22. 06. 2005
Zdieľať

Úlohou dizajnu 21. storočia už nie je len zvládnuť funkčnosť či praktickosť, popri tom musí mať výrobok aj zaujímavý tvar, originálny nápad či farebnosť. Snahou je vystúpiť z radu, byť iný a zaujať v širokej ponuke na trhu. Výsledkom sú kúsky s originálnym dizajnom a farebnosťou.

Aj pri domácich spotrebičoch sú jedným z prvkov originality farby – v obchode by mali pritiahnuť pohľad a záujem, pri každodennom používaní zas urobiť život krajším a veselším. Pretože či chcete, alebo nie, farba sprevádza človeka doslova na každom kroku.

Čo je farba


Ako sa býva s farbami

25812

Človek je neustále vystavený mnohorakému pôsobeniu farieb bez ohľadu na to, či si túto skutočnosť uvedomuje, alebo nie. Farba je vizuálny zážitok, má význam nielen v poznávaní objektov, ale aj pri orientácii človeka v prostredí. Farbu môžeme chápať aj ako prostriedok tvorby. V práci umelca, architekta je farba jedným zo základných prostriedkov, pomocou ktorých vyjadruje svoju myšlienku a emocionálne pôsobí na diváka. To sa využíva napríklad pri farebnej úprave priestorov odlišného charakteru – farebnosťou sa dajú dosiahnuť príjemné pocity, možno ňou zvýšiť výkonnosť či znížiť únavu. Farba je aj symbol (v politike, liturgii, heraldike, napríklad: srdce = červená, list = zelená). A v neposlednom rade je farba kvantifikovateľná a merateľná ako fyzikálna veličina.

Ako pôsobia farby

Účinky farieb a ich priamy vplyv na telesné životné funkcie nie sú také výrazné ako napríklad účinky chemikálií, ktoré môžu zanechať na ľudskom tele (ale aj v psychike) zreteľné stopy. Účinky farieb neohrozujú fyzické zdravie, ale pôsobia na naše city, nervovú sústavu a psychiku. Farby nás môžu aj charakterizovať. Niektorí bádatelia sa snažia odvodzovať z preferencií farieb význam alebo dokonca vyvodzovať závery o človeku. Dôležité sú aj výrazové možnosti jednotlivých farieb, ich vplyv a pôsobenie na človeka v oblasti svetelných či tepelných kontrastov, symbolické pôsobenie farieb a ich priradenie k jednotlivým typom temperamentu.

Farebné riešenie priestoru

Ak uznáme, že farba na človeka vplýva, ostáva už len malý krôčik k využitiu tohto vplyvu v praxi.


Ako sa býva s farbami

25815

Farba umožní zdôrazniť alebo potlačiť výraznosť jednotlivých prvkov interiéru či architektúry a dokáže aspoň pocitovo a opticky korigovať celkový dojem z priestoru, pričom najväčší význam má farebnosť stien, stropov a podláh. Sýte a tmavé tóny priestor dojmovo zmenšia, svetlé plochy stien zase vytvárajú pocit väčšej voľnosti. Teplé farby zmiernia pocit chladu tam, kde je napríklad nutné pracovať pri nižších teplotách alebo v miestnostiach s nedostatkom slnečného žiarenia; studené farby zmierňujú pocit tepla v priestoroch so zvýšenou teplotou. Ťažšie, tmavé farby zdôraznia pevnosť a hmotnosť, naproti tomu svetlé farby odhmotnia stavbu a pôsobia dojmom vzdušnosti a čistoty. Prílišná členitosť priestoru sa dá potlačiť jednotnou farebnosťou, naopak priestor nečlenený a jednotvárny sa môže oživiť bohatšou farebnosťou.
Farba sa zúčastňuje aj na vytváraní určitého obrazu priestoru a pomáha pri orientácii, je príčinou estetického prežívania, pôsobí na našu psychiku, ovplyvňuje naše správanie a pocity. Farba môže prispieť nielen k architektonickému dotvoreniu a korekcii priestorov, ale v estetickom a farebne harmonickom prostredí sa človek cíti príjemne.

Využitie vplyvu farieb v praxi

Je dokázané, že určité farebné riešenie ľudí aktivizuje, iné koncentruje ich pozornosť alebo vytvára pohodu. Z psychologického hľadiska je vhodné aj pri zariaďovaní priestoru a vytváraní istej nálady či atmosféry v ňom využiť asociácie, ktoré sprevádzajú vnímanie jednotlivých farieb:

biela = čistota, sneh, chlad, sterilita, svetlo, svadba;
sivá = nuda, priemernosť, sychravosť, všednosť, pochmúrnosť;
čierna = tma, smrť, smútok, strach;
žltá = slnko, svetlo, žiarivosť, žiarlivosť, radosť, leto;
oranžová = priateľstvo, teplo, energia, teplota;
červená = dynamika, život, krv, srdce, aktivita, láska;
fialová = otupnosť, staroba, pokora, smútok;
modrá = nebo, more, sen, sloboda, nekonečno, pohoda;
zelená = stromy, príroda, mladosť, budúcnosť, nádej.

Na záver…


Ako sa býva s farbami

25813

Farba je jedným z hlavných výrazových prostriedkov estetického cítenia človeka, účinky farby spoluurčujú vzťah človeka k okolitému svetu, k predmetom, ktoré ho obklopujú; farba sa zúčastňuje na vytváraní určitého obrazu priestoru, pomáha orientovať sa v ňom. Farby pôsobia aj na našu psychiku, ovplyvňujú naše city, správanie. Je známe, že farebnosť priestoru má vplyv na celkovú pohodu človeka a jeho pocity, ale môže ovplyvniť aj bezpečnosť či zdravie. Preto je dôležité nepodceňovať farebné riešenie priestoru a k návrhu pristupovať zodpovedne; ak si nie ste celkom istí, oslovte odborníkov, architektov, dizajnérov, ktorí vám určite poradia.

Kategória: Domáce spotrebiče Farby, materiály
Tagy: farby farebnosť interiérový dizajn
Zdieľať článok

Diskusia