V ústrety slnku

V ústrety slnku

07. 03. 2007
Zdieľať

Rodinný dom v rakúskej obci Passail bol vybudovaný koncom šesťdesiatych rokov ako masívna tehlová stavba, v tom čase klasickým spôsobom. Prešiel generačnou výmenou a mladí stavebníci sa rozhodli zrenovovať ho do takej miery, aby zodpovedal čo najširšej škále požiadaviek na moderné bývanie. Mottom ich prvotných úvah bolo rozšírenie domu na primeraný plošný štandard s vysokým stupňom používateľského komfortu. Pritom však – ako je to v Rakúsku veľmi časté – malo ísť o stavbu spĺňajúcu prísne ekologické kritériá s vysokou mierou ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Veľkou výhodou investorov bolo ich príbuzenstvo so spolupracovníkom známeho architekta Erwina Kalteneggera, ktorý patrí v Rakúsku k najuznávanejším odborníkom v oblasti energeticky úspornej stavby. Rodina Zottlerová-Rumplová teda poverila mladého architekta Martina Zottlera vypracovaním konceptu energetickej sanácie pôvodného rodinného domu, ktorý mal po prestavbe plne zodpovedať kritériám udržateľnej výstavby.

Architektonický koncept

Architekt Martin Zottler dokonale využil svoje dlhoročné skúsenosti s navrhovaním energeticky pasívnych domov a jeho cieľom bolo navrhnúť dom s extrémne nízkou spotrebou energie. Keďže malo ísť o dvojgeneračný dom, bolo treba urobiť nadstavbu. Ako ideálny konštrukčný systém s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami sa na jej realizáciu ponúkal ľahký materiál na báze dreva. Pôvodné podkrovie so sedlovou strechou tak nahradila kubusovitá forma poschodia so strechou plochou. Táto kompaktná stavebná forma zároveň dodala domu ráz súčasnej modernej architektúry.

V ústrety slnku

81066


V ústrety slnku

81067


Pôdorys poschodia a rez navrhovaného riešeniaVýchodiskovou myšlienkou koncipovania architektúry domu bola snaha orientovať obytné miestnosti v ústrety slnku, podobne ako sa za svetlom otáča kvet. Pozemok s plochou 830 m2 sa však nachádza na okraji ihličnatého lesa. Jeho zatienenie z východnej a čiastočne aj z južnej strany si vyžadovalo vytvorenie individuálneho solárneho konceptu domu, a to tak, aby sa z tejto relatívne nevýhodnej situácie dalo vyťažiť zo slnečného žiarenia maximum.Výsledkom návrhu bola teda nadstavba s cielene umiestnenými a optimálne dimenzovanými presklenými plochami a s pričlenenou terasou. Celková plocha nadstavby bola 20,50 m2. Sčasti je položená na stĺpoch a spĺňa funkciu klimatickej ochrany hlavného vstupu. Druhá polovica hmoty sa akoby ľahko vznášala nad pôvodnou stavbou. Na poschodie vedie samostatné schodisko z exteriéru.

Stavebno-konštrukčné riešenie

Celé poschodie, čiže nová nadstavba, je realizované v energeticky pasívnom štandarde. Nosný systém stien a stropov tvoria drevené masívne vrstvené panely. V mieste obvodových stien a podlahy vyčnievajúcej časti nadstavby sú na panely uchytené dvojité drevené nosníky. Tie plnia sekundárnu funkciu nosiča omietky a ich vonkajšie opláštenie tvoria drevovláknité dosky. Tepelnoizolačná dutina je vyplnená fúkanou celulózou hrúbky 36 cm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


V ústrety slnku

81068

Strecha je riešená ako plochá strecha s tepelnoizolačnou vrstvou z penového polystyrénu v spáde (stredná hrúbka 40 cm) a s krycou štrkovou vrstvou na fóliovej hydroizolácii.

Pôvodné prízemie z tehál prešlo dôslednou energetickou sanáciou – steny boli zateplené kontaktným systémom z penového polystyrénu s hrúbkou 18 cm a podlaha k suterénu tepelnou izoláciou s hrúbkou 6 cm (z dôvodu obmedzenej výšky podlažia). Na celej stavbe boli vsadené okná vhodné pre pasívne domy, a to na báze kombinácie dreva a hliníka s tepelnoizolačným trojsklom. Okolo steny v suteréne bola vytvorená drenáž a následne boli steny až do výšky základovej škáry zateplené extrudovaným polystyrénom s hrúbkou 10 cm. Konečnú povrchovú úpravu prízemia i poschodia tvorí silikátová omietka.

Pri tvorbe konštrukčných detailov sa veľký dôraz kládol na vylúčenie vzniku tepelných mostov. Vďaka správnemu návrhu a dôslednému pracovnému postupu počas realizácie bola zabezpečená aj vzduchotesnosť obálky budovy (predpokladaná hodnota tlakovej skúšky nL50 = 0,45 h-1).

Technické riešenie

Vzhľadom na to, že v pôvodnom objekte bol inštalovaný nedotknutý vykurovací systém s kotlom na vykurovací olej a v danej lokalite zatiaľ nie je vybudovaná vetva obecného diaľkového teplovodu, vykurovanie domu zostalo pôvodné.


V ústrety slnku

81069

Ako alternatívny zdroj tepla sa v budúcnosti predpokladá automatický kotol na pelety. V studenom ročnom období nemožno rátať s dostatočným solárnym príspevkom kvôli silnému zatieneniu fasády zo strany priľahlého lesa. Z tohto dôvodu bol v obytných miestnostiach navrhnutý systém dohrevu v podobe stenového vykurovania. Štandard takmer energeticky pasívneho domu dosiahol renovovaný objekt vďaka inštalácii systému riadeného vetrania so spätným získavaním tepla. Súčasťou vetracieho systému je zemný výmenník, v ktorom dochádza počas zimného obdobia k predhrievaniu čerstvého vzduchu. Naopak v letnom období je efekt opačný – teplý vonkajší vzduch sa predchladzuje. Letnému prehriatiu miestností predchádzajú automaticky riadené žalúzie z vonkajšej strany zasklených plôch.

Prezentovaný projekt energeticky efektívnej sanácie staršieho rodinného domu je jedným z prvých vzorových príkladov úspešnej renovácie existujúceho stavebného fondu malých budov v Rakúsku. Môže sa stať zdrojom inšpirácie a podnetov aj v našich podmienkach. Úctyhodná miera zníženia energetickej náročnosti domu po renovácii na takmer desatinu pôvodnej hodnoty je príkladom hodným nasledovania. Investori a projektový tím sa okrem toho snažili v maximálnej miere uprednostniť stavebné materiály a technológie s pozitívnou ekologickou bilanciou.

Základné údaje stavby
Investor: Rodina Zottlerová-Rumplová, Passail, Rakúsko
Projekt: Arch°Buero DI Erwin Kaltenegger Passail,
Arch. DI Martin Zottler
TZB: TB Bierbauer, Passail
Celková úžitková plocha: 202,30 m2
Energeticky vzťažná plocha: 141,20 m2
Merná potreba tepla na vykurovanie: 18,9 kWh/(m2.a)
Tepelná záťaž: 10,8 W/m2
Hodnota primárnej energie (vykurovanie, OPV a elektrina): 36,4 kWh/(m2.a)

Parametre obalových konštrukcií (nadstavba):
Obvodová stena: U = 0,10 W/(m2.K)
Strecha: U = 0,09 W/(m2.K)
Okná a zasklené steny: Uw 
0,85 W/(m2.K)
Zasklenia: U = 0,50 W/(m2.K)

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: energia rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia