fzjed

Funkčné zóny (2. časť – Jedáleň)
Kuchyňa, jedáleň

Funkčné zóny (2. časť – Jedáleň)

Súčasťou každého bytu alebo domu sú priestory usporiadané do tzv. funkčných zón. V správne riešenom bytovom interiéri musia byť prevádzkové vzťahy medzi funkčnými zónami dostatočne diferencované, ale zároveň by sa medzi jednotlivými priestormi mali vytvoriť logické väzby. Prevádzkové riešenia sa v rôznych typoch bytov odlišujú. Rôznorodosť bytových prevádzok závisí od požiadaviek užívateľov a možností zlučovania či oddeľovania základných funkcií.