Zrubový konštrukčný systém

Zrubový konštrukčný systém

29. 11. 2005
Zdieľať

Medzi atraktívne a pôsobivé konštrukcie pre bývanie, rekreáciu i cestovný ruch patria zrubové stavby. Zrubový konštrukčný systém sa využíva aj pre stavbu záhradných domčekov. Z hľadiska technológie výroby ich môžeme rozdeliť na pravé zrubové konštrukcie - tradičné zruby (z masívneho dreva) alebo novodobé zruby (z masívneho a z lepeného dreva) a na sendvičové – falošné zrubové konštrukcie.

Pravé zrubové konštrukcie


Tradičné zrubové konštrukcie z masívu


Zrubový konštrukčný systém

36868

Tradičné zrubové konštrukcie sú zhotovené zo zrubových obvodových a priečkových stien. Konštrukčné prvky tradičných zrubov sú z kmeňov stromov opracované remeselným spôsobom. Hlavnými nástrojmi na opracovanie je sekera – tzv. „topor“ (od normálnej sekery sa líši tým, že má jednu stranu rovnú, prispôsobenú na pravú alebo ľavú ruku remeselníka, podľa toho, ktorou rukou bol zvyknutý pracovať), a ručné píly rôzneho typu (napr. na spíľovanie kmeňov alebo ich krátenie – tzv. „bruchatka“, stolárske s dreveným alebo kovovým rámom, „chvostovka“ a pod.).


Zrubový konštrukčný systém

36870

Zrubová konštrukcia sa spája a priestorovo stužuje tesárskymi spojmi – napr. spoje rohov obvodových stien pomocou vnútorných tesárskych zámkov (rybinový spoj, iné špeciálne tvary spojov), alebo vonkajších tesárskych zámkov (presahovanie zrubových prvkov za rovinu steny). Vodorovné škáry medzi zrubovými prvkami sa utesňujú rôznymi tesniacimi materiálmi a rôznymi konštrukčnými spôsobmi – v minulosti len machom alebo machom s dreveným krytím – v súčasnosti tesniacimi profilmi a tmelmi.

Novodobé zrubové konštrukcie z masívu a lepeného dreva


Zrubový konštrukčný systém

36875

Konštrukcie novodobých zrubov sú ovplyvnené vyššími požiadavkami človeka na bývanie, vyššími normatívnymi kritériami na kvalitu konštrukcií, širokými technologickými možnosťami drevárskej priemyselnej výroby, výskumom konštrukcií, vývojom stavebných materiálov (tepelnoizolačných, oplášťovacích a pod.) a ich cenovou dostupnosťou. Konštrukcia novodobých zrubov pozostáva zo stavebných prvkov z masívneho dreva alebo lepeného dreva – lepených blokov.


Zrubový konštrukčný systém

36876

Pri zrubových konštrukciách z masívu je základným konštrukčným prvkom strojovo profilované drevo. Masívny zrubový prvok môže byť z jedného kusa (okrúhle profily a pod.), alebo dĺžkovo nadpájaný rôznym typom spoja (najčastejšie zubovitým). Kvôli eliminácii objemových zmien by už mali byť čiastočne presušené (prirodzene, umelo), alebo môžu byť úplne vysušené pre klimatickú oblasť, v ktorej budú použité pre výstavbu objektu. Kvôli zabezpečeniu vzduchotesnosti stavby sa pri novodobých zrubových konštrukciách používajú tesniace profily vo vodorovných škárach, alebo difúzne fólie. Z hľadiska požiadaviek tepelnej ochrany sa zruby konštrukčne vyhotovujú ako jednoplášťové (hrúbky 15 až 20 cm), s prídavnou vrstvou tepelnej izolácie a obkladom, alebo dvojité konštrukcie s tepelnoizolačnou výplňou.


Zrubový konštrukčný systém

36874

Zrubové lepené prvky sú vyrobené zlepením z viacerých častí. Lepenie sa praktizuje na hrúbku, výšku a dĺžku prvku. Zrubové lepené prvky majú rôzne dimenzie a tvar priečneho profilu. Priečny profil môže byť štvorcového, obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru (lepené guliače, ktoré sa tvarovo z vonkajších strán zhodujú s prirodzeným tvarom kmeňov). Výroba lepených zrubových prvkov je náročnejšia a ekonomicky sú drahšie ako zrubové prvky z masívu. Majú však svoje prednosti ako je napr. pri určitých lepených prvkoch dostupnosť kvalitného dreva, rozmerová stabilita prvku, estetický vzhľad zrubu bez trhlín na exteriérovej aj interiérovej strane, zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti samotnej zrubovej steny (do tepelného odporu je zapojená celá hrúbka prvku bez trhlín).

Sendvičové zruby

Falošné sendvičové zruby tvarom pripomínajú tradičné zrubové konštrukcie, avšak ich skladba je prispôsobená zvýšeným nárokom na tepelnú ochranu – majú zakomponovanú vrstvu vysoko účinnej tepelnej izolácie. Vzhľadom na veľkú investičnú náročnosť, komplikované riešenie detailov a náročnú výrobu sú málo rozšírené.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevená stavba drevo drevostavba materiál zrub
Zdieľať článok

Diskusia