Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

27. 09. 2007
Zdieľať

Anglické príslovie hovorí, že dobrého koňa spoznáme po prvom cvale, dobrú ženu po desiatej hádke a dobrú strechu až po stej búrke. Nejednému obyvateľovi alebo majiteľovi domu dokáže dažďová voda narobiť veľké nepríjemnosti. Mať mláku pred vchodom do domu je mrzuté, kaluže a blato okolo garáže tiež určite nikoho nepotešia.
Strecha nie sú len škridly


Voda pretekajúca cez okraje dažďových žľabov a mokrá škvrna na fasáde domu – to nie je iba obyčajná nepríjemnosť. Ohrozuje a skracuje aj životnosť stavieb. Väčšina stavebníkov a majiteľov domov vie, že strechu okrem strešnej krytiny tvoria aj jej nemenej dôležité súčasti – úžľabia, lemovania komínov, lapače snehu, odkvapové žľaby, dažďové zvody aj bleskozvod. Veľmi často si ich existenciu uvedomíme, až keď vznikne škoda. Preto ich pravidelne kontrolujeme, najlepšie neskoro na jeseň, pred prvým snehom (respektíve po prvom snehu – pravda, ak sa rozpustí), alebo ihneď po zime, najmä ak sme potrebnú údržbu neurobili na jeseň. Vtedy zisťujeme, či nie sú žľaby a odtoky zanesené napadaným lístím, čo býva najčastejšou príčinou problémov s odkvapmi. Príčiny i príznaky bývajú rôzne.


Voda tečie cez okraj


Pri oprave žľabu, ktorý sa zohol pod váhou snehu a teraz z neho pri daždi voda preteká cez okraj, postupujeme tak, že zohneme nosné háky smerom hore podľa možnosti do pôvodného stavu. Žľab najprv uvoľníme z plechových úchytov na hákoch po celej dĺžke, ktorú budeme upravovať. Na profil háku nasunieme ohýbaciu páku a miernym tlakom hák ohýbame do potrebného tvaru. Nezabúdajme, že železná pásovina, z ktorej je hák zhotovený, je pružná a ohnutý hák sa po uvoľnení o kúsok vráti. Spojíme si pomyslenou čiarou nepoškodené vrcholy žľabu a hák zohýbame do výšky čiary. Ak nemáme dostatok skúseností alebo nám v optickej kontrole niečo bráni (napríklad strom), napneme medzi dvomi hákmi, ktoré sneh nezohol, špagát a skrivené háky pomocou páky zohýbame o kúsok nad povrázok tak, aby sa po odpružení vrátil na jeho výšku. Takto postupne prispôsobíme všetky poškodené háky, kým nie je celá časť žľabu v pôvodnom stave.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108578


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108579


Pri údržbe a kontrole žľabov dbáme najmä na bezpečnosť. Preto niektoré škridly trochu vysunieme, aby sme sa mohli bezpečne postaviť a pridŕžať


Opačný sklon a nedostatočná údržba žľabu sa po čase vypomstí


Nedostatočný, či opačný sklon


Ak dažďový žľab nemá dostatočný sklon (2 až 3 cm na 10 m dĺžky), pretože nastala chyba pri montáži, voda neodteká a postupne sa v ňom začnú zhromažďovať nečistoty. Túto chybu môžeme takisto (pravdaže iba do istej miery) skorigovať ohnutím nosných hákov. Postupujeme rovnako ako pri oprave, ale v tomto prípade uvoľníme žľab z plechových úchytov na hákoch po celej dĺžke.

Ohýbať začíname od odtokovej rúry, respektíve žľabového kotlíka. Je dôležité uvedomiť si, o koľko sa bude musieť ten-ktorý hák ohnúť pri dodržaní správneho sklonu celého žľabu. Pri opačnom sklone sa nám asi tento postup neosvedčí a bude treba celý žľab demontovať a opätovne namontovať.


Zanesený žľab


Odkvap plný starého hnijúceho lístia neodvádza vodu do odtokových rúr. Keďže sa v ňom zadržiava prach, peľ, a najmä vlhkosť, po relatívne krátkom čase prichádza ku korózii a jeho úplnému znehodnoteniu. Ak zistíme, že žľab je zanesený, dôkladne ho vyčistíme pomocou lopatky, ktorú si zhotovíme z kúska plechu. Dlátom alebo skrutkovačom skontrolujeme, či plech žľabu nie je prehrdzavený.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108580


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108581


Háky upravujeme do žiadaného tvaru pomocou ohýbacej páky. Po uvoľnení úchytov založíme na hák ohýbaciu páku a opatrne zapáčime


Nečistoty zo žľabu vyberáme pomocou lopatky. Lopatku si môžeme urobiť z kúska plechu, ktorý zrolujeme. Zaletujeme ho alebo omotáme kúskom drôtu. Veľkosť a tvar lopatky zvolíme podľa odtokového žľabu

