Údržba drevených stavieb a konštrukcií

Údržba drevených stavieb a konštrukcií

27. 10. 2008
Zdieľať

Ak si kúpite nejaký elektrospotrebič – fotoaparát, vŕtačku či umývačku riadu –, súčasťou priložených materiálov býva návod na použitie, alebo návod na to, ako sa správne starať o výrobok. Pri spotrebičoch v hodnote niekoľko tisíc či desaťtisíc korún je takýto návod neoddeliteľnou súčasťou balenia. Zaujímavé je, že sa takéto návody na použitie a údržbu nedodávajú aj k dreveným stavbám a konštrukciám...

Bez kontroly to nepôjde

Kontrola celkového stavu drevenej stavby alebo konštrukcie odhalí zmeny, ktorými konštrukcia prechádza počas jej užívania, a ktoré sa skôr alebo neskôr dokážu prejaviť v jej poruchách. Kontroly technického stavu je potrebné vykonávať minimálne raz do roka. Prehliadky stavu budovy je dobré robiť najmä po zime, ale kontrolu nezaškodí vykonať aj pred začiatkom zimy alebo po väčšej živelnej udalosti, ako je napríklad víchrica, ľadovec, výdatné sneženie či dážď.

Hodnotenie technického stavu drevenej stavby alebo konštrukcie je potrebné zamerať na miesta, pri ktorých je podozrenie na poškodenie. Keďže mnohé poškodenia dreva škodcami (hubami, hmyzom) ako aj iné poškodenia súvisia s vodou, odporúča sa prekontrolovať miesta, kde sa voda môže dostať do konštrukcie. Rizikovými miestami drevených krovov býva vrcholový spoj krokiev, nábeh z odkvapu, úžľabia a komínové priestupy. Časté poškodenia drevených prvkov krovu sa vyskytujú v miestach pod porušenou krytinou (porušený hrebenáč, zabudnutá posunutá škridla a podobne), ktorá takto stráca svoju hydroizolačnú funkciu. Dôležitým indikátorom zatekania strechy bývajú tzv. mapy na dreve, teda fľaky od vody.


Údržba drevených stavieb a konštrukcií

168906

Dlhodobé zatekanie do konštrukcie cez poškodenú strechu vedie aj k poškodeniu ďalších častí dreveného objektu, napríklad stropu, horných častí alebo trámov drevenej steny a iných. Kontrola izolácií proti zemnej vlhkosti je dôležitá najmä pri spodných trámoch konštrukcie, teda tých, ktoré sú v kontakte s terénom, podmurovkou, alebo ktoré tvoria prahy dverí. Poškodenými miestami môžu byť trámy prechádzajúce pod oknami, napríklad ak vonkajšie okenné parapety nesprávne odvádzajú vodu alebo nie sú dobre odvetrávané, napríklad pri umiestnení kvetináčov na nich.

Pri kontrole okien je potrebné zamerať sa na celkový stav dreveného a skleného materiálu a náterov. V spodných zónach drevených krídel a rámov okien sa občas zhromažďuje dažďová alebo skondenzovaná voda, čo môže viesť k vzniku plesní alebo hniloby alebo aj k odpadávaniu zasklievacieho tmelu (gitu).

Podobne aj pri dverách je potrebné kontrolovať spodné zóny krídel a zárubní, či nedochádza k vlhnutiu, alebo porušeniu povrchového náteru okopávaním. Nezabudnite ani na kontrolu miest, kadiaľ vedú inštalácie vody, vykurovania a kanalizácie vo vnútorných priestoroch konštrukcií, aby sa zabránilo poškodeniu drevených podláh.


Údržba drevených stavieb a konštrukcií

168907

Malými opravami predchádzať väčším problémom

Pravidelné podrobné prehliadky technického stavu drevenej stavby a konštrukcie nám pomôžu včas odhaliť začínajúce poškodenia, ktoré treba čo najskôr opraviť, a tak predísť oveľa väčším problémom. Cieľom drobných opráv je v prvom rade zamedziť zatekaniu dažďovej vody a zvlhčovaniu drevených prvkov. Následná oprava zanedbaných problémov, ktoré ostali dlhý čas bez povšimnutia, je veľmi prácna a nákladná. Napríklad dlhodobo zvýšená alebo nadmerná vlhkosť dreva prispieva k rozvoju drevokazných organizmov – predovšetkým húb, ktoré spôsobia hnilobu dreva, ale aj drevokaznému hmyzu. Vysoký stupeň poškodenia dreva týmito škodcami znamená náročnejšie a rozsiahle sanačné opatrenia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Drobné opravy možno realizovať napríklad prichytením uvoľnených drevených prvkov pomocou klincov alebo lepidiel, výmenou uvoľnených alebo puknutých škridlíc a šindľov za nepoškodené a podobne.

