Tepelné čerpadlo vám zníži spotrebu energie

Tepelné čerpadlo vám zníži spotrebu energie

16. 01. 2013
Zdieľať

Pri prevádzke domu patria účty za vykurovanie a ohrev vody medzi najvyššie položky. Znížiť ich možno rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je využite tepelného čerpadla.

Prečo tepelné čerpadlo?

Aj keď nie ste majiteľom nízkoenergetického, ale „obyčajného“ domu z energetického slovenského priemeru, inštaláciou tepelného čerpadla môžete znížiť spotrebu energie na kúrenie a ohrev vody približne o 40 až 60 %. Okrem vykurovania a ohrevu vody sa tepelné čerpadlo využíva aj na ohrev vody v bazéne či na chladenie (napríklad tepelné čerpadlo s pasívnym chladením). Prevádzka nevyžaduje mimoriadnu obsluhu a údržbu a znížite svoju závislosť od dodávateľov energie.
 

Vykurovanie

Výstupná teplota vody na vykurovanie z tepelného čerpadla dosahuje 55 °C – ideálne pre nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové a stenové vykurovanie), ktoré pracujú s teplotou do 35 °C, ale možno ho využiť aj pre klasické vykurovanie radiátormi, kde sa počíta s maximálnou teplotou do 55 °C. Vyššie teploty znižujú hospodárnu prevádzku tepelného čerpadla. 

Tepelné čerpadlo vám zníži spotrebu energie

1184260
Vaillant

Spýtali sme sa...

Ing. Juraja Malíka, 
Vaillant Group Slovakia
 

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Ťažko povedať, čo znamená pre jednotlivca hlučné. Moderné TČ sú tiché, ich hlučnosť dosahuje maximálne 50 dB(A), čo je porovnateľné napríklad s umývačkou riadu, naproti tomu bežná chladnička má len o niečo nižšiu hlučnosť, asi 40 až 45 dB(A). Za hlučnejšie ľudia stále považujú tepelné čerpadlo vzduch – voda, presnejšie jeho vonkajšiu jednotku (hlučnosť spôsobuje veľký ventilátor). Aj tu sa nám však novými technológiami podarilo znížiť hodnotu hluku vonkajšej jednotky približne na 50 dB(A). 

Tepelné čerpadlo vám zníži spotrebu energie

1184261
Vaillant

Môže byť tepelné čerpadlo jediným zdrojom tepla? 

„Tepelné čerpadlo sa zvyčajne navrhuje na monoenergetickú prevádzku, pri ktorej je zdrojom energie len elektrický prúd. Ten poháňa kompresor tepelného čerpadla, pri nepostačujúcom výkone tepelného čerpadla v chladných dňoch sa automaticky pripája zabudovaný elektrický ohrev. Monovalentý systém je investične oveľa náročnejší, keďže tepelné čerpadlo musí byť navrhnuté na pokrytie celej tepelnej straty budovy, preto sú nutné aj dosť veľké akumulačné zásobníky vody, keďže tepelné čerpadlo pracuje počas značnej časti roka s prebytkom výkonu. Ak je k dispozícii alebo chceme použiť aj kotol na drevo alebo plyn, systém je vhodný na bivalentnú prevádzku (teda s doplnkovým zdrojom tepla). Tepelné čerpadlo sa zapne len pri vhodných podmienkach, keď pracuje najefektívnejšie. V ostatných prípadoch ho podporuje pomocný zdroj tepla (napríklad kondenzačný kotol). Pri bivalentnej prevádzke, či už alternatívnej, alebo paralelnej, je dôležitý bod bivalencie (°C), teda  teplota vonkajšieho vzduchu, pri ktorej sa zapína doplnkový zdroj. Čím je bod prepnutia vyšší, tým budova využíva tepelné čerpadlo efektívnejšie; na druhej strane pri nižšej teplote bivalencie musí byť tepelné čerpadlo dimenzované na vyšší výkon s väčším zdrojom nízkopotenciálového tepla (napríklad väčším zemným kolektorom, väčším počtom zemných vrtov),“ hovorí Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti KKH. 
Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: čerpadlá energie tepelné
Zdieľať článok

Diskusia