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Ak zistíme bodovú koróziu, ktorá presahuje takmer cez celú hrúbku plechu, alebo sa plech ľahko ohýba v určitých miestach tak, že hrozí jeho zlomenie, sú všetky pokusy o opravu prakticky vylúčené. Vtedy neváhame a vymeníme celú poškodenú časť odkvapu. Ak však zistíme, že plech je ešte dostatočne pevný, vyčistíme ho drôtenou kefou a natrieme ochrannými nátermi – najprv odhrdzovačom, potom základnou farbou a napokon niektorým z vonkajších emailov. V súčasnosti je na trhu aj dostatok jednorazových antikoróznych náterov (Hammerite, Antirezin, Alkyton), ktoré tiež možno použiť. Sú však cenovo náročnejšie.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108583


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108584


Ak je plech ešte v poriadku, očistíme ho od hrdze drôtenou kefou a natrieme protikoróznym náterom


Až po dôkladnom vyčistení je žľab pripravený na ochranný náter


Najdôležitejší je náter zvnútra žľabu, vnútorný náter odkvapu slúži najmä na ochranu a zlepšenie funkčnosti a vonkajší je záležitosťou prevažne estetickou. Ak vymieňame časť žľabu poškodenú koróziou, vtedy zhrdzavenú časť korýtka odstrihneme nožnicami na plech. Uvoľníme plechové úchyty na hákoch a skorodovanú časť odstránime. Odstrihnuté okraje kliešťami upravíme do pôvodného tvaru. Vyskúšame, či sa nová časť dá nasunúť do pôvodnej – malo by to ísť s určitým odporom, aby prepojenie bolo dostatočne pevné. Na miesto prekrytia oboch častí (asi 10 cm) nanesieme hrubšiu vrstvu silikónového tmelu, obe časti žľabu do seba zasunieme a novú časť upevníme zahnutím úchytov. Aby sme zabezpečili pevnosť spojenia, okraje ešte mierne (len po hranicu pružnosti) stlačíme kliešťami.


Povolený letovaný spoj


V prípade, že na odtokovom žľabe povolí niektorý z letovaných spojov, voda neodteká do odtokovej rúry, ale preteká cez škáru a zamokruje omietku. Oprava letovaním neprichádza do úvahy. Môžeme sa pokúsiť obe časti žľabu spojiť nitmi, ale najjednoduchším a spoľahlivým riešením je vyplniť škáru silikónovým tmelom. Dôkladne ho natlačíme do štrbiny najmä z vnútornej strany žľabu.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108585


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108586


Dôkladne skontrolujeme aj úžľabia, kde nás často čaká nepríjemný objav. V tomto prípade zlomená škridla


Letovaný aj nitovaný spoj po čase povolil, preto je vhodnejšie štrbinu utesniť silikónomBleskozvod

Napriek povinnosti zabezpečiť budovu bleskozvodom ho najmä staršie rodinné domy nemajú namontovaný. Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Našťastie, v súčasnosti okrem stavebných úradov vyžadujú bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne, takže mnoho vlastníkov pristupuje k ich oprave. Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108587


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108588


Najľahšie viditeľnou poruchou bleskozvodu je prerušený zvod k uzemňovacej časti


Takáto oprava strešného zvodu by mala byť dočasná a to iba vtedy, ak vyhovuje uzemňovacia časť bleskozvodu


Majiteľ domu môže predovšetkým vizuálnou kontrolou posúdiť, či je oprava potrebná. Oprava je nevyhnutná vtedy, ak je prerušený niektorý so zvodov (drôt FeZn s priemerom 8 mm) od zbernej tyče k uzemňovacím tyčiam (tyč FeZn s priemerom 28 mm/2 000 mm), respektíve uzemňovacej doske. Okrem toho treba skontrolovať, či sú k bleskozvodu pripojené všetky kovové predmety umiestnené na streche (kovové olemovanie komínov, kovové odkvapové žľaby, plechové úžľabia, kovové okenné parapety a kovové súčasti strešných okien). Pri radovej zástavbe musí byť bleskozvod prepojený s bleskozvodom priľahlých susedných objektov.


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108589


Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

108590


Zbernú tyč bleskozvodu treba umiestniť tak, aby bola zabezpečená jej dobrá stabilita a zároveň aby hrot tyče bol najvyšším bodom budovy


Na meraciu svorku sa pripája meracie zariadenie pri kontrole zemného odporu sústavy. Zvyčajne sa nachádza nad ochranným uholníkom vo výške dostupnej na meranie


Ak bleskozvod zodpovedá týmto základným požiadavkám, treba na posúdenie jeho funkčnosti ešte zmerať zemný odpor. Aj to musí urobiť pracovník s príslušnými skúškami (napríklad revízny elektrikár), pričom odpor nameraný na meracej svorke nesmie byť vyšší než 15 Ohmov. Ak uzemňovacia časť bleskozvodu zodpovedá norme, je možné prípadné nedostatky nadzemnej časti opraviť. Opravu však musí vykonať odborná firma s príslušným certifikátom.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: bleskozvod dažďové zvody odkvapový systém strecha
Zdieľať článok

Diskusia