bezproblémovému odtoku vody zo strešných rovín – horizontálnymi žľabmi a vertikálnymi zvodmi –, riešia detaily okrajov, úžľabí, hrebeňov a nároží, lemovania strešných prienikov (komíny, tyče, štíty, vetracie potrubie), napojenie medzi strešnou krytinou a komínom, vikierom, strešným otvorom alebo vyčnievajúcou stavebnou časťou, a týkajú sa plechových striech a pod.


Práce na streche

31368

Oplechovanie závisí od druhu použitej krytiny. Niektorí výrobcovia strešných krytín majú aj svoje špeciálne klampiarske výrobky a príslušenstvo prispôsobené svojim krytinám, ktoré komplikované detaily vyriešia (plechy, špeciálne škridly a pod.). Pri výbere materiálu klampiarskych prvkov by nemala byť rozhodujúca cena, ale kvalita materiálu. Najčastejšie sa používa pozinkovaný plech. Je lacnejší než iné klampiarske materiály a dobre sa s ním pracuje, ale jeho životnosť oproti kvalitnej krytine je menšia a musí sa pravidelne ošetrovať. Okrem neho sa využíva plech medený, zinkový, aluzinok, výnimočne oceľový, hliníkový alebo olovený. Na žľaby a zvody dažďovej vody sa používa aj tvrdený plast.


Práce na streche

31372

Pri výbere materiálu klampiarskych prvkov vždy posúďte materiál vzhľadom na životnosť strechy a správanie materiálu v kombinácii s iným materiálom. Rôzne kovy navzájom spolu reagujú, čo môže vyvolávať nežiaduce reakcie alebo dôsledky, preto je dobré na klampiarske práce používať len plech z jedného materiálu. Napríklad voda sa nikdy nesmie odvádzať z medeného plechu na zinkový alebo pozinkovaný. Klampiarske výrobky majú aj určité nároky na ošetrovanie – pozinkovaný plech musí mať 1 základný a 2 olejové nátery, oceľový plech 1 základný a 3 krycie nátery, zinkový plech 2 nátery, ktoré treba v pravidelných intervaloch opakovať. Medený, olovený a hliníkový plech sa nenatierajú. Spojovanie klampiarskych prvkov a plechov môže byť rôzne: spájanie namäkko letovaním (olovené, zinkové), nitovaním (pozinkované, medené, hliníkové, oceľové), spájaním a nitovaním (pozinkované, medené), drážkovaním (okrem pozinkovaných a olovených plechov), preložením alebo zasunutím, samozrejme, v závislosti od sklonu. To platí aj pri zvodoch pre všetky druhy plechov a spájanie lepením.

Žľaby a zvody


Práce na streche

31370

Žľaby (pododkvapové, nadstrešné, medzistrešné a pod.), ich príslušenstvo (žľabové háky, masky, čelá, rohy, kúty, hrdlá, ochranné plechy, kotlíky a pod.) a zvody s príslušenstvom (príponky, odskoky, prechody do kanalizácie, manžety, návalky, odbočky a pod.) patria medzi klampiarske práce. Svetlosť žľabov sa navrhuje empiricky – na jeden m² strešnej plochy prenesenej do pôdorysu pripadá 1 cm² prierezovej plochy žľabu – alebo podľa normy na základe tabuliek. Montujú sa na háky v predpísanom sklone, na ktoré sa uložia a pospájajú. Nakoniec sa namontuje lievik a odpadové potrubie. Vhodné je do nich vložiť ochrannú sieť proti nečistotám a tú pravidelne čistiť. Žľaby a zvodné potrubie odvádzajúce vodu do kanalizácie môžu mať kruhový, štvorcový či obdĺžnikový tvar. Polkruhové a kruhové sú výhodnejšie než žľaby a zvody obdĺžnikového alebo štvorcového prierezu, lebo v zimnom období menej odmŕzajú. Z tohto dôvodu ich nie je vhodné situovať na severnej strane. V minulosti sa spájali letovaním, dnešné systémy umožňujú vsádzanie do seba, čo je jednoduché a rýchle. Počet zvodov závisí od sklonu a plochy strechy, pričom ich vzdialenosť od rozvodia môže byť max. 15 metrov.

