24. 01. 2008
Zdieľať

Povrchové úpravy obvodových stien dotvárajú estetický výraz objektu a zároveň chránia budovu pred poveternostnými vplyvmi. Preto plnia viacero funkcií súčasne. Z hľadiska technologických procesov môžeme povrchové úpravy obvodových plášťov rozdeliť na vonkajšie fasádne omietky a vonkajšie fasádne obklady.

Na fasádne obklady sa kladú tieto základné požiadavky a kritériá: esteticko-architektonické, konštrukčno-statické, akustické, aerodynamické, hydrodynamické, hygienické a požiarno-bezpečnostné. Z technologického hľadiska môžeme obklady realizovať mokrým procesom (lepením), suchým procesom (kotvením) alebo ich kombináciou. Podľa druhu materiálu, ktorý použijeme na obklad fasády, môžeme obklady rozdeliť na: drevené, kamenné, keramické, silikátové, plastové a kovové.

Drevené obklady fasád


Vonkajšie obklady stien

130932

Drevené obklady ešte vždy majú svoje miesto pri výstavbe rodinných domov. Patria medzi najstaršie používané obklady, pretože prirodzená štruktúra dreva dodáva objektu nezameniteľnú pečať a priaznivo pôsobí na pokoj a pohodu človeka. Dnes je na trhu veľké množstvo drevených obkladov nielen z doskového reziva alebo fošní (masívu), ale aj obklady z ušľachtilého dreva (preglejky, vrstvené lisované drevo lamelové drevo a iné) a aglomerovaného drevo (drevotrieskové platne, drevovláknité platne, sendvičové platne, platne z drevitej vlny a cementu). Najčastejšie sa používajú obklady z borovice, smreku a duba, najmä pre ich dostupnosť. Výhodnejšie a kvalitnejšie sú tvrdé drevá (buk, jaseň, dub, orech) s vysokým obsahom živíc, ktoré sú odolnejšie proti poveternostným vplyvom, ale používajú sa aj mäkké drevá (smrek, jedľa, borovica) a polotvrdé drevá (smrekovec).


Vonkajšie obklady stien

130937

Medzi výhody dreva pri jeho použití na fasádne obklady patria ľahká spracovateľnosť, dobrá montovateľnosť, húževnatosť a pružnosť jednotlivých prvkov, jedinečný vzhľad a pomerne nízke náklady pri výrobe obkladových prvkov. K nevýhodám dreva treba zaradiť kolísanie objemu dreva (zosychanie, napúčanie vplyvom vlhkosti), vysoké udržiavacie náklady a možnosť napadnutia dreva hubami a hmyzom. Navyše, v ostatnom čase sa drevo stáva nedostatkovým materiálom. Preto sa do pozornosti stavebníkov čoraz častejšie dostávajú obklady z ušľachtilého a aglomerovaného dreva. Zloženie takýchto platní, ich tvar a povrchová úprava má vzhľadom na klasické drevené obklady výhody v tom, že nevykazujú objemové a tvarové zmeny a potreba ich vonkajšej údržby je minimálna. Sú stálofarebné, dobre sa čistia a dajú sa ľahko píliť aj vŕtať. Na obklady fasád sú vhodné aj exotické tvrdé drevá z tropických krajín, ktoré sa u nás veľmi málo používajú, najmä pre vysokú cenu.

Kamenné obklady fasád

Prírodný kameň má trvalé miesto v architektonickom stvárnení obvodových plášťov budov. Patrí k najstarším stavebným materiálom. Na výrobu obkladových prvkov z prírodného kameňa sa používajú rôzne druhy kameňa s rozdielnou veľkosťou a hrúbkou:

  • tvrdé s hrúbkou 30 mm (žuly, syenity, diority, andezity a ryolity),
  • stredne tvrdé s hrúbkou 25 mm (mramory, vápence a travertíny),
  • mäkké s hrúbkou 40 mm (pieskovce a trachyty).


Vonkajšie obklady stien

130929

Novú technológiu kamenných obkladov predstavujú TF panely (mramorová alebo granitová platňa hrubá 5 mm a zlepená s nosnou voštinovou platňou, čím vznikne obkladová platňa s hrúbkou 11 až 35 mm). Povrchová úprava kameňa závisí od vlastností kameňa a od estetických požiadaviek na vzhľad budovy. Používajú sa rôzne povrchové úpravy kamennej plochy: lámané, hrubé, plasticky zvýraznené, drsné, hladké a leštené. Medzi výhody obkladov z prírodného kameňa patria vysoká pevnosť, malá nasiakavosť, dobrá mrazuvzdornosť a trvanlivosť. Nevýhodami sú vysoká objemová hmotnosť, malá tepelnoizolačná schopnosť, ťažká opracovateľnosť a, samozrejme, vysoká cena.


Vonkajšie obklady stien

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

130931

Keramické obklady fasád

Keramické obklady fasád sú tenkostenné kusové stavivá doskového tvaru, ktoré tvoria obkladové prvky vyrobené zo zomletej zhomogenizovanej zmesi ílu, piesku, tavív, farbív a iných minerálnych surovín. Po zmiešaní jednotlivých ingredencií sa hmota tvaruje, suší a vypaľuje. Keramické obklady majú veľmi pekný vzhľad, zvyšujú odolnosť konštrukcie proti poveternostným vplyvom a proti mechanickému opotrebovaniu, zabezpečujú hygienické parametre konštrukcie a umožňujú udržiavať povrch v čistom stave. Medzi keramické obklady z neglazovaných alebo glazovaných tehlových obkladačiek fasády patria výrobky Rakodur, Uni, Arizona, Indiana, Travertin, Rakovitro, Arktida. Sú veľmi dobre odolné proti opotrebovaniu. Sú mrazuvzdorné, kyselinovzdorné, farebne stále a veľmi ľahko sa udržiavajú.


