Vyšší štandard zo štandardných materiálov

10. 07. 2012
Zdieľať

Ešte donedávna sme od obvodových múrov chceli, aby boli dostatočne únosné na prenesenie zaťaženia zo stropov a strechy a aby nás ochránili pred nepriazňou počasia. Tým myslím predovšetkým dážď a vietor. To, že vaše štyri steny udržia aj teplo domáceho kozuba doma, sa bralo akosi automaticky a nikto neskúmal, do akej miery je to pravda. Dnes sa podmienky zmenili a tepelnoizolačné vlastnosti jednotlivých konštrukcií domu sú aj pre laikov veľmi zaujímavou a dôležitou informáciou.

Čo je nám blízke

Keď nazrieme do minulosti a zaostríme na tradičné stavebné materiály v slovenskej ľudovej architektúre, zistíme, že sa menili v závislosti nielen od lokality, ale aj od obdobia. V horských oblastiach Slovenska bolo veľmi obľúbené drevo, smerom na juh a západ to boli kameň, nepálená hlina a postupom času stále viac aj hlina pálená. V období socializmu drevo z nášho stavebníctva takmer vymizlo. Sčasti to mala na svedomí propaganda, sčasti prísne požiarne normy a sčasti aj nové možnosti výstavby z tvárnic – či už keramických, alebo pórobetónových. Isté je, že na bývanie v domoch z masívnych materiálov sme si zvykli a predstava života v ľahkej drevenej konštrukcii vyplnenej tepelnou izoláciou nie je každému po vôli. Neexistujú na to racionálne dôvody, lebo domy z masívnych materiálov aj ľahké drevodomy majú svoje výhody a nevýhody, pričom oba typy stavieb možno zrealizovať k úplnej spokojnosti investora. Napriek tomu je ešte stále dom z masívnych materiálov voľbou väčšiny slovenských stavebníkov.     


Nízkoenergetický rodinný dom postavený z tehál Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou. Na dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu netreba takéto murivo dodatočne zatepľovať.

Nízkoenergetický rodinný dom postavený z tehál Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou. Na dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu netreba takéto murivo dodatočne zatepľovať.
Wienerberger

Spájanie funkcií

Obvodové konštrukcie energeticky úsporného domu musia spĺňať viacero náročných požiadaviek. Okrem dostatočnej únosnosti sú to tepelnoizolačné vlastnosti, vzduchotesnosť a veľký dôraz sa kladie na odstránenie všetkých tepelných mostov. Skĺbiť únosnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti v jednom materiáli nie je jednoduché. Únosnosť materiálu so zlepšujúcimi sa tepelnoizolačnými parametrami totiž klesá. Preto sa ako schodná cesta ukazuje rozdelenie jednotlivých funkcií obvodovej steny tak, aby ich plnili viaceré materiály na to predurčené. Statiku stavby nech zabezpečuje betón, tehla alebo pórobetón a tepelnoizolačnú funkciu prenechajme tepelným izoláciám. Energeticky úsporný dom možno postaviť ako ľahkú, ale aj masívnu konštrukciu. Ak si vyberiete murovanie, dôležité je nájsť ekonomické optimum medzi sendvičovou stenou z únosného masívneho materiálu a tepelnej izolácie alebo použitím jednovrstvovej konštrukcie z tvárnic s vysokým tepelným odporom omietaných termoomietkou. Nezanedbateľnou veličinou, ktorá môže mať vplyv na konečné rozhodnutie, je celková hrúbka navrhnutej konštrukcie. Tá totiž ovplyvňuje konečnú veľkosť obytnej plochy a za tú sa platí.


Nízkoenergetický rodinný dom postavený z tehál Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou. Na dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu netreba takéto murivo dodatočne zatepľovať.

