Zvýšené nároky na okno

Zvýšené nároky na okno

16. 12. 2008
Zdieľať

Nároky na vlastnosti okna sa zvyšujú s nárokmi na bývanie. Už nestačí, aby prepúšťalo svetlo a chránilo pred vetrom a dažďom. Dnes musí s domom spolupracovať pri šetrení energiami a musí sa prispôsobovať vysokým nárokom kladeným na obvodové konštrukcie aj z ekologického hľadiska.

Až 40 % energie uteká pri bežnej stavbe oknami. Takto plytvať by je v súčasnosti neprípustné. Ceny energií stúpajú závratným tempom a predpokladá sa, že sa táto tendencia tak skoro nezastaví. Ľudstvo míňa viac, než si môže dovoliť, a začína byť prírode dlžné. Skúste teda začať od seba a začnite šetriť.


Zvýšené nároky na okno

175223

Ak prerábate alebo staviate, buďte náročný na stavebné materiály a nepodľahnite iba najlepšej cene. Na celkové zníženie množstva potrebnej energie na vykurovanie treba komplexnosť riešenia. Napríklad bez kvalitných okien sa výrazne zníži efektivita aj toho najdrahšieho a najkvalitnejšieho zateplenia, pretože cez okná bude naďalej unikať priveľa energie. Ak necháte v kvalitne zateplenom dome pôvodné drevené eurookná (hrúbka rámu od 6,5 do 7,5 cm) alebo trojkomorové plastové okná so štandardným izolačným dvojsklom (celkový súčiniteľ prestupu tepla oknom Uw okolo 1,7 W/m² . K) a nebudete mať priamo pod oknami radiátor, môže sa stať, že v prípade poklesu vonkajšej teploty na –15 °C (čo nie je v našich zemepisných šírkach nič neobvyklé) sa na vnútornej strane okna teplota dostane asi len na 4 °C. To môže byť jednou z príčin neustále zarosených okien a neskôr možno aj plesne okolo nich. Najkvalitnejšie okná určené pre pasívne domy (Uw ≤ 0,85 W/m² . K) udržia teplotu vnútorného povrchu skiel nad 17 °C aj pri veľkých mrazoch. Sledujte preto pri výbere okna hodnotu Uw, ktorá by mohla byť malým orientačným bodom. Čím je nižšia, tým menej tepla vám utečie a menej zimy sa dostane dnu. A platí to všeobecne pre všetky typy okien. 
 

Výrobcovia okien na Slovensku sa dohodli na spoločnom postupe označovania okien energetickými štítkami. Ide o podobný spôsob označovania výrobkov, ako je známy pri domácich spotrebičoch, teda energetickou triedou A, B a podobne. Štítky vydáva nezávislé združenie ENERGOkno, ktorého garantom sú viaceré známe osobnosti zo stavebníctva. Ide o presne stanovený výpočet, kde sa do úvahy berie komplexné okno a nie len jeho jednotlivé časti. Stavebník tak môže získať jednoduchší prehľad a ľahšie sa zorientovať na trhu.

 

Ako je to s plastovými oknami?
Prezradil nám Ondřej Fridrich z firmy Deceuninck, spol. s r. o.
 

 

Energetické úspory pri využití plastových okien

V súčasnosti už dávno neplatí, že čím viac komôr má plastové okno, tým lepšie má tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše, s narastajúcim počtom komôr rastie šírka profilu, čo výrazne znehodnocuje estetickú hodnotu okna. Všeobecne sa odporúča:

– pre energeticky pasívne domy šírka profilu rámu okna 75 až 90 mm. Ideálna kombinácia je menšia pohľadová šírka s vypenením komôr profilu – takéto profily spolu s trojitým sklom môžu dosahovať bez problémov hodnotu Uw < 0,8 W/m² . K, a pritom nestrácajú eleganciu; – pre nízkoenergetické domy dnes už väčšinou stačí kvalitný šesťkomorový profil okenného rámu so šírkou 70 až 80 mm, s hodnotou Uw ≤ 1,1 W/m² . K. Z pohľadu zasklenia sú trojité sklá izolačne lepšie než dvojité. Svoju úlohu hrá tiež vyplnenie medzery medzi sklami – vzácne plyny majú lepšie izolačné vlastnosti než normálny vzduch. Vo väčšine súčasných domov nevznikajú najzásadnejšie energetické straty priamo oknami, ale väčšinou je problém v napojení okna na stavbu – okná nie sú dobre utesnené, izolácia škáry je stará, nekvalitná a neplní dostatočne svoju funkciu.

