30. 07. 2008
Zdieľať

Existuje množstvo činiteľov, ktoré na strešný plášť pôsobia nepretržite alebo striedavo počas roka. Medzi ne patria chemické, biologické, geologické, mechanické faktory a pôsobenie ohňa. Významné sú aj fyzikálne faktory, ako teplotné zmeny, voda v rôznych formách (dážď, ľad, sneh, krúpy), slnečné žiarenie, vzduch a vietor. Úlohou kvalitného strešného plášťa je aj napriek pôsobeniu týchto činiteľov zabezpečiť optimálnu vnútornú klímu.

Strechy podľa zostavy strešného plášťa rozdeľujeme na jednoplášťové, dvojplášťové a viacplášťové. Ide o počet plášťov, ktoré oddeľujú chránené vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia.

Jej jednotlivé vrstvy musia plniť okrem ochrannej aj nasledujúce funkcie: nosnú, hydroizolačnú, tepelnoizolačnú i pohľadovú.

Strešná krytina – šperk stavby


Strešný plášť

157762

Krytina je hydroizolačná vrstva, ktorá chráni ostatné vrstvy strešného plášťa položené pod ňou a podstrešné priestory. Chráni ich najmä pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a atmosférickou vlhkosťou. Krytina môže byť vzhľadom na spôsob montáže skladaná alebo povlaková. Skladaná krytina nemusí byť vodotesná, musí však bezpečne odvádzať vodu. Tvorí sa z plošných dielcov rovinného tvaru, napríklad škridiel, šindľov alebo z líšt (plechová krytina). Povlaková krytina musí byť vodotesná. Tvoria ju pásové asfaltové alebo fóliové hydroizolačné povlaky.

Podľa hmotnosti sa krytiny rozdeľujú na ťažké a ľahké. Na šikmé a strmé strechy sa používajú obidva druhy krytiny, zatiaľ čo na ploché strechy väčšinou iba ľahké.
Medzi ťažké krytiny patrí keramická a bridlicová škridla alebo betónová a vláknocementová krytina.

Keramická škridla je vyrobená z hliny, ktorá sa suší a vypaľuje. Obľúbená je najmä vďaka vlastnostiam, ako sú malá pórovitosť, nízka nasiakavosť, mrazuvzdornosť a farebná stálosť.

Betónová škridla sa vyrába z portlanského cementu, piesku, vody a ďalších prímesí. Povrch môže mať hladký alebo granulovaný. Má vysokú pevnosť, z čoho vyplýva jej dlhá životnosť.

Bridlicová, respektíve kamenná krytina je z prírodného kameňa. Je veľmi drahá, preto sa využíva už len výnimočne.

Vláknocementová krytina je vhodná na strechy so sklonom minimálne 20°. Vyrába sa z cementu, vody a syntetických vláken. Oproti predchádzajúcim krytinám má nižšiu hmotnosť, je nevodivá a nehorľavá.

Medzi ľahké krytiny sa zaraďujú aj plechové krytiny. Vyrábajú sa z ocele, hliníka, medi, zinku a iných kovových materiálov. Plech v tvare profilovanej krytiny svojím vzhľadom pripomína škridlu. Je vhodný na akýkoľvek sklon strechy a vyznačuje sa podstatne rýchlejšou montážou.

Ďalší druh ľahkej krytiny – bitúmenové pásy a šindle – sa zväčša používa na plochých strechách. Zvyčajne ide o polyesterové alebo sklolaminátové nosné vložky, ktoré sú impregnované bitúmenom. Proti mechanickému poškodeniu chráni šindle bridlicová drvina, keramický, pieskový alebo iný granulát.

Na vodotesnú ochranu plochých striech sa používajú aj fólie – povlakové ľahké krytiny, ktoré sú tvarovateľné, elastické, odolné proti UV žiareniu a kyslým dažďom.

Z ekologických dôvodov je obľúbená zelená vegetačná strecha, ktorá má na povlakovej krytine ďalšej vrstvy so substrátom s vegetáciou. Podľa druhov rastlín sa rozdeľujú na intenzívne a extenzívne vegetačné strechy.

K menej používaným, či skôr k netradičným typom strešnej krytiny patria drevené šindle a slama.

