drevené fasády

Drevené fasády
Materiály

Drevené fasády

Výber vhodného fasádneho materiálu a systému konštrukcie závisí od toho, na čo bude drevená fasáda slúžiť a aké sa na ňu budú klásť nároky. Okrem bežných požiadaviek treba posúdiť aj špecifické požiadavky, ktoré sú dané miestom stavby, nadmorskou výškou, podnebím alebo odlišnou prevádzkou budovy.