K niektorým detailom a príslušenstvu striech


Práce na streche

31383

Veľmi dôležité je trvalé a bezpečné spodné vetranie vzduchovou medzerou, t. j. prívod vzduchu do horných častí a nároží a jeho odvod. Dnešné plechové alebo skladané krytiny majú vyvinuté vhodné príslušenstvo – špeciálne vetracie pásy a vetracie pásy s kefkami na hrebeni a v nároží, ktoré sa prekryjú hrebenáčmi alebo iným zodpovedajúcim prvkom daného systému zastrešenia (odvetrávací hrebenáč, odvetrávacia, vetracia škridla). Odkvapy, odkvapové hrany možno pokryť tými istými strešnými prvkami ako strešnú plochu, a to špeciálnymi tvatrovkami alebo zvláštnymi konštrukciami. Pult môže byť zakončený pultovými tvarovkami, hrebenáčmi alebo zvláštnou konštrukciou. Hrebeň a nárožie hrebenáčmi (pri použití tvrdej skladanej krytiny môže byť uložený nasucho alebo do malty) alebo vyhotovením zvláštnej konštrukcie. Štítová hrana sa pokrýva okrajovými tvarovkami a škridlami, ukončovacími prvkami. V úžľabí sa krytina zrezáva, zvyšok sa vyrieši oplechovaním.


Práce na streche

31381

Strecha počas svojej existencie nezostane bez zmien, často sa niečo prerába, vkladajú sa nové komíny, digestory, satelity, vikiere, strešné okná, výstupy a pod. Dodatočné vsunutie alebo vytváranie prestupov v plechových krytinách je náročnejšie, najmä ak sa má vytvoriť vodotesný prestup. Z tohto hľadiska je výhodnejšia skladaná krytina – obyčajná škridla sa vyberie a nahradí prestupovou ľahšie. Alebo treba vopred zvoliť takú plechovú krytinu, ktorá sa svojimi charakteristikami približuje skladaniu pálených alebo betónových krytín. Na odstraňovanie pár v kúpeľni či v kuchyni môžu slúžiť špeciálne vetráky s detailmi bez zbytočných hákov a dierok či nepríjemných komplikovaných spojov. Ich prednosťou je jednoduchá montáž. Majú ich v programe samotní výrobcovia strešných krytín alebo výrobcovia príslušenstva – v tom prípade upozornia, na aký typ skladaných krytín sú vhodné a prispôsobené. Najčastejšie sú vyrobené z PVC. Súčasťou je základná škridla z PVC s prestupovou dierou, ku ktorej sa nasúvajú rôzne typy vetrákov s ochrannými klobúkmi a flexibilnou hadicou. Obdobné je to napríklad pri anténovej priechodke do základnej škridly. V prípade plechových krytín možno okrem oplechovania použiť rôzne prechodové manžety. Pre zimné obdobie musíme myslieť aj na snehové zábrany, na ochranu strešnej konštrukcie, odkvapov, vstupov do objektov a pod. Ich návrh a rozmiestnenie sa riadi ich funkciou, sklonom strechy, snehovým zaťažením, materiálom a profilom krytiny. Sklzu snehu možno zabrániť protisnehovými hákmi, tyčami, mrežami, protisnehovou škridlou a pod.

O rôznych doplnkoch a príslušenstve je vhodné sa informovať u predajcu. Ich súlad so strešnou krytinou prispeje nielen k estetike a harmónii celku, ale najmä k jej bezchybnému a dlhoročnému fungovaniu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: konštrukcia montáž oplechovanie prastr rodinný dom strecha žľaby zvody
Zdieľať článok

Diskusia