kachliari

Zdravé teplo z pece
Energia

Zdravé teplo z pece

V kachliarskej praxi sa používa pojem zdravé teplo. Oficiálny termín pre tento pojem nie je stanovený. Popisom vlastností pecí ho však možno definovať (aj keď len čiastočne).