Nízkoenergetický rodinný dom postavený z tehál Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou. Na dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu netreba takéto murivo dodatočne zatepľovať.
Wienerberger

Nároky sú vysoké

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti energeticky úsporných domov sú také prísne, že hrúbka tepelnej izolácie narastá do prekvapivých rozmerov. Pri nízkoenergetických domoch nie je jednoznačne daná hodnota súčiniteľa prechodu tepla U, ale pohybuje sa niekde okolo 0,2 W/(m2 . K) v závislosti od výpočtu celkových tepelných strát domu. Zvyčajne to znamená 15 až 25 cm tepelnej izolácie. Výrobcovia masívnych stavebných materiálov však prichádzajú s tvárnicami vypĺňanými tepelnou izoláciou, ktoré svojimi vlastnosťami dokážu splniť požiadavky na nízkoenergetický dom aj v jednovrstvovej konštrukcii. Pri pasívnych domoch sú tepelnotechnické vlastnosti netransparentných obalových konštrukcií presne dané (U < 0,15, pri rodinných domoch často až 0,1 W/(m2 . K)) a dajú sa dosiahnuť sendvičovou konštrukciou, pričom v niektorých prípadoch narastá hrúbka tepelnej izolácie takejto stavby až na 40 cm.


Ideálny spôsob vylepšenia tepelnoizolačných vlastností tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong je zatepliť pomocou špeciálnych tepelnoizolačných dosiek Multipor. S takto zaizolovaným murivom môžete dosiahnuť aj parametre pasívneho domu, navyše, s výbornými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami.

Ideálny spôsob vylepšenia tepelnoizolačných vlastností tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong je zatepliť pomocou špeciálnych tepelnoizolačných dosiek Multipor. S takto zaizolovaným murivom môžete dosiahnuť aj parametre pasívneho domu, navyše, s výbornými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami.
Bohumil Salek – Ytong


Ideálny spôsob vylepšenia tepelnoizolačných vlastností tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong je zatepliť pomocou špeciálnych tepelnoizolačných dosiek Multipor. S takto zaizolovaným murivom môžete dosiahnuť aj parametre pasívneho domu, navyše, s výbornými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami.

Ideálny spôsob vylepšenia tepelnoizolačných vlastností tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong je zatepliť pomocou špeciálnych tepelnoizolačných dosiek Multipor. S takto zaizolovaným murivom môžete dosiahnuť aj parametre pasívneho domu, navyše, s výbornými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami.
Bohumil Salek – Ytong

Lepšie je to bez malty

Aby murované konštrukcie splnili náročné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti steny, bolo nevyhnutné prispôsobiť nielen tvar a vlastnosti jednotlivých blokov, ale aj technológiu výstavby. Na odstránenie tepelných mostov v ploche konštrukcie steny sa museli zmenšiť ložné škáry medzi jednotlivými tvárnicami. Preto sa dnes pri stavbe z tepelnoizolačných brúsených tehál nepoužíva klasická malta, ale špeciálne lepidlo. Presné lepené tvárnice sú charakteristické aj pre pórobetón. Vďaka tomuto spôsobu výstavby sa znižuje aj stavebná vlhkosť konštrukcie a minimalizujú sa problémy, ktoré s ňou súvisia. Systém lepenia presných tvárnic v radoch spájaných na pero a drážku prácu veľmi urýchľuje a zefektívňuje. Okrem zmenšovania ložnej škáry prinášajú systémové riešenia aj množstvo doplnkových produktov, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní tepelných mostov v kritických detailoch okolo ostení a v mieste stužujúcich vencov.


Stavať zo sivého pórobetónu Porfix dnes znamená využiť systém, ktorý okrem tvárnic určených na výstavbu jednovrstvového obvodového muriva obsahuje aj ucelený stropný systém a možnosť zhotoviť nosné aj nenosné preklady. Zaručuje to rýchlu a presnú výstavbu, čo má veľký vplyv na cenu aj kvalitu stavby.

