bp

Materiály oplotenia
Materiály

Materiály oplotenia

Plot je pevná stavba, ktorá má dlhodobo brániť preniknutiu na pozemok. Zároveň je to vonkajšia stavba, celoročne vystavená poveternostným vplyvom, preto výber materiálov musí zodpovedať týmto náročným podmienkam. Na stavbu oplotenia sa používa murivo a prefabrikované prvky z betónu i keramiky, drevo v rôznych formách, kovový materiál rôznych druhov a profilov i plôch.

Brány, bránky
Záhradné stavby

Brány, bránky

Hoci to nie je pravidlo, výplň oplotenia býva materiálovo totožná so vstupnými bránkami a bránami vjazdov. V každom prípade bránky i brány tvoria neodmysliteľnú súčasť komplexného návrhu oplotenia.

Tvar a konštrukcia oplotenia
Záhradné stavby

Tvar a konštrukcia oplotenia

To, či oplotenie bude v súlade s hlavnou stavbou a svojím okolím, závisí najmä od jeho tvaru, konštrukcie a použitého materiálu. Tvar oplotenia je do značnej miery daný líniou vlastníckej hranice, charakterom terénu a celkovou koncepciou okolitej zástavby.

Návrh oplotenia
Záhradné stavby

Návrh oplotenia

Jednou zo základných funkcií oplotenia je jasné vymedzenie vlastníckej hranice. Najčastejšie ide o hranicu medzi súkromným priestorom vlastníka a inými typmi prostredí, ako sú napríklad verejná komunikácia, susedný pozemok alebo nezastavané územie. Dobre navrhnutý plot by mal rešpektovať obe prostredia, ktoré oddeľuje.