03. 03. 2011 Zdieľať

Návrh a projekt domu by mal vypracovať architekt tak, že pri ňom zohľadní všetky vaše požiadavky a tiež zabezpečí koordináciu so všetkými špecialistami. Súčasťou tohto postupu je aj návrh komína, ktorý musí spĺňať všetky bezpečnostné kritériá aj dobre plniť svoju funkciu.

 

Pri výbere vhodného komínového systému hrá rolu najmä to, pre koľko a aké spotrebiče sa bude používať a akým palivom sa v nich bude kúriť. Každý prípad je pritom potrebné posudzovať individuálne a konzultovať s odborníkmi, pretože iba tak možno dospieť k najvhodnejšiemu riešeniu. Rôzne komínové systémy sú totiž zostavené pre rozličné podmienky a existujú aj univerzálne komínové systémy, určené pre rôzne kombinácie druhov palív, typov spotrebičov, systémov vykurovania (vrátane nízkoteplotných a kondenzačných kotlov), na prirodzený aj nútený odvod spalín, s možnosťou pripojenia kozuba, kozubovej vložky, pece alebo plynového kotla, a to ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke.

Komínové systémy

Na odvedenie spalín od spotrebiča slúži komínový prieduch, ktorý môže byť doplnený aj o vzduchový prieduch na prívod vzduchu k spotrebiču. Správna veľkosť komínového prieduchu je pritom základom bezpečnej prevádzky komína a má vplyv aj na hospodárnosť spotrebiča – prierez prieduchu sa presne stanovuje pomocou počítačového programu, zjednodušene sa dá určiť z diagramu podľa výkonu spotrebiča, druhu paliva, teploty spalín, účinnej výšky komína a dymovodu. Jedno komínové teleso môže obsahovať viacero prieduchov, pričom možno kombinovať rôzne komínové systémy – napríklad jeden prieduch slúži na odvádzanie spalín od centrálneho vykurovania (plynového kondenzačného kotla), druhý odvádza spaliny z prídavného vykurovania (kozuba) a tretí zabezpečuje prívod vzduchu do kozuba na lepšie horenie.

Komínový systém Schiedel KERASTAR patrí medzi viacvrstvové antikorové komíny s tenkostennou keramickou vložkou, minerálnou izoláciou a antikorovým plášťom. Dôležitou vlastnosťou systému je jeho nízka hmotnosť, ktorá umožňuje založiť komín aj bez základov a zároveň zaručuje rýchlu výstavbu bez mechanizácie. Systém možno použiť v exteriéri aj v interiéri, bez nutnosti dodatočného opláštenia (napríklad sadrokartónom).

V súčasnosti sa používajú viacvrstvové komínové systémy, ktoré môžu byť zložené z rôznych materiálov. Na trhu sú k dispozícii systémy s keramickou, plastovou alebo kovovou vložkou, z ktorých možno postaviť komínové teleso s väčším počtom prieduchov a s rôznymi kombináciami priemerov vnútorných vložiek.
Komíny sa dajú deliť podľa rôznych kritérií: podľa spôsobu výroby a montáže, konštrukčného usporiadania, počtu pripojených spotrebičov, veľkosti prierezu, tlakových podmienok… Podľa spôsobu výroby a montáže sa rozdeľujú na systémové a individuálne. Systémový komín je podobný stavebnici – obsahuje všetky prvky aj príslušenstvo potrebné na správne fungovanie, takže z jeho jednotlivých komponentov možno poskladať kompletné komínové teleso. Je zostavený z kompatibilných dielov od jedného výrobcu, ktorý preberá zodpovednosť za komín ako celok. Individuálny komín je zostavený s použitím dielov, ktoré môžu pochádzať od rôznych výrobcov. Zodpovednosť za komín preberá ten, kto ho postavil, teda dodávateľ stavby alebo montáže (stavebná firma).

Delenie komínov na základe rôznych kritérií podľa

• spôsobu výroby a montáže: systémové a individuálne
• materiálu komínovej vložky: s keramickou alebo antikorovou vložkou
• konštrukčného usporiadania: jednovrstvové, dvojvrstvové, trojvrstvové
• počtu pripájaných spotrebičov: samostatné a spoločné
• plochy prierezu: úzke (do 0,04 m2 – priemer do 110mm), stredné (do 0,2025 m2 – priemer do 250 mm)
• tlakových podmienok: na podtlakové a pretlakové systémy
• spôsobu použitia: lokálne, ústredné, technologické

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: komín strecha systémy
Zdieľať článok