Biologické čistenie vody (1.časť)

05. 01. 2012
Zdieľať

Pre ľudí žijúcich v mestách s fungujúcou kanalizačnou sieťou nie je špinavá voda, ktorá odteká z ich domácností, žiadny problém. Na Slovensku je ale množstvo obcí, kde o kanalizácii môžu iba snívať, takže otázka kam so splaškami je nanajvýš aktuálna. Ak vám záleží na životnom prostredí a čistote okolitých vodných zdrojov, treba sa týmto problémom zaoberať zodpovedne, s prihliadnutím nielen na momentálne investičné náklady, ale aj na ekonomický a ekologický prínos do budúcnosti.

V prípade, že ste šťastným majiteľom rodinného domu bez možnosti napojiť sa na verejnú kanalizačnú sieť, môžete vyberať z niekoľkých možností, ako sa zbaviť odpadovej vody, ktorú vaša rodina v hojnom množstve produkuje. Prvé, čo napadne Slovákovi, je žumpa. Riešenie je to veľmi tradičné a od ostatných sa líši najmä tým, že vodu nečistí, len zhromažďuje. To, čo si takýmto spôsobom nahonobíte, musí z času na čas (asi raz do mesiaca, ale závisí to od objemu žumpy) odviezť fekálny voz do centrálnej čističky odpadových vôd – a to nie je zadarmo. Navyše, deň vývozu žumpy nebýva tým najvoňavejším a obťažuje celé okolie. Druhým na Slovensku tradičným riešením je septik. Ako jediný čistiaci stupeň sa však dá použiť len po predchádzajúcej dohode s vodohospodárskym orgánom.

Je vhodný predovšetkým na predčistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov pred ich vypustením do kanalizačnej siete alebo pred druhým stupňom čistenia odpadových vôd – napríklad v zemnom štrkovom alebo pieskovom filtri, prípadne v koreňovej čističke. Voda sa takto vyčistí rovnako účinne ako v domovej čističke odpadovej vody. Takýto systém sa hodí napríklad pre chaty a rekreačné objekty, kde sa ľudia nezdržujú trvale, alebo tam, kde nie je elektrina. Systém čistenia odpadových vôd, ktorým sa chcem zaoberať podrobnejšie, nie je síce žiadnou novinkou, ale vzhľadom na množstvo nekvalitných výrobkov na trhu má trochu pošramotenú povesť. Ide o domové biologické čističky odpadových vôd.

Voda, ktorá po procese čistenia vyteká, by mala byť číra, bez zápachu a možno ju vypustiť do vodného toku, nechať voľne vsakovať alebo recyklovať ako vodu na splachovanie, prípadne polievanie. Ak je odtok z ČOV vybavený aj UV lampou, nevzniká žiadne riziko ani pri polievaní úžitkovej záhrady. Ak nie je odtekajúca voda dezinfikovaná, je nevyhnutné prerušiť zalievanie asi dva mesiace pred zberom, aby zostatkové baktérie prirodzene uhynuli, alebo vodu používať len na zalievanie trávnika, kvetov a drevín.

 


Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.

Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.
Prenak


Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.

Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.
Prenak


Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.

Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.
Prenak


Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.

Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou.
Prenak

Biologická čistiareň odpadových vôd TOPAS so vstavaným pieskovým filtrom dokáže vyčistiť odpadovú vodu z domácnosti až na 98 %. Kvalita vody na odtoku teda vyhovuje veľmi prísnym hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Má minimálne nároky na priestor, ale aj na elektrickú energiu. Vďaka tomu, že neobsahuje nijaké pohyblivé časti, je veľmi spoľahlivá. Inštalácia je jednoduchá, prevádzka nehlučná. Obsahuje samostatný kalojem s aeróbnou stabilizáciou kalu a vybavená je aj automatickou signalizáciou správnej funkcie. Toto všetko vás oslobodí od častého osobného kontaktu s ňou. (foto: Prenak)


Tri stupne čistenia

Čistenie v biologickej čističke môžeme rozdeliť do troch stupňov: hrubé predčistenie a akumulácia odpadovej vody, biologické čistenie a dočistenie. Všetky stupne čistenia pritom prebiehajú vo veľkej nádrži rozdelenej na príslušný počet komôr. Už z názvu prvého stupňa vyplýva, že ide o zbernú nádrž na všetko, čo z domácnosti odtečie. Pevný obsah by v ďalších stupňoch čistenia mohol narobiť šarapatu, takže sa v modernej domovej čističke automaticky podrví. Akumulačná nádrž slúži ako akýsi zásobník odpadovej vody, kde sa vyrovnáva koncentrácia odpadových látok tak, aby voda na samotné čistenie dotekala plynule a v približne rovnakej koncentrácii znečistenia. Inak by hrozilo narušenie biologického procesu v ďalšom stupni. V súčasnosti najpoužívanejšie je aeróbne čistenie s aktivovaným kalom na vznose. Odpadová voda sa zmieša s aktivovaným kalom, čo sú mikroorganizmy, ktoré sa živia obsahom tekutého odpadu z vašej domácnosti. Na prežitie potrebujú okrem špinavej vody aj dostatok kyslíka, preto je dôležité odpadovú vodu prevzdušňovať a miešať.

Ďalším typom biologického čistenia je čistenie pomocou biofiltrov, na ktorých je aktivovaný kal prichytený. Niektoré čističky využívajú aj princíp rotačných diskových reaktorov, čo je kombinácia predchádzajúcich dvoch systémov. Pri všetkých troch spôsoboch biologického čistenia putuje časť kalu aj s vyčistenou vodou do dosadzovacej nádrže. Kal sa tu na princípe usadzovania oddelí od vyčistenej vody. Tá sa následne vypustí alebo môže prejsť ešte posledným stupňom čistenia, ktorým je dočistenie.

Súčasťou činnosti biologickej čističky je hromadenie stabilizovaného kalu. Praktické sú čističky, v ktorých sa kal oddelený od vyčistenej vody automaticky sťahuje z usadzovacej nádrže do kalovej nádrže. Tá musí mať dostatočnú kapacitu, aby bola možná aspoň 6-mesačná prevádzka s aeróbnou stabilizáciou kalu. Vzniká tak hmota podobná bahnu, ktorá nezapácha, ďalej sa nerozkladá a dá sa buď kompostovať, alebo vyviezť fekálnym vozom do centrálnej čističky odpadových vôd. To, ako často treba kal vyvážať, závisí od konštrukcie čističky – napríklad od toho, či vôbec má kalovú nádrž a akú veľkú. Ak sa tým nechcete zaoberať príliš často, overte si spôsob narábania s prebytočným kalom už pri výbere čističky.

Technologické a konštrukčné riešenie čističky sa mení od výrobcu k výrobcovi. Už pri výbere konkrétneho typu zariadenia je pritom veľmi dôležité uvedomiť si, že čistenie odpadových vôd v malej domovej čističke je v podstate rovnako technologicky náročné ako pri veľkých obecných čističkách. Z toho vyplýva, že ak nie je zariadenie plne automatizované, musí sa jeho majiteľ zmeniť na zamestnanca špecializovanej obsluhy, ktorý aspoň raz do týždňa skontroluje chod a urobí nevyhnutnú údržbu. To v praxi znamená byť raz do týždňa tak po lakte v bližšie neopísateľnom materiáli produkovanom vašou domácnosťou, čo si hádam nijaký jej člen nezaslúži.

 

Kategória: Technológie
Tagy: čistenie čov stavba domu vody
Zdieľať článok

Diskusia