Stavať zo sivého pórobetónu Porfix dnes znamená využiť systém, ktorý okrem tvárnic určených na výstavbu jednovrstvového obvodového muriva obsahuje aj ucelený stropný systém a možnosť zhotoviť nosné aj nenosné preklady. Zaručuje to rýchlu a presnú výstavbu, čo má veľký vplyv na cenu aj kvalitu stavby.
PORFIX – pórobetón, a.s.

Čo prináša klasika

So stavbou z u nás tradičných materiálov má väčšina projektantov a stavebných firiem dlhoročné skúsenosti. Hoci sa technológia výstavby zmenila, jednotliví výrobcovia ponúkajú školenia práce s dodávaným materiálom, a tak si vytvárajú sieť certifikovaných firiem, ktoré daný výrobok vedia odborne zabudovať. Vďaka zmeneným technologickým postupom sa zvyšuje rýchlosť výstavby, znižuje sa vlhkosť konštrukcie, ktorá je nevyhnutným sprievodným znakom pri mokrých stavebných procesoch, ako je murovanie, a ak sa dodržia všetky odporúčania výrobcu, zvyšuje sa aj presnosť a precíznosť stavby. Okrem toho výrobcovia tvárnic prichádzajú s ucelenými systémami, vďaka ktorým možno z jedného materiálu v krátkom čase vyskladať takmer celý dom. Systémové riešenia si však vyžadujú dôslednosť a staré stavbárske príslovie cól sem, cól tam tu už neplatí. V opačnom prípade vychádza snaha výrobcu o kvalitný materiál aj vaša investícia do drahšieho výrobku nazmar. Významnými vlastnosťami masívnych materiálov sú aj ich akustické parametre, schopnosť akumulovať teplo, ale aj udržať dom vychladený počas horúcich letných dní, odolnosť proti požiaru a dlhá životnosť.


Stavba z brúsených tehál Heluz

Stavba z brúsených tehál Heluz
Heluz


Brúsené tehly s veľkým tepelným odporom, určené aj na jednovrstvové obvodové konštrukcie, sa lepia pomocou špeciálneho lepidla, vďaka čomu je ložná škára zmenšená na minimum. Okrem toho systém obsahuje aj doplnkové tehly na vyriešenie detailov – napríklad v mieste parapetov a nadokenných prekladov.

Brúsené tehly s veľkým tepelným odporom, určené aj na jednovrstvové obvodové konštrukcie, sa lepia pomocou špeciálneho lepidla, vďaka čomu je ložná škára zmenšená na minimum. Okrem toho systém obsahuje aj doplnkové tehly na vyriešenie detailov – napríklad v mieste parapetov a nadokenných prekladov.
Heluz


Brúsené tehly s veľkým tepelným odporom, určené aj na jednovrstvové obvodové konštrukcie, sa lepia pomocou špeciálneho lepidla, vďaka čomu je ložná škára zmenšená na minimum. Okrem toho systém obsahuje aj doplnkové tehly na vyriešenie detailov – napríklad v mieste parapetov a nadokenných prekladov.

Brúsené tehly s veľkým tepelným odporom, určené aj na jednovrstvové obvodové konštrukcie, sa lepia pomocou špeciálneho lepidla, vďaka čomu je ložná škára zmenšená na minimum. Okrem toho systém obsahuje aj doplnkové tehly na vyriešenie detailov – napríklad v mieste parapetov a nadokenných prekladov.
Heluz

Tradične k energetickým úsporám

Ak sa rozhodnete stavať energeticky úsporný dom z masívnych materiálov, ujasnite si, aký štandard chcete dosiahnuť. Postaviť nízkoenergetický dom sa dá aj s využitím rôznych tvárnic s vysokým tepelným odporom, ktoré už nie je nutné zatepľovať. Ak si však robíte chúťky na dom v pasívnom štandarde, zvoľte radšej obvodové murivo, ktoré má síce malý tepelný odpor, ale pri malej hrúbke vysokú únosnosť. Takéto múry potom môžete zatepliť potrebným množstvom tepelnej izolácie. Tak vylúčite riziko vzniku rosného bodu v masívnej časti konštrukcie a zároveň udržíte hrúbku obvodovej steny na prijateľnej úrovni.