Faktory ovplyvňujúce množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie

Sklo

Sklo je plošne najväčšia súčasť okna (70 až 80 %), preto je jeho vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti najväčší.
Energetické faktory skiel:
– počet skiel (dvojsklá, trojsklá),
– hrúbka skla,
– úprava skiel – solárne fólie, prefarbenie skiel apod.,
– vyplnenie vzduchovej medzery medzi sklami (argón, xenón, kryptón).

Rám – plastové okno

Vlastnosti rámu okna sú na energetické úspory tiež veľmi dôležité, je to technologicky najzložitejšia časť okna.
Energetické faktory rámu plastového okna:
– šírka rámu (okenných profilov),
– počet a šírka komôr (viac komôr neznamená automaticky výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností),
– veľkosť, tvar a umiestenie kovových výstuh,
– počet a umiestenie tesnení (stredové tesnenie, dorazové tesnenie),
– výplne komôr (vypenené profily pre energeticky pasívne domy),
– typ súčasti okenných konštrukcií – stĺpiky alebo falošné stĺpiky (falošný stĺpik, tzv. štulp, znižuje tepelnoizolačné vlastnosti okna),
– použitie ventilačných klapiek,
– odvodňovacie a dekompresné otvory a drážky (minimálny vplyv).

Kovanie

Obvodové kovanie, kľučky a pánty majú tiež dosah na tepelnoizolačné vlastnosti, ktorý však nie je nijako zásadný.
 

Osadenie sklo – rám

– dištančný rámček medzi sklami (rozhodujúci je materiál distančného rámčeku),
– hĺbka zasklievacej drážky, resp. výška rámu – vyšší profil má lepšie izolačné vlastnosti.

Osadenie okna do plášťa budovy

Len správne osadené okná môžu plniť riadnu izolačnú funkciu. Kvalitné vyplnenie a utesnenie okenných škár má preto významný vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti okenných výplní. Dôležité sú:
– izolačné pásky,
– parotesné zábrany,
– montážna izolačná pena.

Doplnky

– predokenné rolety a žalúzie.


Zvýšené nároky na okno

175225

Na čo si treba dať pozor pri plastových oknách z hľadiska úspor energií nám poradili aj z firmy INCON, spol. s r. o.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri výbere okna sa každý snaží vybrať si také, ktoré disponuje najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami za čo najlepšiu cenu. Od dobrého a kvalitného okna sa očakáva, že prispeje k finančným úsporám vykurovacej energie a zlepší tepelnú a zvukovú pohodu v interiéri. Dôležitou súčasťou dodávky okna je aj jeho montáž, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť. Nekvalitná montáž a nedostatočné utesnenie medzery medzi oknom a stavebným otvorom môže totiž výrazne znížiť tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti celej okennej konštrukcie. Výber vhodnosti typu okna ovplyvňuje druh stavby, osobné požiadavky a finančné možnosti. Napríklad okná so 6-komorovým profilom, stavebnou hĺbkou rámu 76 mm a izolačným trojsklom sú vhodné na použitie do nízkoenergetických budov. Dôležitý je tu súčiniteľ prechodu tepla Ug ≤ 1,1 W/m2 . K, pretože sklo tvorí najväčšiu plochu okna.

Veľkým problémom nových okien býva rosenie v zimných mesiacoch. Na zníženie rizika rosenia okrajov skiel v zimných mesiacoch existuje možnosť skla s takzvaným teplým okrajom, v ktorom je hliníkový rámik na obvode skla nahradený antikorovým s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Osadením kvalitných okien je stavba síce uzavretá, ale netreba zabúdať na vetrenie, ktoré pomáha eliminovať riziko rosenia skiel. Dá sa tomu predísť správnym vetraním (asi 10 minút dvakrát denne necháme okno otvorené dokorán, pretože dlhodobým vetraním by mohlo dôjsť k prechladeniu miestnosti, čím sa zvyšuje riziko nákladov na vykurovanie), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu z vykurovacieho telesa (radiátora), umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia), priamo na okno. K zníženiu rizika rosenia pomáha aj použitie tesniacich pások v montážnej škáre okna, ktoré pomáhajú chrániť pred kondenzáciou vodnej pary a následnému vzniku plesní.

