kanalizácia

Ako sa stavia pasívny dom – 6. časť – Čistička vody a separačná toaleta
Stavba

Ako sa stavia pasívny dom – 6. časť – Čistička vody a separačná toaleta

K ekologickému domu patrí logicky aj ekologické nakladanie s vodou – v duchu snahy o sebestačnosť majú Dáša a Matej vlastnú studňu s pitnou vodou, vzácna je však každá voda, nielen pitná.

Prípojky inžinerskych sietí
Stavba a rekonštrukcia

Prípojky inžinerskych sietí

Príchod domov po namáhavom dni si už ani nevieme predstaviť bez elektrického osvetlenia, tepla a teplej vody. Pohodu v dome či byte nám nezabezpečujú len vhodne umiestnené miestnosti, ale aj energie, ktoré nám denne uľahčujú život.

Inštaláce v podkroví (2. časť)
Nezaradené

Inštaláce v podkroví (2. časť)

Všade, kde sa inštaloval vodovod, musí sa zaviesť aj odpadové potrubie. Toto potrubie sa môže viesť samostatne alebo súbežne s vodovodným potrubím. O tom, akým spôsobom sa potrubie bude viesť, často rozhoduje možnosť vytvorenia otvoru v strope.

Kanalizácia v dome
Materiály

Kanalizácia v dome

Podľa súčasných platných predpisov musia byť všetky budovy a k nim patriace pozemky odvodnené a musia byť z nich bezpečne odvedené aj všetky splašky. Znamená to vybudovať taký systém, ktorý odvedie všetky odpadové vody – kanalizáciu. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.