  Na konštrukciu stropov a obvodových stien pasívneho rodinný dom v Pustých Úľanoch sa použil systém od firmy Wienerberger. Obvodové steny sú zo systému POROTHERM 38 Profi, ktorý je založený na murovaní z presných tehlových blokov, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny a jej neprievzdušnosť. Masívny keramický materiál má zároveň aj výbornú akumulačnú schopnosť. Teplo, ktoré prijme v podobe zimných pasívnych solárnych ziskov, postupne uvoľňuje do interiéru. Na dosiahnutie parametrov pasívneho domu bolo potrebné steny ešte doizolovať minerálnou vlnou v hrúbke 250 mm. Táto izolácia sa použila aj v podlahách na styku s terénom a v streche (350 mm). Vylúčenie tepelných mostov je zabezpečené šikovným konštrukčným návrhom jednotlivých rizikových detailov. Dom bol dokončený v roku 2010.

Na konštrukciu stropov a obvodových stien pasívneho rodinný dom v Pustých Úľanoch sa použil systém od firmy Wienerberger. Obvodové steny sú zo systému POROTHERM 38 Profi, ktorý je založený na murovaní z presných tehlových blokov, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny a jej neprievzdušnosť. Masívny keramický materiál má zároveň aj výbornú akumulačnú schopnosť. Teplo, ktoré prijme v podobe zimných pasívnych solárnych ziskov, postupne uvoľňuje do interiéru. Na dosiahnutie parametrov pasívneho domu bolo potrebné steny ešte doizolovať minerálnou vlnou v hrúbke 250 mm. Táto izolácia sa použila aj v podlahách na styku s terénom a v streche (350 mm). Vylúčenie tepelných mostov je zabezpečené šikovným konštrukčným návrhom jednotlivých rizikových detailov. Dom bol dokončený v roku 2010.
Wienerberger


  Na konštrukciu stropov a obvodových stien pasívneho rodinný dom v Pustých Úľanoch sa použil systém od firmy Wienerberger. Obvodové steny sú zo systému POROTHERM 38 Profi, ktorý je založený na murovaní z presných tehlových blokov, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny a jej neprievzdušnosť. Masívny keramický materiál má zároveň aj výbornú akumulačnú schopnosť. Teplo, ktoré prijme v podobe zimných pasívnych solárnych ziskov, postupne uvoľňuje do interiéru. Na dosiahnutie parametrov pasívneho domu bolo potrebné steny ešte doizolovať minerálnou vlnou v hrúbke 250 mm. Táto izolácia sa použila aj v podlahách na styku s terénom a v streche (350 mm). Vylúčenie tepelných mostov je zabezpečené šikovným konštrukčným návrhom jednotlivých rizikových detailov. Dom bol dokončený v roku 2010.

Na konštrukciu stropov a obvodových stien pasívneho rodinný dom v Pustých Úľanoch sa použil systém od firmy Wienerberger. Obvodové steny sú zo systému POROTHERM 38 Profi, ktorý je založený na murovaní z presných tehlových blokov, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny a jej neprievzdušnosť. Masívny keramický materiál má zároveň aj výbornú akumulačnú schopnosť. Teplo, ktoré prijme v podobe zimných pasívnych solárnych ziskov, postupne uvoľňuje do interiéru. Na dosiahnutie parametrov pasívneho domu bolo potrebné steny ešte doizolovať minerálnou vlnou v hrúbke 250 mm. Táto izolácia sa použila aj v podlahách na styku s terénom a v streche (350 mm). Vylúčenie tepelných mostov je zabezpečené šikovným konštrukčným návrhom jednotlivých rizikových detailov. Dom bol dokončený v roku 2010.
Wienerberger

Kategória: Energia Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: EÚB stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia