04. 01. 2006
Zdieľať

Fasáda by mala byť pýchou domu. Aj keď môže byť dom v absolútnom poriadku, so zanedbanou fasádou pôsobí nevábne. Avšak krása nie je všetko, a tak by mala fasáda nielen dobre vyzerať, ale hlavne plniť svoju najpodstatnejšiu úlohu – chrániť nosnú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi tak, aby mohla bez obmedzení a za akýchkoľvek okolností nerušene pracovať. Fasádu domu tvoria najčastejšie omietky, nátery a obklady.
Omietky a nátery – súčasť obvodovej steny

Na Slovensku sa v prevažnej miere, najmä na rodinné domy, používajú omietky a nátery. Dôvodom ich popularity je veľká variabilita štruktúr a farieb, jednoduché spracovanie a cenová prístupnosť. Značne využívanou výhodou je ich výborná priľnavosť – inými slovami schopnosť dostatočne tuho sa udržať nielen na murive alebo betóne, ale napríklad aj na zatepľovacích systémoch.


Fasáda domu

40603

Ak má omietka plniť svoju funkciu, musí byť zdravá – praskliny alebo opadané časti by mohli znehodnotiť nielen zostávajúcu omietku, ale aj konštrukciu steny. Všetky vrstvy obvodovej steny vrátane omietok a náterov tvoria jeden celok, a preto musia spolupracovať. Veľmi dôležitá je paropriepustnosť steny, ktorá je zaručená len pri paropriepustnosti všetkých vrstiev. Ak dáme na takúto stenu paronepriepustný náter alebo omietku, bude pod jeho povrchom kondenzovať vodná para, ktorá môže v konečnom dôsledku i poškodiť konštrukciu.

Omietky

Okrem toho, že má omietka v plnej miere spolupracovať s ostatnými vrstvami, musí byť pružná, odolná proti vode (hydrofóbna) a poveternostným vplyvom. Omietnutá fasáda je zväčša zložená z troch vrstiev, ktoré sa na stenu nanášajú samostatne, v stanovených časových odstupoch: príprava podkladu – zväčša prednástrek, jadrová omietka a povrchová omietka.


Fasáda domu

40597

Pred nanesením omietky treba podklad zbaviť nečistôt a v prípade rekonštrukcie aj nefunkčných častí starých omietok či náterov. Prednástrek sa aplikuje na nasiakavý alebo nerovnomerne nasiakavý povrch na zlepšenie priľnavosti nasledujúcej vrstvy omietky. Hlavnou vrstvou omietky je jadro. Nanáša sa najskôr po 24 hodinách po prednástreku a 1-2 hodiny po navlhčení podkladu. Táto vrstva má hrúbku 1-2 cm, a to podľa typu omietky. Ak je podklad veľmi nerovný, treba ho najprv vyrovnať, a až po zavädnutí pokračovať. Môže sa nanášať po úsekoch, čo je výhodné najmä pri väčších plochách. Povrchová omietka sa nanáša až po vyzretí jadrovej (obvykle 21 dní, avšak za istých okolností možno tento čas skrátiť na 5 dní), jej povrch sa zväčša opäť navlhčí. Ak má dekoračná omietka iné vlastnosti ako jadrová, je potrebné na zvýšenie priľnavosti podklad penetrovať. Táto omietka sa musí naniesť vždy na celú stenu naraz, inak sú po zaschnutí viditeľné rozdiely. Povrchová omietka môže mať rovný alebo štruktúrovaný povrch, ktorý vytvoria pri uhladzovaní častice rôznych veľkostí alebo vhodné valčeky.

Omietku tvorí voda, plnivo (napríklad piesok), spojivo a prísady. Všetky zložky sa podieľajú na vlastnostiach omietok, najväčší podiel má použité spojivo a prísady, ktoré obohacujú omietku napríklad o tepelnoizolačné vlastnosti.


Fasáda domu

40600

Spojivo v omietke môže byť minerálne alebo organické. Medzi minerálne sa radí vápno, cement, sadra a ich modifikácie a kombinácie, organickými sú živice a disperzie. Jadrové omietky bývajú najčastejšie vápenné a vápenno-cementové, predávajú sa v sypkom stave, pred použitím sa rozrábajú vodou. Ako povrchové omietky sa zväčša používajú tenkovrstvové omietky alebo minerálne šľachtené omietky. Spojivá tenkovrstvových sú najčastejšie na disperznom (akrylátové), silikónovom a silikátovom základe. Takéto omietky sa predávajú v tekutom i sypkom stave.

Disperzné omietky sú odolné proti mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom, sú farebne stále. Ich nevýhodou je malá paropriepustnosť, i keď sa tento parameter inováciami stále zlepšuje. Silikátové omietky naopak, majú veľmi dobrú priepustnosť vodnej pary, sú odolné proti poškodeniu, v extrémnych podmienkach ich treba ešte hydrofobizovať. Vlastnosti silikónových omietok spájajú dobré vlastnosti disperzných a silikátových omietok. Sú umývateľné, priedušné a stálofarebné. Ich nevýhodou je vysoká cena.