Vetranie je nevyhnutné

Nedostatočné vetranie a výmena vzduchu hlavne pri obývaných, ale aj neobývaných častiach drevených stavieb, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice a podobne, môže viesť k problémom s kondenzáciou vodných pár a následne so zvýšením vlhkosti samotného dreva. Drevo sa veľmi dobre dokáže prispôsobiť stavu okolitého prostredia – keď zvýšime vlhkosť, drevo túto vlhkosť absorbuje, keď sa vlhkosť zníži, tak drevo zo seba vlhkosť „vydýchne“. Pre dlhodobú vnútornú klímu obytných priestorov sa odporúča ustálená relatívna vlhkosť vzduchu 40 až 50 %, pri teplote 20 až 24 °C. Teplotu možno ovplyvniť kúrením, vlhkosť zasa vetraním.

Pravidelné čistenie


Údržba drevených stavieb a konštrukcií

168905

Čistenie drevených stavieb a konštrukcií je nevyhnutnou súčasťou ich údržby a ochrany. Najjednoduchším spôsobom čistenia je zbavenie povrchu drevených prvkov od prachu a pevných nečistôt obmetaním, utieraním alebo vysávaním. Ďalším spôsobom je umývanie, napríklad exteriér zrubového domu sa umýva vodou s pridaným neagresívnym čistiacim prostriedkom. Najskôr sa povrch zrubových stien opláchne zhora nadol, pričom sa odstránia hrubé nečistoty – pavučiny, usadený prach a peľ. Potom sa stena umýva čistiacou kefou s použitím čistiaceho prostriedku. Na záver sa stena opäť opláchne, aby na nej nezostali zbytky čistiaceho prostriedku. Umývanie sa odporúča realizovať za letného suchého počasia. V prípade potreby možno po takomto očistení povrchu aplikovať chemickú ochranu všetkých rizikových miest (napríklad výsušné trhliny a podobne) alebo opraviť porušenú či zoslabnutú povrchovú úpravu dreva.

Na konci jesenného obdobia treba vyčistiť odkvapy a úžľabia od napadaného lístia, ihličia alebo drobných konárov, ktoré by bránili odtekaniu dažďovej vody zo strechy.

Nežiaduca zeleň

Zeleň v okolí drevenej stavby alebo konštrukcie pôsobí príjemne a harmonizujúco. Avšak v prípade tienenia vysokými stromami alebo pri priamom kontakte rastlín a krovín s drevenou stavbou, či jej časťami, sa opäť vytvárajú ideálne podmienky na zvyšovanie vlhkosti dreva a následné poškodenie najmä hubami a hmyzom.

Správny spád terénu

Správne upravený terén v okolí drevenej konštrukcie by mal mať spád smerom od budovy, aby bola zrážková voda odvádzaná smerom od základovej konštrukcie.

Servisná knižka drevenej konštrukcie

Ako bolo v úvode spomenuté, k mnohým spotrebičom dostaneme návod na použite a údržbu. V prípade drevených objektov je tiež vhodné mať dostatočné informácie o použitých ochranných látkach a náteroch, ako aj praktické rady týkajúce sa vhodnej starostlivosti a údržby. Mnohé zásady údržby sú špecifické pre daný výrobok z dreva a väčšinou ich jednoznačne predpisuje výrobca.

V prípade, že počas užívania budú vykonané povrchové úpravy alebo nátery, je vhodné poznačiť si aspoň údaje o type náterovej látky či ochranného prostriedku a farebný odtieň do „servisnej knižky“, aby sa do najbližšej kontroly na niektoré detaily, ktoré sú dôležité pri dlhodobej údržbe, nezabudlo.

Článok vyšiel v publikácii etko o dreve v interiéri a exteriéri, JAGA GROUP 2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevené konštrukcie drevo drevostavba
Zdieľať článok

Diskusia