čističky odpadových vôd

(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd
Stavba a rekonštrukcia

(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

Problém odkanalizovania rodinných domov je aktuálny najmä na dedinách, kde nie je vybudovaná rozsiahla verejná kanalizácia ako v mestách. Jedným z dôvodov, ktoré spomaľujú vybudovanie kanalizácie v menších obciach, sú financie. Preto sú viacerí majitelia rodinných domov odkázaní riešiť likvidáciu odpadových vôd svojpomocne – vybudovaním žumpy alebo domovej čističky odpadových vôd.