Tvar a konštrukcia oplotenia

22. 07. 2005
Zdieľať

To, či oplotenie bude v súlade s hlavnou stavbou a svojím okolím, závisí najmä od jeho tvaru, konštrukcie a použitého materiálu. Tvar oplotenia je do značnej miery daný líniou vlastníckej hranice, charakterom terénu a celkovou koncepciou okolitej zástavby.

Jedným z limitujúcich faktorov je výška oplotenia. Nepriehľadné oplotenie presahujúce 1,8 m vnímame ako bariérovú stavbu, ktorá má opodstatnenie skôr v prostredí so zvýšenými požiadavkami na ochranu proti hluku, než v tradičnej zástavbe rodinných domov. V nej by sa výška oplotenia mala odvodiť od okolitých plotov. Maximálna výška nepriehľadného plného oplotenia sa má pohybovať na úrovni 1,5 m. Sú to najmä murované tehlové a kamenné steny, ploty s výplňou z drevených dosiek, oceľových panelov, betónových prefabrikovaných dielcov a tvárnic. Na oplotenie presahujúce 1,5 m je vhodnejšie zvoliť priehľadné varianty, t. j. výplň z drevených latiek, rôznych typov oceľových pletív, mreží z tyčových či kovaných prvkov.

Tvar oplotenia bezprostredne súvisí s jeho konštrukciou. Tú tvorí nosná časť vo forme stĺpikov, podmurovky alebo steny a nenosná výplň. Zaťaženie z nosných prvkov sa prenáša do základov, kde treba dodržať najmä dostatočnú hĺbku základovej škáry. Je to nezamŕzajúca hĺbka a pohybuje sa v rozpätí od 0,8 m do 1,2 m až 1,4 m v závislosti od klimatických pomerov konkrétnej lokalite. Nedodržanie nezamŕzajúcej hĺbky základovej škáry je častou príčinou závažných a ťažko odstrániteľných porúch oplotenia.

Voľba materiálu by sa mala odvíjať od materiálového riešenia hlavnej stavby, vo vzťahu ku ktorej plní oplotenie doplnkovú funkciu. Pritom kombinácia dvoch druhov materiálov pre väčšinu oplotení úplne stačí. Nezanedbateľným kritériom pri voľbe materiálu je aj spôsob jeho údržby a životnosť nosných častí plota. Najkratšiu životnosť majú prvky z dreva, ktoré si vyžadujú ochranu impregnáciou. Životnosť oceľových prvkov, stĺpikov aj nenosnej pletivovej výplne možno predĺžiť použitím pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou poplastovaním vysoko priľnavým plastom. Veľmi obľúbeným materiálom na nosné prvky oplotenia sú murovacie betónové tvarovky, a to najmä pre ich trvácnosť, pevnosť, nízke požiadavky na údržbu a široké možnosti použitia. Pevnosť konštrukcie zaručuje vloženie oceľovej armatúry do dutín tvaroviek priebežne až do základov a vyplnenie dutín betónom. Ako vhodný murovací materiál možno použiť aj kvalitné pálené tehly. V súčasných novostavbách sa čoraz častejšie uplatňuje režné murivo a platí to aj pre oplotenia. Okrem vysokej kvality tehál je pri tomto type materiálu dôležité dodržiavať pri murovaní rovinnosť plôch a pravidelnosť škár.

Pri výbere materiálu plotovej výplne je vhodné zvoliť nasledujúci postup: čím plastickejšia a zložitejšia je štruktúra nosnej časti oplotenia, tým jednoduchšiu plotovú výplň by sme mali použiť a naopak. Výsledná kombinácia však musí byť v súlade s hlavnou stavbou. Kritériá dlhej životnosti a ľahkej údržby majú svoje opodstatnenie aj v prípade výplne oplotenia. Ku klasickým materiálom, ktorými sú drevo, oceľ a betón, pribudol najmä plast. Používa sa jednak s cieľom predĺžiť životnosť pletiva spomenutou metódou poplastovania pozinkovanej ocele, ale aj ako úplná náhrada pôvodných materiálov. I keď výrobcovia v prípade plastov vyzdvihujú trvanlivosť a minimálne požiadavky na údržbu, ich použitie treba zvážiť, najmä ak ide o reprezentatívnu stavbu. Rovnako citlivo treba pristupovať k voľbe materiálu aj v prípade módnych kovaných výplní. Prekombinované ornamentálne vzory kovaných mreží v spojení s materiálmi imitujúcimi prírodný kameň sa pohybujú na hranici gýča.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: bp konštrukcia materiál oplotenie plot tvar
Zdieľať článok

Diskusia