Vonkajšie obklady stien

130936

Tradičný mokrý spôsob obkladania fasád je pomerne náročný a u nás sa využíva skôr na obkladanie soklov, častí prízemia alebo predsadených konštrukcií. Suchý proces kladenia obkladu je efektívnejší a je založený na kotvení obkladu do podkladu pomocou kotiev alebo roštov, prípadne kombináciou kotiev a roštov. Výhodou montovaných keramických obkladov je, že ich použitím môžeme eliminovať rozdielne tvarové zmeny v konštrukcii obvodového plášťa. Vytvorením odvetranej vzduchovej medzery zabezpečíme vhodný vlhkostný režim v obvodovej konštrukcii a použitím dekoratívnych predsadených prvkov zlepšíme ochranu objektu pred slnečným žiarením. Podobným spôsobom sa dajú zabezpečiť aj primerané akustické parametre vnútorného prostredia.

Silikátové obklady fasád

Veľkú skupinu silikátových obkladov tvoria obkladové silikátové fasádne prvky na báze cementu. Fasádne prvky vyrobené touto technológiou sa vyrábajú z veľmi kvalitného vibrovaného betónu alebo z keramického betónu v rôznych farebných odtieňoch. Môžeme sem zaradiť eternitové výrobky, ktoré sa vyrábajú na báze vláknocementového materiálu. Vyznačujú sa vysokou kvalitou, dlhou životnosťou, funkčnosťou a veľmi dobrým vzhľadom (prírodný plastický vzhľad). V kombinácii s vhodnou tepelnou izoláciou je eternitová fasáda vhodná na zatepľovanie rodinných domov. Sklosilikátové fasádne obkladové platne sa vyrábajú zo skla a z kremičitého piesku technológiou spekania s vysokým bodom topenia. Sklosilikátové platne sú leštené, majú vzhľad brúseného kameňa alebo keramiky a ich životnosť je veľmi vysoká. Do skupiny silikátových obkladov patria ešte obkladové montované prvky z vystuženého betónu. Vyrábajú sa ako fasádne platne alebo ako veľkorozmerové prefabrikované prvky z betónu vystuženého sieťami alebo oceľovými vložkami. Vhodné sú pre rozsiahlejšie stavby. Na ich výrobu sa používa debnenie so štruktúrovaným povrchom, ktoré nie je samonosné. Zvyčajne sa betónové platne zhotovujú z dvoch vrstiev, pričom jadro je betónové a povrchová lícna vrstva obsahuje zostavu kamennej drviny potrebnej na dosiahnutie požadovaného vzhľadu povrchu.

Obklady fasád z plastov

Na fasádne plastové obklady sa používa vytvrdený polyvinylchlorid (PVC), polyesterové lamináty spevnené skleným vláknom (GUP) alebo polymetylmetakrylát (PMMA). Tvrdené PVC má nízku pevnosť v ťahu, preto sa vystužuje skleným vláknom. Veľkou prednosťou sklolaminátov je malá objemová hmotnosť. Sklolaminát s hrúbkou 2 mm môže nahradiť oceľový plech hrubý 1 mm a hliníkový plech hrubý 1,5 mm. Tam, kde chceme zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti obkladov, môžeme použiť plastové profily vyplnené tepelnoizolačným materiálom (polyuretánovou penou PUR). K výhodám plastov patria dobrá pevnosť pri malej hmotnosti, rôznorodosť farebného povrchu, dobré tepelnoizolačné vlastnosti, vysoká životnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, ľahké tvarovanie obkladových prvkov a minimálna údržba. Na druhej strane však netreba zabúdať na nevýhody plastových obkladov ako horľavosť a veľkú tepelno-objemovú rozťažnosť, s ktorou treba rátať už v konštrukčnom riešení.

Obklady fasád na báze kovu

Obklady na báze kovových plechov sa len v malej miere používajú na steny rodinných domov, väčšinou sa uplatňujú v administratívnych, obchodných a výrobných priestoroch, ako napríklad obkladové materiály Rheinzink, tvorené zo zliatin zinku, medi a titanu. Na trhu sa objavili nové technológie potiahnutia kovových plechov plastmi v širokej farebnej škále a s kvalitatívne vyššími životnostnými a estetickými parametrami. Patria sem aj profilované plechy Rannila, ktoré sa používajú aj ako stenové profily kotvené na rôzne obvodové plášte. Jadro materiálu tvorí obojstranne žiarovo pozinkovaný plech, na ktorý sa po určitej povrchovej úprave nanesie vrstva plastu a potom sa vytvrdí v peci. Obklady na báze plechov možno používať na zateplené aj nezateplené obvodové plášte, ako aj na dodatočné zateplenie. Ich výhodou je rýchla montáž, dlhá životnosť, veľká variabilnosť konštrukčného riešenia obkladu a jeho kotvenia, odolnosť proti korózii a kolísaniu teplôt a farebná stálosť.
 


Vonkajšie obklady stien

130933


Vonkajšie obklady stien

130934


Vonkajšie obklady stien

130935

Rôzne spôsoby kotvenia a ukončenia kovového fasádneho obkladu
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: fasáda fasádny obklad obklady
Zdieľať článok

Diskusia