Ako sú na tom drevené okná?
Odpovedal nám Dušan Svetlík z firmy Mirador.

Okno ako transparentná konštrukcia obvodového plášťa budovy má okrem vizuálneho prepojenia interiéru s exteriérom výrazné tepelnoizolačné vplyvy na tepelné straty a zisky celého domu. Dôležitá je tepelná pohoda. teda teplota, pri ktorej sa človek cíti optimálne. Interiérová teplota tepelnej pohody sa dá znížiť zvýšením povrchových teplôt stien a najmä okien, kedy nedochádza k nadmernému prúdeniu vzduchu v obytnej miestnosti. Najväčší vplyv na tepelné straty okenných konštrukcií má samotný okenný rám, ako aj zasklenie. Zvýšenie povrchovej teploty rámov drevených okien sa dá docieliť zväčšovaním hrúbky profilu, poprípade špeciálnymi sendvičovými profilmi (okná pre pasívne domy IPD) a najmä vylepšeným zasklením (izolačné trojsklá). Pri izolačných sklách majú okrajové zóny vplyvom dištančných rámikov výrazné tepelné mosty, ktoré sa prejavia znížením povrchovej teploty až pod rosný bod, čím vzniká nežiaduca kondenzácia vodnej pary na okraji zasklenia (tým je predovšetkým hliník). Progresívne okenné konštrukcie už majú použité dištančné rámiky zo sklolaminátu (swisspacer), prípadne poplastované antikoro TGI. Pri izolačnom trojskle netreba zabúdať aj na solárne zisky (koeficient g), ktoré sú podstatne nižšie ako pri izolačnom dvojskle. Ideálne je na jednej stavbe kombinovať trojsklo s dvojsklom podľa orientácie svetových strán. Štandardne vyrábané drevené okno so súčiniteľom prechodu tepla celého okna Uw = 0,79 W/m2 . K, pri životnosti drevených profilov približne 80 rokov a za predpokladu pravidelnej údržby sa zaraďuje medzi konštrukcie, ktoré výrazne znižujú nároky na množstvo potrebnej energie na vykurovanie.
 


Zvýšené nároky na okno

175226


Zvýšené nároky na okno

175227

Pri izolačnom trojskle sú podstatne nižšie solárne zisky ako pri izolačnom dvojskle. Preto je ideálne na jednej stavbe kombinovať trojsklo s dvojsklom podľa orientácie svetových strán.

 

Parameter, ktorý charakterizuje tepelnoizolačné vlastnosti okna, sa nazýva súčiniteľ prechodu tepla a označuje sa ako Uw. Definuje tepelný tok cez 1 m2 plochy okna ako celku pri rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty 1 °C (prípadne 1 K) a udáva sa v jednotke W/m2 . K. Čím je hodnota prechodu tepla nižšia, tým dosahuje okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

 

 

A čo hliníkové okno z pohľadu šetrenia energiami?
Odpovedal nám Ing. Dušan Matejov zo spoločnosti HUECK SYSTEM, s. r. o.

Okno je prvok obvodového plášťa budovy, ktorého základnou funkciou je prenos svetla do budovy za predpokladu, že navyše chráni objekt pred poveternostnými vplyvmi (vietor, dážď), bráni úniku tepelnej energie cez svoju konštrukciu v zimnom období a zároveň zabraňuje nadmernému prieniku tepla do interiéru v letnom období.

Celkové tepelnoizolačné vlastnosti okna ovplyvňujú jeho samotné komponenty. Navyše, treba zohľadniť aj spôsob osadenia okna do stavebného otvoru.

