donate

Príprava záhrady na zimu
Záhradná technika

Príprava záhrady na zimu

V okrasnej záhrade sú hlavnou vegetačnou zložkou trvalé porasty, ktoré sa raz vysadia alebo založia a potom už len udržiavajú v estetickom tvare a dobrom zdravotnom stave. Zariadenia ako odpočívadlá, pergoly, bazény a jazierka zase umožňujú oddych, rekreačné športovanie alebo spoločenské posedenie. Cieľom nie je bohatá úroda plodín, ale harmonická kompozícia, ktorú udržiavame niekoľkými stereotypnými činnosťami počas vegetačného obdobia. Dôkladná príprava na zimu je však v okrasnej záhrade dôležitejšia než v úžitkovej časti.