Minerálne omietky sa predávajú v sypkom stave, pred aplikáciou na minerálnu jadrovú omietku ich netreba penetrovať. Takéto omietky sa odporúča ešte dodatočne natrieť fasádnou farbou, ktorá zlepší vodoodpudivosť steny. Dnes je na slovenskom trhu veľké množstvo výrobcov a predajcov omietok a náterov. Orientovať sa medzi nimi nie je ľahké, najmä ak si uvedomíme, že namiesto pomoci, môžeme spôsobiť domu veľké trápenie. Nechajme si preto v odbornej firme poradiť, ktorá omietka sa hodí na ktorý povrch.

Fasádne farby


Fasáda domu

40602

Rôznofarebnú fasádu najjednoduchšie vyriešia fasádne farby. Pretože nátery sú zvyčajne dobre vodoodpudivé, používajú sa aj ako povrchová úprava omietok. Rovnako ako omietku, ani náter nemožno použiť bez ohľadu na podklad. Rozdelenie farieb, podobne ako u omietok, nie je jednoznačné. Staršie typy sa nahrádzajú novými, neosvedčené sa prestávajú používať alebo sa im modifikáciou zlepšujú vlastnosti. Dá sa však povedať, že momentálne ponúka trh prevažne akrylátové (disperzné), silikónové, vápenné a silikátové farby.

Akrylátové farby sa dajú umývať, sú odolné proti poveternostným vplyvom, neprepúšťajú vodu. Takisto sú do istej miery paropriepustné, avšak ich použitie nie je vhodné na zavlhnuté, prípadne čerstvo sanované objekty. Náterové hmoty tejto skupiny patria medzi najpredávanejšie. Možno aj preto, že i amatéri s nimi dosahujú veľmi dobré výsledky.


Fasáda domu

40598

Silikónové majú zloženie, a tým aj vlastnosti veľmi podobné akrylátovým náterom, navyše sú pružné a dajú sa umývať a sú najmä paropriepustné. Hodia sa na všetky typy podkladov.

Vápenné sú dobre paropriepustné a hodia sa aj na vlhké omietky a povrchy s veľkým prestupom vodných pár z interiéru. Problémom u vápenných náterov býva dosiahnutie sýtych odtieňov a ich farebná stálosť.

Silikátové farby sú veľmi dobre paropriepustné a vytvrdzujú starú omietku. Možno ich nanášať iba na suché, vyzreté minerálne podklady.

Obklady

Obkladanie fasád rodinných domov nemá u nás tradíciu. Dodnes vidieť omietané a natierané fasády menších stavieb neporovnateľne častejšie, a to napriek tomu, že obklady sú trvácnejšie a menej prácne. Inak je to u veľkých objektov, kde keramický alebo kamenný obklad zaručuje reprezentatívny vzhľad.

Obložiť fasádu možno v zásade dvoma možnosťami: nalepením alebo zavesením. Lepenie obkladu je lacné a relatívne jednoduché, je však menej trvanlivé a technologická chyba môže viesť k deštrukcii obkladu, v horšom prípade i k poškodeniu konštrukcie. Hlavným problémom lepených fasád je paronepriepustnosť obkladov, a tým aj nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary. Pred realizáciou celoplošne lepenej keramickej alebo kamennej fasády je potrebné na základe výpočtov určiť maximálnu veľkosť obkladových prvkov, šírku špár a prípadne aj nevyhnutnosť použiť parozábranu na vnútornom povrchu steny. Obklady je potrebné lepiť i špárovať špeciálnymi flexibilnými a dostatočne paropriepustnými hmotami.

Novodobým systémom, ktorý odbúrava negatíva lepených obkladov, je predsadená zavesená fasáda. Obklad je uchytený k nosnej konštrukcii mechanicky pomocou kotiev, čím sa môže vytvoriť vzduchová medzera potrebná na odvetranie vlhkosti prenikajúcej z interiéru. V takejto konštrukcii je vylúčená kondenzácia vodných pár, obklad bezpečne chráni konštrukciu a zároveň vzduchová vrstva zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny.

K zavesenému fasádnemu obkladu sa často, na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, pridáva tepelnoizolačná vrstva, čiže vzniknutú stenu tvorí interiérová povrchová úprava, nosná konštrukcia, vzduchová medzera, tepelná izolácia a obklad. Zavesená fasáda je veľmi častá pri dodatočnom zateplení obvodových stien.

Výber

Každá alternatíva má svoje klady i zápory, ktoré závisia okrem iného aj od konkrétnych podmienok vplývajúcich na dom a od prostredia, v ktorom sa dom nachádza. Pri výbere konkrétneho typu omietky, náteru či obkladu konzultujte svoje rozhodnutie so špecialistom, ktorý by mal byť v každej odbornej firme k dispozícii. Neváhajte ho oboznámiť so všetkými podrobnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie. Iba tak si môžete byť istí, že neurobíte svojmu domu medvediu službu.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: fasa fasáda rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia