strešný plášť

Plánujete novú strechu alebo rekonštrukciu strechy?
Strecha, podkrovie

Plánujete novú strechu alebo rekonštrukciu strechy?

S výberom vhodnej strešnej krytiny a doplnkov vám pomôže náš nový Montážny návod, ktorý sme pre vás aktualizovali k 1.4.2021. V ňom nájdete celý sortiment ako aj užitočné rady, ako bezpečne a esteticky vytvoriť strešný plášť pre ochranu vášho domova.

13 chýb, ktorým sa pri rekonštrukcii strechy vyhnite!
Nezaradené

13 chýb, ktorým sa pri rekonštrukcii strechy vyhnite!

Čo je to vlastne šikmá strecha? Aj domček z karát má šikmú strechu, tá by nám však asi nepomohla pri vysvetlení, z čoho sa taká strecha skladá. Aby bola funkčná a spĺňala všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na vytvorenie obytného priestoru, musí toho obsahovať trochu viac ako len dve plochy opreté o seba.

Strešný plášť
Materiály

Strešný plášť

Existuje množstvo činiteľov, ktoré na strešný plášť pôsobia nepretržite alebo striedavo počas roka. Medzi ne patria chemické, biologické, geologické, mechanické faktory a pôsobenie ohňa. Významné sú aj fyzikálne faktory, ako teplotné zmeny, voda v rôznych formách (dážď, ľad, sneh, krúpy), slnečné žiarenie, vzduch a vietor. Úlohou kvalitného strešného plášťa je aj napriek pôsobeniu týchto činiteľov zabezpečiť optimálnu vnútornú klímu.

Strešný plášť je základ kvalitnej strechy
Strecha, podkrovie

Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

Medzi základné kritériá kvalitného strešného plášťa patria dostatočný tepelný odpor, zvukovoizolačné vlastnosti a spoľahlivá ochrana proti vode. Riešenie skladby strešného plášťa a výber vhodného materiálu patrí k najnáročnejším otázkam pri realizácii šikmých striech, pretože nie každý materiál sa môže použiť do jednotlivých druhov strešného plášťa. Malý prehľad vrstiev strešného plášťa vám určite pomôže pri výbere správneho riešenia.

Keď je strecha plochá (1. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (1. časť)

Ploché strechy, či chceme, alebo nie, sú jednoducho súčasťou celkového obrazu našej krajiny. Popri ich použití najmä na priemyselných stavbách zaujímajú po dlhší čas svoje miesto aj v súkromnej sfére – pri zastrešení rodinných domov. Tieto obalové konštrukcie domu patria k najnamáhanejším. Sú vystavené účinkom ultrafialového žiarenia, veľkým výkyvom teplôt na svojom povrchu, prehrievaniu, zrážkovej vode, vetru, a, samozrejme, nezanedbateľnému prestupu vodných pár z vnútorného prostredia. Vzhľadom na svoju funkciu a požadovanú životnosť sú závislé nielen od kvality použitých materiálov hydroizolačnej vrstvy, ale aj od dokonalosti vyhotovenia a usporiadania jednotlivých vrstiev celkového návrhu strechy s dokonalým riešením detailov.