žľaby

Žľaby a odkvapy – dôležité detaily
Stavba a rekonštrukcia

Žľaby a odkvapy – dôležité detaily

Tak ako na rodinnom dome, aj na chalupe je dôležité nezabúdať na revíziu odkvapov a žľabov. Odborníci odporúčajú vykonať ich kontrolu aspoň dvakrát ročne, pred a po zime. Do celkovej revízie strechy a odkvapov je dobré zahrnúť aj kontrolu snehových zábran, ak sú na streche nainštalované.

Odvodňovací systém domu
Stavba a rekonštrukcia

Odvodňovací systém domu

Klampiarske prvky sú dôležité pre bezproblémový odtok vody zo žľabov a zvodov, pri lemovaniach komínov, vikierov a iných strešných otvorov. No i ten najdokonalejší odvodňovací systém domu môže spoľahlivo fungovať iba vtedy, ak mu venujete náležitú pozornosť pri výstavbe a následnú dostatočnú údržbu.

Pred zimou si skontrolujte žľaby a odkvapy
Stavba a rekonštrukcia

Pred zimou si skontrolujte žľaby a odkvapy

Zima sa nezadržateľne blíži a s ňou aj starosť o to, aby sme mali v poriadku strechu, žľaby a odkvapy. Na revíziu odkvapov neostáva už veľa času. Odborníci odporúčajú takúto prehliadku vykonať aspoň dvakrát ročne, pred a po zime. Do celkovej jesennej revízie strechy a odkvapov je dobré zahrnúť aj kontrolu snehových zábran, ak sú na streche nainštalované.

Práce na streche
Strecha, podkrovie

Práce na streche

Práce pri konštrukcii a montáži strechy nie sú vôbec zanedbateľné. Všetky činnosti sa musia dokonale zosúladiť od tesára, izolatéra, pokrývača až po klampiara. Pri výbere materiálu klampiarskych prvkov treba vždy posúdiť materiál vzhľadom na životnosť strechy a správanie materiálu v kombinácii s iným materiálom.