bleskozvod

Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov
Strecha, podkrovie

Údržba a opravy dažďových zvodov a bleskozvodov

Anglické príslovie hovorí, že dobrého koňa spoznáme po prvom cvale, dobrú ženu po desiatej hádke a dobrú strechu až po stej búrke. Nejednému obyvateľovi alebo majiteľovi domu dokáže dažďová voda narobiť veľké nepríjemnosti. Mať mláku pred vchodom do domu je mrzuté, kaluže a blato okolo garáže tiež určite nikoho nepotešia.