Sklo
V súčasných stavbách sa v našich zemepisných a klimatických podmienkach najčastejšie používajú izolačné dvojsklá. Moderné konštrukcie čoraz častejšie využívajú izolačné trojsklá, prípadne dvojsklá, so stredovou transparentnou fóliou. Ide vlastne o dve, prípadne tri, sklenené tabule, vzájomne oddelené dištančným rámikom po obvode a zlepené sklárskym tmelom. Priestor medzi jednotlivými sklenenými tabuľami je na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností vyplnený vzácnym plynom (argón, kryptón a podobne), prípadne je v tomto priestore vákuum.

Jednotlivé sklenené tabule môžu byť úplne číre alebo zafarbené v hmote. Navyše sa na vnútornú stranu skla nanáša pokovaná mikrovrstva, ktorá zabraňuje prenikaniu tepelného žiarenia – či už z exteriéru, alebo z interiéru. Aj keď to vyzerá možno banálne, ale práve materiál, z ktorého je vyrobený dištančný rámik medzi sklami, výrazne vplýva na celkový súčiniteľ prechodu tepla. Preto sa pri moderných izolačných sklách používa namiesto hliníkového dištančného rámčeka antikorový, prípadne kompozitný (plast vystužený sklenenými vláknami). Použitím takzvaného tepelného rámika sa zároveň zamedzí vo väčšine prípadov tvorbe kondenzátu na interiérovej strane po obvode skla.

Rám
Izolačné sklo je následne uložené do okenného rámu krídla. Niektoré okenné systémy používajú celoobvodové lepenie izolačného skla do rámu krídla. Zasklievacia drážka medzi sklom a rámom musí byť správne odvetraná a odvodnená, aby nedochádzalo k prenikaniu kondenzátu do interiéru. V súčasnosti ponúkajú výrobcovia rôzne materiály na výrobu okenných rámov. Z pohľadu šetrenia energiami je ale najdôležitejšie, aby mal rám okna čo najnižšiu tepelnú vodivosť.

Preto výrobcovia hliníkových okien používajú profily s izolovaným mostíkom. Komory profilov sa vypĺňajú vysoko tepelne izolovanými jadrami. Na celkový súčiniteľ prechodu tepla taktiež vplýva konštrukčná hĺbka profilov.

Na tepelnej izolácii sa v nemalej miere podieľajú aj tesnenia, ich tvar a umiestnenie. Najvýhodnejšiu skladbu tvoria okná so stredovým a dorazovým tesnením. Kovanie okrem svojej základnej funkcie zavesenia krídla na rám zabezpečuje aj optimálny prítlak po obvode a vycentrovanie krídla v ráme. Navyše, v niektorých prípadoch treba zabezpečiť mikrovetranie priestoru.

Zabudovanie
Každé okno, pokiaľ má správne plniť svoju funkciu, musí byť správne zabudované do stavebného otvoru. Obvodová škára sa vypĺňa tepelnoizolačným materiálom, najčastejšie PUR penou alebo minerálnou vlnou. Aby tento materiál nestratil svoje tepelnoizolačné vlastnosti, chráni sa proti vlhkosti zo strany interiéru parotesnou fóliou alebo tmelom a zo strany exteriéru difúznou (paropriepustnou a vodoodpudivou) fóliou, prípadne špeciálnou expanznou páskou, ktorá zabráni prieniku dažďovej vody.

Keď sa na okná použijú tie najkvalitnejšie materiály a okno je precízne vyrobené a správne namontované, tak už je len na každom z nás, ako ovplyvní spotrebu energie na vykurovanie a chladenie. Pretože samotné okno spĺňa predpísané parametre len vtedy, pokiaľ je zatvorené. Preto je dôležité zabezpečiť výmenu vzduchu v objekte len krátkym prevetraním priestoru, prípadne vetracím zariadením, ktoré čerstvý vzduch upraví na požadovanú vnútornú teplotu. Taktiež je dôležité správne používať tieniacu techniku – tá v lete zamedzí prehrievaniu vnútorného prostredia a v zime umožní prenikanie slnečných lúčov (podieľajú sa na tepelných ziskoch). Najvhodnejšie je použitie vonkajších žalúzií, pretože slnečné žiarenie dopadajúce na žalúzie umiestnené v interiéri zohrieva tento materiál a vykuruje interiér.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom

 

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: okno
Zdieľať článok

Diskusia