zvody

Odvodňovací systém domu
Stavba a rekonštrukcia

Odvodňovací systém domu

Klampiarske prvky sú dôležité pre bezproblémový odtok vody zo žľabov a zvodov, pri lemovaniach komínov, vikierov a iných strešných otvorov. No i ten najdokonalejší odvodňovací systém domu môže spoľahlivo fungovať iba vtedy, ak mu venujete náležitú pozornosť pri výstavbe a následnú dostatočnú údržbu.

Práce na streche
Strecha, podkrovie

Práce na streche

Práce pri konštrukcii a montáži strechy nie sú vôbec zanedbateľné. Všetky činnosti sa musia dokonale zosúladiť od tesára, izolatéra, pokrývača až po klampiara. Pri výbere materiálu klampiarskych prvkov treba vždy posúdiť materiál vzhľadom na životnosť strechy a správanie materiálu v kombinácii s iným materiálom.