fasádny obklad

Vonkajšie obklady stien
Stavba a rekonštrukcia

Vonkajšie obklady stien

Povrchové úpravy obvodových stien dotvárajú estetický výraz objektu a zároveň chránia budovu pred poveternostnými vplyvmi. Preto plnia viacero funkcií súčasne. Z hľadiska technologických procesov môžeme povrchové úpravy obvodových plášťov rozdeliť na vonkajšie fasádne omietky a vonkajšie fasádne obklady.