čov

Posledná šanca získať 50% zľavu na domovú čistiareň odpadových vôd
Aktuality

Posledná šanca získať 50% zľavu na domovú čistiareň odpadových vôd

Vážení čitatelia, pripravili sme pre Vás jedinečnú šancu získať špičkovú domovú čistiareň odpadových vôd pre šesť osôb od slovenského výrobcu s 50%-nou zľavou. Túto možnosť majú všetci tí, ktorí si zakúpia čistiareň odpadových vôd od spoločnosti EKOPROGRES v.d. v období od 1.4.2012 do 30.11.2012.

Biologické čistenie vody (2. časť)
Technológie

Biologické čistenie vody (2. časť)

Pretože biologická čistička pracuje vďaka mikroorganizmom, ktoré sa živia tým, čo je obsiahnuté v odpadovej vode z vašej domácnosti, nie je celkom jedno, akú má voda skladbu. Neznamená to však, že by ste sa museli nejako vážne obmedzovať v používaní čistiacich prostriedkov a chemikálií v domácnosti. Je ale nevyhnutné dodržovať isté pravidlá. Všetky chemické prípravky bežne dostupné v obchodoch by mali byť chemicky rozložiteľné.

Biologické čistenie vody (1.časť)
Technológie

Biologické čistenie vody (1.časť)

Pre ľudí žijúcich v mestách s fungujúcou kanalizačnou sieťou nie je špinavá voda, ktorá odteká z ich domácností, žiadny problém. Na Slovensku je ale množstvo obcí, kde o kanalizácii môžu iba snívať, takže otázka kam so splaškami je nanajvýš aktuálna. Ak vám záleží na životnom prostredí a čistote okolitých vodných zdrojov, treba sa týmto problémom zaoberať zodpovedne, s prihliadnutím nielen na momentálne investičné náklady, ale aj na ekonomický a ekologický prínos do budúcnosti.

S fištrónom na odpady
Záhrada a exteriér

S fištrónom na odpady

Neustály demografický, ekonomický a technický vývoj ovplyvňuje nielen spotrebu vody, ale zároveň aj produkciu a zloženie odpadových vôd. Vzhľadom na pomerne vysoké požiadavky na spotrebu vody u obyvateľstva, v priemysle a poľnohospodárstve je potrebné hľadať nové riešenia pri úsporách.

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Záhradná technika

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Z hľadiska stavebnej náročnosti ide o jednoduché stavby, na ktoré treba vypracovať projekt. Domové čistiarne odpadových vôd sú zhotovené buď ako monolitické, alebo ako prefabrikované oceľobetónové nádrže či nádrže z plastu, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie. Určené sú na čistenie domových splaškových odpadových vôd, ktoré sú na čistiareň napojené kanalizáciou.