 

 


Strešný plášť

157773

 

Strešný plášť

157775

Ploché strechy opäť získavajú na popularite   Kovová krytiny dodá objektu jedinečný výzor

 

 

 

 

 

 

Porovnanie dvojplášťovej plochej a dvojplášťovej šikmej strechy
Dvojplášťová plochá strecha:

 • povlaková krytina
 • nosná konštrukcia horného plášťa
 • prevetraná vzduchová vrstva
 • tepelnoizolačná vrstva
 • nosná konštrukcia dolného plášťa
 • parozábrana
 • podhľadová vrstva
Dvojplášťová šikmá strecha:

 • skladaná krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • prevetrávaná vzduchová medzera
 • poistná mikropórovitá hydroizolácia
 • drevené debnenie (nemusí byť)
 • tepelná izolácia na báze sklenených alebo minerálnych vlákien
 • parozábrana
 • riedke drevené debnenie
 • neprevetrávaná vzduchová vrstva
 • sadrokartón alebo iná povrchová úprava

 

 

Klampiarske práce


Strešný plášť

157760

Klampiarske práce sú také práce na stavbe, ktoré riešia bezproblémový odtok vody zo strechy pomocou žľabov a zvodov, ako aj rôzne detaily, prestupy a lemovania na streche, napríklad pri úžľabí, hrebeni, okolo komína, vetracích potrubí, vikierov alebo strešných otvorov. Ich úlohou je zabezpečiť odvodňovací systém strechy a jej celkovú ochranu.
Hlavnou zásadou pri klampiarskych prácach je správna kombinácia materiálov. Nevhodné je spájať dva materiály s rôznymi nárokmi na údržbu a ošetrenie.
Klasickým materiálom na klampiarske prvky je plech (pozinkovaný, oceľový, hliníkový, medený a zinkový). Novšie typy sú hliník chránený vysokoodolným lakom, plast a aluzinok (zliatina zinku a hliníka).


Strešný plášť

157763

Aj spojovanie klampiarskych prvkov a plechov je rôzne. Napríklad spojovanie letovaním sa aplikuje pri olove a zinku, nitovanie pri medi, hliníku a oceli. Drážkovaním možno spájať väčšinu materiálov okrem pozinkovaných a olovených plechov. Často sa používa aj falcovanie a spájanie silikónovými tmelmi. Klampiarske prvky sa pripevňujú drážkami, lištami, príponkami alebo skobami. Montáž priamo na podklad nie je možné realizovať klincami alebo skrutkami. Nevhodným postupom vznikne vysoké riziko poškodenia stavby a následneho zatekania.

Ak sa od začiatku venuje prácam náležitá pozornosť, používa sa správny pracovný postup a precízne a kvalitne sa vyhotovujú všetky detaily a spoje, klampiarske prvky sú trvácne a dosahujú optimálnu životnosť. Pred samotným začiatkom klampiarskych prác musia byť na stavbe dokončené všetky murárske, betonárske a tesárske práce.

 

 

 


Strešný plášť

157774

 

Strešný plášť

157776

Šikmá strecha s obytným podkrovím si vyžaduje kvalitný strešný plášť   Bývanie v podkroví má svoje neopakovateľné čaro

 

BleskozvodBleskozvod slúži na ochranu budovy pred bleskom. Bleskozvod sa musí správne navrhnuť, zrealizovať a trvalo udržiavať v bezchybnom technickom stave. Z tohto dôvodu sa pri návrhu a realizácii obracajte len na špecializovaných odborníkov, ktorí vypracujú projekt a zabezpečia montáž v zmysle príslušných noriem a predpisov.

Aj počas prevádzky treba zabezpečiť pravidelné preventívne prehliadky, ktoré vykonáva revízny technik, pretože ochranný účinok bleskozvodu je daný kvalitou vyhotovenia a jeho údržbou.

Bleskozvod sa skladá zo zachytávača, zvodu a uzemnenia. Zachytávač je železná tyč, ktorá vyčnieva nad strechou a zachytáva blesk. Od päty zachytávača sa najkratšou cestou po streche vedie zvod. Vodič zvodu býva najčastejšie pripojený k odkvapovej rúre. Uzemnenie blesku zabezpečí pásový alebo drôtový uzemňovač alebo uzemňovacie platne a tyče. Uzemňovacia elektróda je uložená v zemi a slúži na zvedenie náboja blesku priamo do zeme. K bleskozvodu musia byť pripevnené všetky kovové predmety umiestnené na streche: kovové olemovania komínov, kovové súčasti strešných okien, parapet a mnoho iných. Zemný odpor na meracej svorke nesmie byť vyšší ako 15 ohmov.

Dnešné moderné bleskozvody sa vyznačujú väčšou účinnosťou ako v minulosti. Umiestnené majú byť na čo najvyšších miestach, aby sa skrátila dráha blesku.
Dôležitá poznámka na záver: zle skonštruovaný alebo poškodený bleskozvod je nebezpečnejší ako žiaden.

 

Kategória: Materiály Strecha, podkrovie
Tagy: strecha strešná krytina strešný plášť
Zdieľať článok

Diskusia