fasa

Fasáda domu
Steny a fasády

Fasáda domu

Fasáda by mala byť pýchou domu. Aj keď môže byť dom v absolútnom poriadku, so zanedbanou fasádou pôsobí nevábne. Avšak krása nie je všetko, a tak by mala fasáda nielen dobre vyzerať, ale hlavne plniť svoju najpodstatnejšiu úlohu – chrániť nosnú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi tak, aby mohla bez obmedzení a za akýchkoľvek okolností nerušene pracovať. Fasádu domu tvoria najčastejšie omietky, nátery a obklady.